Norwegian-Dutch translation of trykk

Translation of the word trykk from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trykk in Dutch

trykk
generellnoun drukken [n]
  fysisk aktivitetnoun druk [m]
  typografinoun gedrukte tekst [m], druk [m], print [m]
  mental tilstandnoun druk [m]
  tvangnoun dwang [m], druk [m]
Synonyms for trykk
Derived terms of trykk
ansiktsutrykk, avtrykk, banalt uttrykkende, blodtrykk, boktrykkerkunst, ettertrykk, ettertrykkelig, familiært uttrykk, fingeravtrykk, fortrykk, fortrykke, fortrykkende, fortrykkende avgjørelse, fortrykker, fortrykkelse, fotavtrykk, gi uttrykk for, gi uttrykk for protest, gjøre inntrykk, håndtrykk, høytrykk, høytrykks-, inntrykk, klar for trykk, lavtrykk, lavtrykks-, gi et godt inntrykk, lufttrykk, minske på trykket, minske trykket i, oljetrykk, omtrykk, trykksgruppe, trykke flat, prøvetrykk, silkeskjermtrykk, skrive med trykkstil, smektende uttrykk, som har problemer med å uttrykke seg, sorguttrykk
Similar words

 
 

More examples
1.Den grønne liste" over vernede eller verneverdige områder i Oslo kommer ikke på trykk.
2.Kandaharfesten" på Adamsstuen blir avsluttet når diktet kommer på trykk idag.
3.Da jeg ikke har grafikkverksted i New York, blir det til at jeg arbeider med grafiske trykk når jeg er hjemme i Norge.
4.De er en av de utvalgte, står det inni konvolutten, på papir med femten farvers trykk.
5.Det er kanskje ikke verdt å sette dette på trykk ?
6.Det er klart jeg blir målbundet når jeg ser slike ord på trykk.
7.Det er overveiende sannsynlig at vårt firma sier nei til den foreslåtte akkorden, opplyser disponent Øystein Fornes i Aktiv Trykk A / S til Aftenposten.
8.Det meste av det han laget, ble distribuert som billige trykk, ikke beregnet på" evigheten" og heller ikke på kunstsamlerne, men snarere på dem som ville ha noe å pynte veggene sine med - for en stund.
9.Du bad da så inderlig vakkert om at det måtte komme på trykk !
10.For de gangene jeg har stilt meg positiv til eller erklært met enig i saker som er forelagt meg, kom det ikke et ord på trykk.
11.Før aviskritikkene sto på trykk og felte en svært blandet dom, spilte vi for fulle hus og et fornøyd publikum.
12.Han snakket journalistenes sprog med sine gamle kolleger, og jeg forundret meg ofte over hvor lett det var for ham å få sine synspunkter på trykk i norske aviser og sendt i NRK som vurderinger fra informerte kilder, sier en person som har sittet sentralt i norsk politikk til Aftenposten.
13.Hvorfor skulle det ikke stå på trykk ?
14.Jeg er så redd for at alt som kommer på trykk om Afrika idag bare skal dreie seg om nød og elendighet.
15.Jeg kan som sagt ikke tolke mine bøker utover hva som står på trykk i dem, men jeg kan være enig i at det ikke var meningen å vise noen vei å gå, noen løsning.
16.Med større press fra arbeidsledelsen og større trykk på produksjonen fra ledelsen, bør det være mulig å få til en sekssyv prosents bedre utnyttelse av arbeidstiden, siterer avisen fra rapporten.
17.Og dette skal på trykk i avisen ?
18.Sett inn kassetten og trykk på knappen.
19.Vanlige symptomer når de utsettes for trykk i startfasen er skjelving på hendene og i underkjeven.
20.Vi skal ned til ca. 2650 meter, avhengig av hva slags trykk vi møter i bergartene, sa sjefen for boreseksjonen i Elf Norge, Eric Traonmilin, da en gruppe nordnorske politikere, embedsmenn og pressefolk nylig besøkte boreriggen.
21.2200 kubikkmeter luft ble blåst inn i ballongen før den langsomt kunne stige til værs, og ballongfører Hansen hadde sin fulle hyre med å tøyle de 4200 hestekreftene som propanen gir når den under høyt trykk blåser gass inn i de 936 kvm ballongduk.
22.30 av byens nesten 13 000 arbeidsplasser i grafisk bransje finnes hos Merkur Trykk A / S på Nedre Kalbakken.
23.Aftenpostens medarbeider fikk bivåne voldsscener fra flere filmer som utleies i Norge idag - scener så bestialske at de ikke egner seg til beskrivelse på trykk.
24.Akkurat den siste formuleringen er det med ulyst man ser på trykk som liberal, så sterk som den liberale medvirkning til tanken om velferdssamfunnet har vært.
25.Alle beregninger vil efterhvert foreligge på trykk fra utredningsinstituttet.
26.Alle som" kommer på trykk" vil få en overraskelse fra Bysiden.
27.Allerede idag er det produsert telefoner for blinde eller stumme, telefoner for sikkerhetspersonell med kontakt til vaktsentraler eller telefoner som ved et enkelt trykk på en hvilken som helst tast gir eldre anledning til å melde fra til politi om overfall eller innbrudd.
28.Amerikaneren Alfred Friendly jr. anla injuriesøksmål mot en sovjetisk avis i 1977 efter at denne påstanden var kommet på trykk.
29.Andre har spurt om ikke AFformannen kunne utdype sine svar på trykk.
30.Andre årsaker til vannlekkasjer kan være utvendige rørskader, gamle betong og leirrør som gir efter for alderdommens trykk.
Your last searches