Norwegian-Dutch translation of tvilsom

Translation of the word tvilsom from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tvilsom in Dutch

tvilsom
tviladjective twijfelend, aarzelend, weifelend, besluiteloos, twijfelachtig, bedenkelijk
  personadjective besluiteloos
Synonyms for tvilsom
Derived terms of tvilsom
Similar words

 
 

More examples
1.Lillen" Eklund har nylig tapt for både Joe Bugner og Noel Quarless, og fikk en tvilsom seier over italienske Gurido Trane.
2.De er iallfall en tvilsom måte å lure penger ut av folk.
3.Gårdeiernes rolle i byfornyelsen er høyst tvilsom med tanke på lavere boutgifter og den eierstruktur vi ønsker.
4.Thorstvedt pådro seg en kneskade i onsdagens cupkamp mot Harstad (40) og er høyst tvilsom mot VIF.
5.Tvilsom dommertrio, kommenterte kaptein og gullklokkejubilant Terje Kojedal efter 00 kampen mot Chile.
6.Vi mener det er tvilsom praksis av departementet å lage konsesjonområde for prøvedriften efter at søknadene er kommet inn.
7.Aksjonsoppfordringen fra bilorganisasjonene om på denne måten å demonstrere mot bensinprisene, får dermed tvilsom effekt.
8.Antagelsen om at folks lesevaner i feriene er forskjellige fra dem som dyrkes resten av året - at man på død og liv ønsker lettere lektyre så snart man har trukket i feriehabitt - er tvilsom.
9.Anvendelsen av telegrafloven av 1899 er tvilsom, selv om loven senere er blitt justert.
10.Av dette betaler Forsvaret 80 millioner, mens ytterligere 80 millioner dekkes av uhjelpbudsjettet (trolig en tvilsom bevilgning fra et uhjelpssynspunkt).
11.BORTSETT fra at reguleringseffekten er tvilsom, er det heller ikke gitt at avgiftsutvidelsen vil by på økonomiske gevinster av særlig omfang.
12.Beklageligvis var redegjørelsen beheftet med så mange graverende feil og tendensiøse påstander at dens informasjonsverdi må anses som ytterst tvilsom.
13.BetalTV er en tvilsom forretning i alle land, og aller dårligst går det i land hvor TV og allerede er lisensfinansiert, og hvor det er liten aksept for spekulative programmer av pornografisk og voldelig art.
14.Dagsnyttmeldingene var imidlertid basert på en anonym NORADkilde som på vegne av en offentlig etat fremmet egne personlige vurderinger av tvilsom karakter.
15.De forsøkte å oppgi falsk identitet og kom med en heller tvilsom forklaring på hvor alle gjenstandene og pengene kom fra.
16.De kongelige resolusjoner om innvandringsstopp er gitt under henvisning til fremmedlovens 29, en heller tvilsom lovhjemmel i betraktning av at loven i andre paragrafer gir myndighetene uttrykkelig fullmakt til å gi diverse andre, adskillig mindre vidtgående bestemmelser.
17.De seilte til sølv, men tapte medaljen ved en tvilsom diskvalifikasjon i siste seilas.
18.De tre skal spille hovedrollene som de tøffe" redergutta" som opererer i tvilsom fraktfart mellom isflakene på våre nordlige breddegrader i filmen" Orions belte".
19.Definisjonen av modernismen som utrykk for en bestemt filosofi, best kjennetegnet av en bastant fremskrittstro, er med all respekt å melde ytterst tvilsom.
20.Den har avdekket en bred finansiering av partier og politikere fra næringslivets side gjennom fingerte stiftelser som sørget for en tvilsom skattefrihet.
21.Den libyske lederen hadde leiet to briter og to maltesere, alle med tvilsom bakgrunn, til å ta livet av Bakoush.
22.Den refererte hendelse fra 1600tallet, under Christian Kvart, er nok heller tvilsom, iallfall som historisk bevis på en slik hendelse der.
23.Denne konkluderer med tvilsom bruk av kilder, hevder at fredsforskeren har" pyntet" på forholdene og at metodene inngir begrenset tillit.
24.Denne utålmodigheten blir naturligvis enormt forsterket av den tvangsforflytting som foregår for å få alle sorte inn i" bantustans" som de ofte i høyst tvilsom grad har angivelig historiske røtter til.
25.Dermed var seieren et faktum, og det var nesten bare et fåtall av det opprinnelig fulltallige publikum (20 285) som så Trygve Johannessen fastsette sluttresultatet til 24 efter en tvilsom offsidesituasjon.
26.Dessuten er påstanden fra partiet om at bompenger er et dårligere trafikkmessig alternativ enn kjøreavgift en meget tvilsom påstand.
27.Det amerikanske utenriksdepartementets umiddelbare reaksjon var at den nicaraguanske godtagelsen var tvilsom eftersom sandinistene ikke samtidig gikk med på å utsette valget.
28.Det blir sikkert muligheter for å åpne sjekkheftet ivår også, selv om aftenstasen blir en mer tvilsom affære.
29.Det er en tvilsom ære.
30.Det er gått upåaktet hen i norsk presse at også forskere har vært kritiske og funnet saken etiske tvilsom.
Your last searches