Norwegian-Dutch translation of transmisjon

Translation of the word transmisjon from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transmisjon in Dutch

transmisjon
farkostnoun transmissie [f]
Synonyms for transmisjon
Similar words

 
 

More examples
1.Fagmessen" energi", som veksler fra det ene år til det annet med fagmessen" transmisjon, styring og drivkraft", er iår meget omfattende og teller nærmere 300 utstillere.
2.Terje Dirnes (39) er ansatt som divisjonssjef for STKs divisjon transmisjon.
3.En slik transmisjon har lenge vært på tale, men ennå er det ikke lykkes NRK å komme frem til noen avtale med samtlige berørte parter.
Your last searches