Norwegian-Dutch translation of trygghet

Translation of the word trygghet from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trygghet in Dutch

trygghet
sinnenoun veiligheid [f], veiligheidsgevoel [n]
Synonyms for trygghet
Similar words

 
 

More examples
1.Den politikk som dagens regjering fører når det gjelder arbeidsledighet og den sosiale trygghet, går på tvers av hovedsynspunkter i Venstres politikk.
2.Denne nyliberale gjengen vil drive oss bort fra tradisjonell svensk utenrikspolitikk og fra den trygghet som den innebærer," sa Palme.
3.Det vil gi trygghet at eldre vet at de periodevis kan komme inn i sykehjem og på korttidsplass".
4.En gift Kvindes Bekjendelser og Brev til sin Venninde", kan man tenke seg at damen helst ville holde for seg selv i den puritanske tiden, og også" En Kvinde"," Matty", og" En ung Dame" foretrakk altså anonymitetens trygghet fremfor offentlighet.
5.Midt i angsten - midt mot angsten - er det en som gir trygg trøst med ord han kan stå inne for.For han som en gang sa dem,han kjenner oss.Jesus har selv kjempet seg gjennom vår angst.Han har seiret over den.Han kjenner også Gud,kjenner Guds veldige ressurser til trøst og trygghet.
6.Trygghet, kjærlighet, trivsel, respekt for enkeltmenneskets holdninger, evner og anlegg," svarer Judith og Per Steinar på spørsmålet om hva de ønsker hjemmet skal domineres av.
7.Trygghet - også for byens skolehaver ?
8.Trygghet og tålmodighet preget hans gjerning.
9.Vi har klart å gi menneskene økonomisk trygghet - men den økonomiske tryggheten ser ikke ut til å ha gitt menneskene større mening med livet eller lykke i livet.
10.Vi skal... legge frem en aktiv reformpolitikk for å forbedre vårt økonomiske system slik at vi igjen kan oppnå full sysselsetting, et stabilt prisnivå og sosial trygghet.
11.Vi tror ikke at heving av strafferammer er det som skaper størst trygghet i gater og lokalmiljer for eldre og forsvarsløse.
12.Vi tyskere mangler for det første den nasjonale identitets trygghet som finnes i en nasjonalstat.
13.Andre hovedstrømninger i norsk politikk er enten gått i oppløsning eller har periodevis truet med revolusjon og proletariatets diktatur, mens Høyre er forblitt urokkelig tro mot de bærende ideer bak demokrati og nasjonal trygghet.
14.At en far tar ifra barnet håpet og troen på trygghet, er noe av det mest sadistiske vi kan møte i et farbarnforhold, avsluttet Grünfeld.
15.Banken må kunne markedsføre økonomisk trygghet for kundene, sier Pedersen.
16.De eldre burde få den samme trygghet og kontinuitet i både behandling og tilsyn som andre grupper.
17.De psykotiske faller mellom to stoler, og skal de få den utvikling som vi vet og har sett at de kan få, må de ha sitt eget spesialopplegg, de må ha trygghet og ro i et kjent miljø.
18.Den sosiale trygghet i Norge er større enn i de fleste andre land.
19.Det er krevende og skremmende å være menneske idag, det gir derfor trygghet å ha systemer, likevel prøver vi å komme oss ut av dem.
20.Det er mitt håp at opinionen utenfor Ungarn kan være med på å gi Doka den trygghet som var lovet ham, sier biskop Bertelsen i København.
21.En falsk trygghet, fordi de fleste røkere selv kompenserer dette med dypere og hurtigere drag.
22.En vond tid er over og jeg føler en kolossal lettelse, svarer Haakon Lie på Aftenpostens spørsmål om han nå, i sitt 78. år, har den gamle trygghet på sitt parti.
23.Gideonnavnet står for trygghet, sier Kjell Bjørbæk til Aftenposten.
24.Her skal beboerne få den nærhet, intimitet og trygghet som særpreger et hjem.
25.Hovedmålet for den økonomiske politikk er arbeide for alle og sosial trygghet.
26.I den grad jeg har noen oppskrift forsøker jeg å skape både trygghet og dristighet.
27.I en daginstitusjon for barn er god kontakt den mest grunnleggende forutsetning for at institusjonen skal kunne gi barnet den trygghet og omsorg, de leke og utviklingsmuligheter og den trening i å omgås voksne og barn utenfor hjemmet som det trenger for trivsel og vekst, sa Roggen.
28.Jeg følte meg i trygghet her, og efter den lange kjøreturen avtalte jeg med bomvakten at jeg parkerte ca. 50 meter fra vakten.
29.Jeg vil ha understreket at det satses sterkt for å skape trygghet.
30.Jeg vil heller slite meg ut på noe spennende, enn å kjede meg i trygghet, forteller den suksessfulle, kreolske skuespilleren Vernel Bagneris.
Your last searches