Norwegian-Dutch translation of tydelig

Translation of the word tydelig from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tydelig in Dutch

tydelig
generelladjective manifest
  merkbaradjective uitgesproken, gemarkeerd, opvallend
  sikkerhetadjective duidelijk, onmiskenbaar
  betydelseadjective eenduidig, ondubbelzinnig
  uttalendeadjective helder, duidelijk
  klaradjective duidelijk, klaar, uitgesproken
  distinkt adjective duidelijk, onmiskenbaar
  iøynefallendeadjective opvallend, frappant, in het oog lopend, duidelijk, merkbaar
  åpenbaradjective evident, duidelijk, klaar, onmiskenbaar
Synonyms for tydelig
Derived terms of tydelig
Similar words

 
 

More examples
1.Den entusiastiske, stilige unge flyverhelten var forandret til en slapp og fet mann, som tydelig hadde problemer med å styre sitt temperament.
2.Det var tydelig for alle i trontaledebatten at Arbeiderpartiets skyts nå rettes inn mot Senterpartiet.
3.Du ser det ikke tydelig, men dette er sikkert, / at tiden leger ingen sår : den syke er ikke her mer.
4.Gjør det selv"tanken kom i alle fall tydelig frem da gruppen Dur & Moll inviterte til barneprogram i skolens kombinerte aula og gymnastikksal.
5.Hva kan de menneskene der ha å by på ?" sto det tydelig å lese av HT 98s målbevisste holdning.
6.Med tydelig adresse til avisens ledelse om å sette munnkurv på ham, - UFF !
7.Portveien 2" er en ny giv for BarneTV og et tydelig bevis på at Bjartmar Gjerde holder sine ord om at barna skal prioriteres i NRK.
8.Utropet hørtes tydelig gjennom veggen inn til lederrommet tredje morgen på ungdomsleiren.
9.Vi er skremt !", var en av overskriftene, som tydelig bærer preg av at han har gjort seg opp en mening.
10.Vi vil bevare et tydelig innslag av håndverk i vår bilproduksjon, det er nødvendig for å nå den kvalitet som vi ønsker", sier Daimlerlederne med den selvbevissthet som er blitt en del av firmaets merke.
11.(NTBReuterNPSAP) SovjetUnionens utenriksminister Andrej Gromyko ble tydelig irritert da hans australske kollega Bill Hayden igår ba om informasjoner om fredsprisvinner Andrej Sakharovs helsetilstand.
12.Antallet viser tydelig at vi er kommet for å bli.
13.At Tom gikk ut først, skapte helt tydelig litt uro og frustrasjon i de andre lagene.
14.At vi fikk ledelsen 10 før pause var en utløsende faktor, sa treneren Jan Fuglset efter kampen, og det er tydelig at forklaringen på Moldes spill denne gangen ligger på det mentale plan.
15.Barna er tydelig kontaktsøkende og nysgjerrige på hva politiets oppgaver egentlig består i, utover å fange tyver.
16.De viste tydelig interesse, sier Madslien.
17.Debatten omkring den foreldede lukkeloven og departementets forslag til en ny og mer tidsmessig åpningstidslov, har tydelig røbet stor uvitenhet om hva dagens lukkelov egentlig går ut på.
18.Den var tydelig skremt.
19.Den viser tydelig at behovet er til stede, som et ledd i det forebyggende arbeide blant dem som ikke er smittet.
20.Dessuten førte bestemmelsene i arbeidsmiljøloven til at vi mistet 10 kontorer i redaksjonen, og analyser av vårt fremtidige transportbehov ga tydelig beskjed om at den gamle tomten var for liten.
21.Det er helt tydelig at barn og ungdom er ville efter å spille.
22.Det er helt tydelig at en masse løfter ikke er blitt holdt, og man kan trygt si at jeg er skuffet over politikere som løftemakere.
23.Det er helt tydelig at man har tro på det opplegget vi skal følge, og at det ikke bare dreier seg om skippertak, sier han.
24.Det er mange unge og lovende brytere som er tydelig innstilt på å oppnå resultater gjennom hardt arbeid.
25.Det er sannsynlig at han manglet detaljerindringer forut for skytingen, men bevisstheten er blitt påvirket av alkohol, og i en tydelig affektsituasjon kan ikke hans bevissthet karakteriseres som sterkt redusert da han befant seg i leiligheten, sa overlege Gravem.
26.Det er tydelig at LOs nestformann mener at kvinner ikke kan representere fagbevegelsen på Stortinget.
27.Det er tydelig at Reagan foretrakk å gjøre bruk av sine egne inkompetente eksperter i Det hvite hus, het det.
28.Det er tydelig at Thon følger trenden.
29.Det er tydelig at den vestlige verden nå trår til i hjelpearbeidet.
30.Det er tydelig at det dreier seg om en omfattende provokasjon hvis opphavsmenn ikke bare er å finne i London.
Your last searches