Norwegian-Dutch translation of ta skade

Translation of the word ta skade from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta skade in Dutch

ta skade
skadeverb oplopen
Similar words

 
 

More examples
1.Betongmuren er begynt å slå sprekker og vil ta skade hvis karet for selve svømmebassenget ikke blir støpt inn, sier han til Aftenposten.
2.Ja, det må være en selvfølge, men det må være like opplagt at barn som vokser opp med foreldre som begge har alkoholproblemer, må ta skade av dette, svarte vidnet.
3.Båter i slik bruk blir utsatt for brutale tester, de skal tåle store belastninger selv i punktert tilstand, og de skal kunne kastes mot land eller skutesider uten å ta skade.
4.Det er et uhyre hardt og krevende yrke, men disse profesjonelle og erfarne dykkerne kommer seg raskt uten at hjernen synes å ta skade av påkjenningene.
5.En" forfølgelse" av Tønsbergbokseren Terje Sveen på grunnlag av gammelt nag, misunnelse og tidligere uoverensstemmelser, eller bare en velment aksjon for å hindre at en fin bokser og idrettsmann skal ta skade av å gå en kamp for mye ?
6.Han spådde at Kirken i lengden ville ta skade av en slik konkurranse.
7.Hvis innhøstingen skjer for sent, kan avlingen ta skade, og hvis plantingen utsettes, kan den få for lite regn.
8.Ingen forbrukerinteresser skulle ta skade.
9.Ingen kan ta skade av å følge handelens råd om å vise en viss varsomhet med å bryte av en århundrelang tradisjom.
10.Men la gå, ingen vil ta skade av å lytte til Wenche Foss, som gjør hva hun kan som Penny, og det er ikke lite.
11.Ofte blir båtene kjørt rett på land med full utrustning ombord, uten at de skal ta skade av det.
12.Og for den virkelig travle forretningsmann, som bryr seg mer om anvendelighet enn mote, kan vi opplyse at Sveriges mest solgte dress, den såkalte" Jordenrundtdressen", visstnok kan brukes som pyjamas uten å ta skade av det.
13.Professor Willy Dahl uttaler til Aftenposten 19 / 7 at han" frykter for at hva han kaller" ubefestede sjeler" kan ta skade av å lese" Og bakom synger skogene"," Det blåser fra Dauingfjell" og" Ingen vei går utenom".
14.Vi har forlengst godtatt det, og de aller fleste lever med det uten å ta skade på sjel og legeme.
15.Willy Dahl frykter for at hva han kaller" ubefestede sjeler" kan ta skade av å lese" Og bakom synger skogene"," Det blåser fra Dauingfjell" og" Ingen vei går utenom".
16.Hurum som samfunn vil ta skade av flyplassen.
17.Var dere ikke redde for at ryggen til datteren deres kunne ta skade ?
18.Var du redd for at han skulle ta skade av behandlingen ?
19.Avgjørende i denne sammenhengen er den enkle og robuste konstruksjonen som gjør at den tåler både ørkensand og troperegn uten å ta skade.
20.Begrunnelsen for at dette ikke bør være straffbart angis å være at den forskning som rådet har fått seg forelagt ikke underbygger en påstand om at de mennesker som leser / ser dette, vil kunne ta skade av det.
21.De samnordiske bånd og kontakter er dog på mange nivåer så sterke at de ikke kan ta skade av høyresidens utbrudd.
22.Den enkeltes rettssikkerhet kan ta skade hvis dataarkivene slettes for tidlig, manet riksarkivaren.
23.Det er de hvite blodlegemene som kan ta skade av overdreven soling.
24.Det er f.eks,kjent at menneskets hjerneceller kan ta skade av denne strålingen.
25.Det hele er et spill, et spill man må drive uten å ta skade av det.
26.Det kan ikke være så lett å gå rundt som" husgud" på et lite sted i årevis - uten å ta skade.
27.Dette betyr at en popmusiker, som utsettes for sin egen musikk flere timer hver dag og trives med sin situasjon, ikke trenger å ta skade, mens et symfoniorkestermedlem som sitter med øret like ved bekkenet og kanskje ikke er fullt så fornøyd med sin situasjon, kan få hørselskade av den samme lydstyrken.
28.Fuktig mark (sumpskog) og skrinn furuskog egner seg dårlig til lek, da markdekket vil ta skade og skogen kan dø.
29.Og med det lovverk Norge har med krav til sann reklame, skulle ingen ta skade av reklame i radio og TV.
30.SENHØSTEN er rette tid for å beskjære bjerk, lønn og andre trær som blør og kan ta skade av beskjæring senere på vinteren, skriver Norsk Hagetidend i novembernummeret.
Your last searches