Norwegian-Dutch translation of taktikk

Translation of the word taktikk from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

taktikk in Dutch

taktikk
generellnoun tactiek [f]
  militærsknoun tactiek [f]
Synonyms for taktikk
Derived terms of taktikk
Similar words

 
 

More examples
1.Dataprogrammer som lar oss prøve spille, undersøke, utforske - hva som blir konsekvensen av økologiske forandringer, politiske systemer, diplomatisk taktikk, anvendelsen av moderne teknologi - og lar oss gjøre dette sammen med andre mennesker alt dette gjør meg til optimist !
2.Dette er politisk taktikk av groveste slag", beretter Dagbladet videre.
3.Taktikk", er Dagbladets tolkning idag.
4.De sovjetiske styrkene kjører nå en mer offensiv taktikk.
5.Derfor benytter svenskene seg av kjent taktikk i denne jakten.
6.Det er ingen uenighet om målet, men vi har valgt en annen taktikk enn sosialistgruppen.
7.Det er vanlig taktikk fra proffklubber som skal kjøpe amatører at de lar forhandlingene trekke ut og venter i det lengste med å ta en avgjørelse.
8.Det var ren taktikk fra vår side for å forvirre motstanderne.
9.Det var tydelig mye politisk taktikk ute og gikk, sa Carl E. Wang til Aftenposten efter at valgene var over.
10.Ingen av oss benekter at det hersker en viss uenighet mellom de franske sosialister og Arbeiderpartiet om nedrustningsog sikkerhetsspørsmål i Europa, men den gjelder hvilken taktikk som bør velges.
11.Jeg kan bare spekulere i at Moskva er kommet til at dets taktikk, preget av utmarsjer og forsøk på å ydmyke oss, ikke har tjent sin hensikt.
12.KFUM Oslo spilte en heller dårlig kamp, fortsetter Wermåker, men dette mener jeg skyldes svært mye at vår taktikk lyktes nesten fullt ut.
13.Men, legger han til, hvis det president Ronald Reagan har sagt om at han er rede til å forhandle ikke bare er taktikk, vil ikke vi bli stående på sidelinjen.
14.Sammenlignet med i mine aktive dager er fotballen idag mer taktikk og mindre fysikk, sa legenden Charlton før han hilste med bowleren og satte kursen tilbake til" fotballens hjemland".
15.SovjetUnionen fører en hard offensiv mot geriljaen med bruk av den brente jords taktikk i Afghanistan.
16.Særlig efter at IRA og INLA synes å ha skiftet taktikk, ved at de har gått over fra bombeattentater til å angripe enkeltpersoner i grisgrendte strøk.
17.35åringens forsvarer, advokat Morten Kjensli, spurte om ikke denne fremgangsmåten kunne være ren taktikk fra oppdragsgiverens side - for nærmest å presse ham til å fortsette kurervirksomheten og få ham på kroken for godt ?
18.ANVENDELSEN av en slik taktikk er urovekkende.
19.Andropov forsøker nok en gang i intervjuet - helt i tråd med den sovjetiske taktikk - å spille på motstanden mot de nye raketter i vesteuropeisk opinion ved å forsøke å påvise at de vesteuropeiske regjeringer fattet sin beslutning over hodet på sin egen befolkning.
20.Arbeiderpartiet klarte nesten å skape splittelse mellom regjeringspartiene i arbeidet med Statoilkompromisset, og vil sikkert prøve på en ny runde med" splitt og hersk"taktikk når inntektsfordelingen på de ulike felter skal vedtas av Stortinget.
21.At denne taktikk ikke lyktes har vært et enormt prestisjetap for SovjetUnionen, sa utenriksminister Svenn Stray i et foredrag på Forsvarets høgskole igår.
22.Av artikkelen fremgår det at disse helikoptrene så ofte er i strid med geriljastillinger at pilotene har kunnet utvikle taktikk og metoder som ble benyttet av sovjetiske fly under annen verdenskrig.
23.Avstemningen bryter mot kommuneloven, mente Eik, Fremskrittspartimannen som ønsker å være individualist fremfor å være bundet av taktikk og politisk spill.
24.BSK satte" frimerke" på Ingrid Steen, Britt Johansen og Anne Berg Larsen, en taktikk som ikke hadde noen betydning for laget.
25.Bekjempelse av kriminalitet er imidlertid ikke bare et spørsmål om flest mulig politifolk, eller taktikk og teknikk alene.
26.Benns utspill er et nytt ledd i venstresidens taktikk for å" nøytralisere" mer moderate politikere og grupperinger innen partiet.
27.Både når det gjelder forberedelser, taktikk og løpsteknikk.
28.Både når det gjelder metodikk og taktikk er tjenesten efter alt å dømme f ullt på høyde med tilsvarende organisasjoner i andre land" det er naturlig å sammenligne seg med.
29.De sovjetiske styrker vil da, i tilleg til sin numeriske overlegenhet, særlig i stridsvogner og artilleri, kunne nytte en taktikk uten hensyn til risiko for å bli utsatt for kjernevåpen.
30.De to drøftet blant annet hva slags taktikk de skal legge opp overfor SovjetUnionen i dette spørsmålet.
Your last searches