Norwegian-Dutch translation of sultestreik

Translation of the word sultestreik from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sultestreik in Dutch

sultestreik
protestnoun hongerstaking [f]
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBReuterAFP) Fredsprisvinneren Andrej Sakharov har avsluttet sin sultestreik.
2.(New York Times) Nesten tre måneder efter at Andrej Sakharov innledet en sultestreik, opprettholder sovjetiske myndigheter fremdeles en nærmest kompakt taushet omkring den berømte fysikeren og menneskerettighetsforkjemperen.
3.I de fleste land der Readers Digest utkommer, inneholder novemberutgaven en kronologisk oversikt over hva som har hendt med Andrej D. Sakharov fra han innledet en sultestreik for å legge press på myndighetene for at hans kone Jelena Bonner kunne få reise utenlands for nødvendig legebehandling.
4.Advokatfullmektig Rune Berg, som tidligere ihøst gjennomførte en 42 dagers sultestreik i Oslo kretsfengsel, ble løslatt fra fengselet efter endt soningstid 30. september.
5.Andrej Sakharov begynte sin sultestreik allerede 2. mai. Og alt kan nå vederfares ham og hans kone Jelena Bonner, som er blitt holdt tilbake i Gorkij, fremholder artikkelforfatteren, som refererer til velinformerte kilder i Paris.
6.Andrej Sakharov innledet en sultestreik 2. mai, for at hans hustru skulle få oppsøke lege i Vesten.
7.Andrej Sakharov påbegynte sin sultestreik den 2. mai, ikke den 5.
8.Andrej Sakharovs beslutning om å gå til sultestreik for å oppnå sin kone Elena Bonners utreise fra SovjetUnionen kan isolert sett sees som siste akt i en enestående kjærlighetshistorie.
9.Beklageligvis ser det imidlertid ut for at det i større grad er blitt fokusert på min person og sultestreik, enn sakens prinsipielle sider.
10.Beograd, 16. juni (NPSAP) Ialt 230 intellektuelle har undertegnet en henstilling til de jugoslaviske ledere og bedt dem sørge for at fengslede dissidenter som nå er i sultestreik, blir satt fri og at de får lov til å forsvare seg selv i frihet.
11.Cirka 40 østtyskere som oppholder seg i den vesttyske ambassaden i Praha, har avsluttet en to uker lang sultestreik, opplyser vesttyske regjeringskilder.
12.Da dommeren sa nei, satte Somby i gang en sultestreik tirsdag.
13.De har angivelig begge avsluttet en sultestreik.
14.De krevet utreisetillatelse for sine slektninger i Albania og gikk til sultestreik utenfor den albanske ambassade i Athen.
15.De sa til henne at Sakharov hadde innledet en sultestreik for å presse myndighetene til å gi Jelena Bonner tillatelse til å reise til Vesten for behandling av en hjertelidelse.
16.De tiltalte befinner seg på frifot mellom rettsmøtene, men det var først efter at tre av dem gjennomførte en sultestreik at de ble løslatt fra varetekstfengslet fire måneder før prosessen.
17.Den forviste regimekritikeren, som bor i byen Gorkij, innledet 2. mai en sultestreik i et forsøk på å få de sovjetiske myndighetene til å gi visum til Jelena Bonner, slik at hun kunne dra til utlandet for å få nødvendig legebehandling.
18.Den polske gruppen som igår formiddag avsluttet sin sultestreik til støtte for Solidaritet og for frigivelse av politiske fanger i Polen, ble umiddelbart efterpå invitert til lunch på Stortinget.
19.Den sovjetiske nobelprisvinneren Andrej Sakharov har avsluttet sin sultestreik og har det bra.
20.Den vesttyske avisen Bild Zeitung har fått tak i en videofilm av ekteparet Andrej Sakharov og Jelena Bonner, som ifølge avisen klart beviser at paret er i live og har avsluttet sin sultestreik.
21.Det ble opplyst at helsetilstanden var dårlig for Vladimir Mijanovic og Pavlusko Imsirovic efter 42 døgns sultestreik.
22.Det er ikke klart hvordan det står til med en fjerde jugoslav som begynte en sultestreik tre dager tidligere i Sarajevo.
23.Det henvises til at i mars døde 18 fanger under en sultestreik i Diarbakirfengselet i Tyrkia, mens andres liv er i fare.
24.Det sies at hans helbred er dårlig efter en forlenget sultestreik.
25.Det siste man vet om Sakharov, er at han innledet en sultestreik for 47 dager siden for å presse sovjetiske myndigheter til å gi hustruen utreisetillatelse.
26.Det tok seks dager før venner i Vesten, i Paris og i Amerika, oppdaget at han hadde påbegynt en sultestreik den 2. mai, og at hun var blitt holdt tilbake i Gorkij.
27.Det var 8. mai at en av hans venner meldte at Sakharov fem dager i forveien hadde innledet en sultestreik i Gorkij, en by som ligger ca. 40 mil øst for Moskva og som er stengt for utlendinger.
28.Dør nå Jelena Bonner og Andrej Sakharov under sin sultestreik, nektes de adgang til å reise ut av helsehensyn, vil mennesker i Russland og ellers i verden aldri glemme dem.
29.Efter en sultestreik som han og andre politiske fanger satte i gang i november 1983 etter en matforgiftning i fengselet, skal imidlertid hans helsetilstand nå være meget dårlig.
30.En annen grunn til at jeg vil avslutte min sultestreik, er at jeg ikke ønsker at Regjeringen skal føle seg forsøkt utsatt for press når den skal gi sitt svar til Amnesty.
Your last searches