Norwegian-Dutch translation of styrtregne

Translation of the word styrtregne from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

styrtregne in Dutch

styrtregne
meteorologiverb stortregenen, regenen dat het giet
More examples
1.På Hønefoss stoppet regnet mens Broder Aage opptrådte, men det begynte å styrtregne igjen like efter, da Leif Juster skulle ut på scenen.
2.Så dersom det ikke fortsetter å styrtregne nå, vil plantene bruke opp vannet.
Similar words

 
 

styrtregne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) styrtregnestyrtregnendestyrtregnet
Indikative
1. Present
jegstyrtregner
dustyrtregner
hanstyrtregner
vistyrtregner
derestyrtregner
destyrtregner
8. Perfect
jeghar styrtregnet
duhar styrtregnet
hanhar styrtregnet
vihar styrtregnet
derehar styrtregnet
dehar styrtregnet
2. Imperfect
jegstyrtregnet
dustyrtregnet
hanstyrtregnet
vistyrtregnet
derestyrtregnet
destyrtregnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde styrtregnet
duhadde styrtregnet
hanhadde styrtregnet
vihadde styrtregnet
derehadde styrtregnet
dehadde styrtregnet
4a. Future
jegvil/skal styrtregne
duvil/skal styrtregne
hanvil/skal styrtregne
vivil/skal styrtregne
derevil/skal styrtregne
devil/skal styrtregne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha styrtregnet
duvil/skal ha styrtregnet
hanvil/skal ha styrtregnet
vivil/skal ha styrtregnet
derevil/skal ha styrtregnet
devil/skal ha styrtregnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle styrtregne
duville/skulle styrtregne
hanville/skulle styrtregne
viville/skulle styrtregne
dereville/skulle styrtregne
deville/skulle styrtregne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha styrtregnet
duville/skulle ha styrtregnet
hanville/skulle ha styrtregnet
viville/skulle ha styrtregnet
dereville/skulle ha styrtregnet
deville/skulle ha styrtregnet
Imperative
Affirmative
dustyrtregn
viLa oss styrtregne
derestyrtregn
Negative
duikke styrtregn! (styrtregn ikke)
dereikke styrtregn! (styrtregn ikke)
Your last searches