Norwegian-Dutch translation of transformasjon

Translation of the word transformasjon from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transformasjon in Dutch

transformasjon
endringnoun transformatie [f]
Synonyms for transformasjon
Similar words

 
 

More examples
1.Det finnes ikke noen død, bare transformasjon.
2.Bildene kan karakteriseres som en transformasjon fra flate til rom.
3.Det som skjer, er heller en transformasjon - utviklende forvandling av den transcendentale filosofi.
4.Ja, her er en internasjonal vestlig stil virkelig blitt et billedsprog om en indre virkelighets arkitektur, om symboliserende transformasjon av bl.a. naturopplevelser, skapt av en kunstner med et nøkternt indisk mediterende betraktningssett.
5.Det er en perseptuell lek fra dialogen mellom svart / hvittfotografi og maling - en lek med visuell transformasjon.
Your last searches