Norwegian-Dutch translation of treffe på

Translation of the word treffe på from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

treffe på in Dutch

treffe på
personverb stoten op, aantreffen, tegen het lijf lopen, ontmoeten
Synonyms for treffe på
Anagrams of treffe på
Similar words

 
 

More examples
1.Vi er avhengige av å holde tempoet på topp og må treffe på langskuddene våre, sier Askers spillende formann Reidar Skorpen, dessuten må vi legge press på Ammerudspillerne og få dem til å gjøre feil.
2.Av andre tidligere SVledere noterer vi oss at Berge Furre blir å treffe på Hamar og Berit Ås i Bø, Vinje og Seljord i Telemark.
3.Bare her, i de store villmarksområdene som er lagt ut til reservater og nasjonalparker, kan man treffe på denne merkelige fuglen i vill tilstand.
4.Beslutninger som har slike økonomiske konsekvenser kan Regjeringen ikke improvisere eller treffe på et fullstendig grunnlag.
5.De enslige dyr en kan treffe på utenfor flokkenes egentlige leveområder, er gjerne okser.
6.De er sammenflettet med personaliastoff (av vekslende interesse), som man ellers oftest vil treffe på i dagbøker eller andre former for intimlitteratur.
7.Den offisielle talsmann for de franske soldater var ikke mulig å treffe på grunn av kampene.
8.Kirsti Jaråker var ikke å treffe på jobben.
9.Men det var bare tredve meters sikt i tåka og dette er jegere som ikke løsner skudd før de er sikre på å treffe på riktig plass i bogen.
10.Sett at grubearbeidernes leder, med sine mangslungne internasjonale kontakter, en dag også skulle treffe på fagbevegelsekolleger fra det norske sjømannsforbund som kunne fortelle ham om sine medlemmers erfaringer fra Gadafis rike ?
11.Siden vi er så heldige å treffe på selvsamme Bækkelund, får han anledning til å utdype denne, for mange, uhyrlige påstand.
12.Skulle hun treffe på mulige mordere, kunne hun da alltids ha en chanse.
13.Så er det da ganske fornøyelig at vi her langt nede i SydIndia skal treffe på noe så hjemmelig som en tørrfisk !
14.Ungdommelige interrailere med lite bagasje var å treffe på alle tog, hvor de gjerne også tilbragte natten.
15.Vår bordvin er ekte fransk, men ellers i utlandet kan en treffe på" europeiske" blandinger.
16.Så lenge kaniner ikke utsettes for trekk, kan de klare vinterkulden bra, forteller førsteamanuensis Olav Herstad, som er å treffe på institutt for fjørfe og pelsdyr ved Norges landbrukshøgskole.
17.Vi er dessuten vant til å treffe på det dårlige været på våre sommerturer.
18.Efter noen tids skøyteløp vil De treffe på andre skiløpere som allerede er på hjemvei fra Kikut.
19.Folk med småunger i nabolaget tør ikke lenger la barna gå alene til skolen, i tilfelle de skulle treffe på en sint utgave av skogens konge i tusmørket.
20.Forhåpentlig vil opplysningene, når de er blitt bearbeidet, komme mennene tilgode i form av konkrete tiltak, sier Skjørten som fortsatt blir å treffe på telefon 42 90 11 hverdagene til uken.
21.Fra femte juli og to uker fremover blir hun å treffe på Hjertnes teater.
22.Først og fremst bør vi imidlertid skru ned forventningene til hvem vi har mulighet for å treffe på offentlige steder.
23.Mange av Bislettaktørene blir å treffe på nytt i Moskva denne helgen.
24.Noen mente å vite at Hans Majestet var ute på tur, men at Kongen i alle tilfeller ville bli å treffe på Kongsgården en gang utpå eftermiddagen.
25.Olav Hohle, en av medarbeiderne som blir å treffe på Holmlia, mener det er grunn til å anta at mange beboere i denne nyetablerte bydelen med et stort innslag av innvandrere vil ha behov for juridisk bistand i forskjellige saker.
Your last searches