Norwegian-Dutch translation of talskvinne

Translation of the word talskvinne from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

talskvinne in Dutch

talskvinne
person - kvinnenoun woordvoerster [f]
Anagrams of talskvinne
Similar words

 
 

More examples
1.Fremfor alt har hun vært en ivrig talskvinne for barns rett til å leke," skriver Hanne Haavind.
2.Det avdekkes stadig oftere fysisk, psykisk og seksuell mishandling av barn, men vi finner også forsømte barn med behov for voksenkontakt, sier Brita Holm Valvo, talskvinne for Oslo Røde Kors, som står bak det nye tilbud.
3.Det er småbrukerne som rammes hardest, sier Leah Braki, en talskvinne for den største moshavføderasjonen i Israel.
4.Det er viktig for sparebankene at de synes i mediabildet, sier Berit Klemetsen, som nå blir talskvinne for 250 sparebanker med 11 000 ansatte og 117 milliarder kroner i forvaltningskapital.
5.Det var en stor gave for meg da UNICEF ringte og ville ha meg som talskvinne for deres sak.
6.Carol de Andreu, en talskvinne for det sentrale valgstyre, sa at det ikke var mulig å gjennomføre noe valg i omkring 40 byer fordi de var under opprørernes kontroll.
7.Da burde folk som kaster fra seg alt mulig, plast, flasker, papir og sigarettstumper bøtelegges også, mener hundenes utrettelige talskvinne, Ellen Simonsen.
8.Denne gang blir det spesielt innslag med nostalgisk dans til 78plater presentert av Kjell Sando, opplyser foreningens talskvinne.
9.Derfor smaker det av kjærlighet og svermeri når hun den dag i dag gjør seg til talskvinne for egget.
10.Det var innspurt for Altaelven, og selv om hun langtfra sto alene i kampen, var det Ellen Marits navn som glimtet i avistitlene, talskvinne for samekvinnen som hun var.
11.Eksempler på dårlig sprogbruk kan sendes Norsk Målungdom i Oslo, opplyser Marie Sannan, talskvinne for aksjonen, til Aftenposten.
12.En så ivrig talskvinne er hun at en enstemmig jury nedsatt av forlaget Damm for en tid siden tildelte henne Mediaprisen for beste innsats for barnebokens sak i løpet av 1983.
13.En talskvinne for forsvarsdepartementet i Managua bekreftet at angrepet hadde funnet sted, men hun gjorde det klart at hun ikke hadde noen detaljer å komme med.
14.En talskvinne for politiet sa til Associated Press at begge mennene efter alt å dømme ble drept momentant.
15.Forbrukerrådets leder Kristin H. E. Moe er en ivrig talskvinne for mer fleksible åpningstider i bankene.
16.Hun gjør seg til talskvinne for sterkt omstridte barnehavepolitiske prinsipper, økt foreldrebetaling og nedleggelse av barnehaver.
17.Ifølge en israelsk talskvinne luftet Gromyko" ideen om en internasjonal konferanse med deltagelse av supermaktene og araberstatene.
18.Jelena Bonner er blitt sett på daglige handleturer i gatene i byen Gorkij, der paret begynte sin sultestreik 6. mai, sa en talskvinne for Keston College.
19.Kristin H. E. Moe uttaler til Aftenposten 5 / 12 at hun er ivrig talskvinne for mer fleksibel åpningstid i bankene, og at disse vanligvis har kortere åpningstider enn andre tjenesteydende næringer.
20.Kristin Moe gjør seg til en ivrig talskvinne for en mer fleksibel åpningstid i bankene.
21.Mia Breistein - talskvinne for URUSkampanjen.
22.Solveig Aaen gjør seg til talskvinne for en byfornyelse som i det lange løp vil gjøre Oslo kommune til" raka fant".
23.Til Klassekampen meddeler nyvalgt leder for Blindernavdelingen av AKP (ml), Petter Nordahl og hans talskvinne Mette Bengtson at Norges Kommunistiske Studentforbund" er avhengige av å være i kontinuerlig bevegelse for å overleve.
24.USA har iverksatt tiltak for å hindre amerikansk eksport til Irak av stoffer som kan brukes produksjon av kjemiske våpen, opplyser en talskvinne for det amerikanske utenriksdepartementet.
25.Vår kollega Else Brudevold, supermosjonistenes fremste talskvinne og forsvarsadvokat.
26.Der satte vi oss ned og ryddet opp i det meste," sier norsk skips og luftfarts talskvinne i Washington.
27.Beboerne i Konows gate, Dyvekes vei og Ekebergskrenten vil få helt uholdbare støytilstander hvis ikke den planlagte Lodalsbroen skjermes godt nok, sier Mutt Aiello, talskvinne for Norsk forening mot støy til Aftenposten.
28.Dersom den visste det, ville den offentliggjøre det, sa regjeringens talskvinne, Georgina Dufoix.
29.Kvinner som aldri ville oppsøkt andre institusjoner, er de som nå blir hardest rammet når vi i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) må innskrenke, sier Anne Karine Finkaberg, talskvinne for tjenesten, til Aftenposten.
30.Mange mennesker i Oslo får seg ikke til å oppsøke sosialkontorene når de har behov for det, sier AnneLise Hansen, talskvinne for en gruppe studenter ved Norges Kommunal og Sosialhøgskole til Aftenposten.
Your last searches