Norwegian-Dutch translation of streben

Translation of the word streben from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

streben in Dutch

streben
ambisjonnoun ambitie [f], eerzucht [m/f], aspiratie [f], streven [n]
  forsøknoun poging [f], moeite [f], inspanning [f]
Synonyms for streben
Derived terms of streben
Similar words

 
 

More examples
1.En slik representasjon ville være en aksept av WCIP som samarbeidspartner i vår felles streben efter fredelig sameksistens mellom folkene, sier han til Aftenposten.
2.For at de skulle stemme på en, måtte man ydmyke og fornekte seg, avstå fra enhver streben efter nye ting, skjule enhver personlighet, sa Signac i sin tid.
3.Men virkeliggjørelsen av disse muligheter kommer til å avhenge av en oppriktig streben efter å sikre stabiliteten i utviklingen av de tosidige forbindelser og beskytte dem mot innflytelse fra tilfeldige skiftninger på den internasjonale arena, heter det videre.
4.Samkvem mellom mennesker og kunnskaper om deres bakgrunn og kultur skaper bedre forståelse mellom verdens nasjoner og er meget viktig i vår streben for å skape fred på jorden.
5.21 seieren over Moss kan bli akkurat den redningsplanken laget håpet på i sin streben efter å overleve i 1. divisjon.
6.All hans finansielle streben blir ledsaget av et tre ganger tre hurra for den amerikanske imperialismen.
7.All metafysisk streben bereder et uopphørlig nederlag.
8.Andre innslag i Sveriges fredspolitikk er streben efter fredelige løsninger på konflikter og et aktivt arbeide for nedrustning.
9.De stadige konflikter med Heldige Anton om lykkens vinnerlodd, hans usystematiske streben efter suksess, efter pengekrukken der regnbuen ender.
10.Denne Johanne Luise Heiberg var på høyde med legenden, sylhvasst intelligent, viljesterk og slepen, myk og innsmigrende med et rikt følelsesliv bak" ishinner" av bitterhet, selvbeherskelse og ærgjerrig streben.
11.Denne holdning forutsetter at folket lot seg oppdra, at det på bunnen var godt og verdig til å styre seg selv, og den var i slekt med det tidlige 1800talls oppfatning av patriotisme som en tjenende forpliktelse overfor folkets streben efter kulturell og nasjonal utfoldelse.
12.Desto gledeligere er det at spalten, i sin stadige streben for å bringe balanse i såvel inntrykk som uttrykk, i inneværende uke finner å kunne bringe en uforbeholden hyldest til nettopp Per Brunvand, som forkjemper for det frie ord.
13.Dette har ført til en streben efter å identifisere seg med andre typer livsstil, en streben som gir seg mest påtagelige uttrykk i forsøket på å kle seg efter vestlig mote ; en umettelig interesse for vestlig popmusikk og vilje til å tilegne seg vestlige holdninger.
14.Efter mitt skjønn er en av hjørnestenene i vår streben efter nettopp en bedre trafikkavvikling, bygging av Grunnlinjen.
15.Forfatteren viser seg som en våken og objektiv iakttager, som i sin streben efter å få frem de faktiske forhold ikke synes å la seg blinde av ideologi eller andre forhold.
16.Hun hevder videre at menns deltagelse i omsorgsarbeide stort sett er en følge av deres koners streben efter større grad av arbeidsdeling.
17.Imidlertid kan man vel trygt si at sålenge usikkerheten vedrørende oljeforsyningene fra Den Persiske Gulf vedvarer, så vil streben efter å finne nye oljekilder antagelig fortsette.
18.Jeg ser på alle kunstneriske former som en søken og streben efter det samme.
19.Kapitalismen er på rask innmarsj igjen i Kina, grunnet Pekings nye økonomiske politikk og streben efter vestlig investeringskapital.
20.Man sier det gjerne slik at rent biologisk er all adferd et ledd i en streben efter å reprodusere seg - å få flest mulig levedyktige avkom.
21.Men på veien over Eventyrbroen og ut i livet tok vi med oss ærgjerrigheten og streben efter å få ordet i vår makt.
22.Men vår egen kulturs spesielle bidrag har blant annet vært en verdsliggjørelse av det sakrale, slik vi finner den i vår videnskapelige hygiene spesielt, og mer generelt i vår utrettelige streben efter det rettlinjede og antiseptiske idealsamfunn.
23.Og i sin streben efter å oppnormere kvinnen avslører Johansen mistillit og tvil til sine medsøstres identitet og" kall".
24.Også på andre områder i produksjonen tvinger databaserte hjelpemidler seg frem som ledd i den evige streben efter forbedret produktivitet og kvalitet.
25.Omfanget av denne streben fra ungdommens side kan lettest avleses i prisene på svartebørsen, der man idag gjerne betaler opptil en drøy gjennomsnittlig månedslønn for et par jeans av rette merket ; der en LPplate med de mest populære vestlige popartister går for en pris som tilsvarer en ukelønn, og der man befaler nesten like mye for et par italienske solbriller eller en kartong amerikanske sigaretter.
26.Paul Morphy, som døde for 100 år siden akkurat iår, var vel ved siden av Adolf Anderssen den siste representant for ramantikkens ideale streben efter den absolutte skjønnhet i sjakkspillet.
27.Paul Morphy, som døde for 100 år siden akkurat iår var vel ved siden av Adolf Anderssen den siste representant for romantikkens ideale streben efter den absolutte skjønnhet i sjakkspillet.
28.Senere tidsalderes kunstneriske streben kan snarere forklares ut fra et mere naturalistiskmaterialistisk aspekt, konferer Emile Zolas formulering om kunst som utsnitt av virkeligheten sett gjennom et temperament.
29.Tidsskriftet Arken ;" som ønsker å være et forum for den åndelige og politisk hjemløse streben etter politisk og eksistensielt helhetssyn" kom før jul med et imponerende dobbeltnummer.
30.Tsjernenko sa blant annet at det fantes" en oppriktig streben efter en bedre forståelse av hverandres behov og interesser".
Your last searches