Norwegian-Dutch translation of tyngde

Translation of the word tyngde from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tyngde in Dutch

tyngde
vektnoun zwaarte [f], gewicht [n]
Synonyms for tyngde
Derived terms of tyngde
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ingen vakker dør, funksjonelt er den nærmest et misgrep : med sin skaphvelvs tyngde er den et ork å forsere, men døren er blitt en del av tradisjonen, og står der som en kontinuerlig påminnelse om at veien til litteraturens gleder ikke skal være lett hverken for dikter eller for leser.
2.En verdenspolitisk roller for Frankrike i spissen for en fransktysk tandem er mulig", mener Schmidt og sier at internasjonal status og historiske forhold gjør det naturlig for Frankrike å overta den politiske ledelse i et fremstøt for å øke Europas politiske tyngde.
3.Fremforalt var Bernanos overbevist om nødvendigheten av å vitne ; han snakket ofte om sitt kall og brukte da den latinske betegnelsen" vocatus" for slik å gi ordet dets helt spesielle betydning og tyngde, sier JeanLoup Bernanos.
4.Samtidig øker den sovjetiske terroren ikke bare mot Sakharovs egen familie, men nå rammes også familiens nære venner med full tyngde.
5.Uansett hvem som kastet frem de tanker og argumenter Nei til Atomvåpen fører til marken, så hviler de på sin egen tyngde og sin egen logikk," skriver en mann i fredsbevegelsen i anlednng av Treholtsaken.
6.Det jeg hadde hørt om ham, hans tyngde og respekt, fikk jeg bekreftet ved selvsyn.
7.En revy er ikke god før den også er godt teater, sier han med saklig tyngde.
8.Er partiets egen tyngde sterk nok ?
9.Han har alltid gått sine egne veier, han har vært med temmelig lenge, og har tyngde bak sine meninger.
10.Min Gundermetode går ut på at saken skal vinne frem ved sin egen tyngde.
11.Når dette nye selskapet med full tyngde går inn i mediebransjen, er det for å investere på lang sikt.
12.Tre års spesialutdannelse er tydeligvis ikke nok til å uttale seg med" faglig tyngde", sier hun, og mener dette tyder på en undervurdering av førskolelærere som yrkesgruppe.
13.Vi skal bruke våre erfaringer, utnytte den faglige tyngde NORAD har bygget opp gjennom mange år.
14.Allikevel tror vi at ikke bare større økonomiske ressurser, men også en bred medlemsmasse vil kunne gi Amnesty, og andre organisasjoner som arbeider for menneskerettighetene, øket tyngde.
15.Alt blir gitt samme verdi, tyngde.
16.Argumentasjonen kan neppe sies å utmerke seg med en overbevisende tyngde.
17.Argumenter får større tyngde, mens følelsene dempes ned.
18.Arne Treholt var knyttet til den norske FNdelegasjonen i New York på det tidspunkt da det spente forholdet mellom Irak og Iran utviklet seg med full tyngde.
19.Arven fra Carteradministrasjonen er hittil ikke blitt brukt med generende tyngde mot Mondale, men det kommer.
20.At presters politiske engasjement i større grad" alminneliggjøres" og blir en mer normal og avslappet del av norsk virkelighet, utelukker ikke at kirkens ledende organer uttaler seg med tyngde i bestemte saker.
21.Bare nye EFprogrammer - for forskning, sosiale spørsmål, distriktsutbygging, teknologi, industri og mye annet - kan på lang sikt redusere landbrukets tyngde i EFbudsjettet (nå 65 prosent), og dermed skape mer håndfaste budsjettgevinster for britene - og slike programmer står nå på dagsordenen i Brussel.
22.Barnets egen tyngde sikrer at stolen klemmes godt fast til bordet.
23.Beckmann rammes med full tyngde av nazistenes kunstsyn, stemples som dekadent, og feies ut av Staedel i mars 1933, bare to måneder efter Hitlers maktovertagelse.
24.Bibelsk substans og tradisjonsforankret tyngde på den ene siden, mot til spørsmål, usikkerhet, famling på den andre - begge deler er nødvendig for en kirke som skal leve videre, og leve videre med det mål for øye å erobre verden.
25.Bislettalliansen setter stor tyngde inn for å få den kinesiske verdensrekordholderen i høyde Zhu Jianhua til friidrettsfesten på Bislett i slutten av måneden.
26.Bladet viser til at et voksent menneske som sitter usikret i baksetet kan treffe de som sitter i forsetet med samme tyngde som en elefant.
27.Blir dere mange i antall, kan vi nok få tyngde overfor våre myndigheter, så prioriteringen av våre ressurser rettes mer mot den aktive delen av helsetjenesten.
28.Bondevik sa at den faglige identitet og tyngde som ligger i fagsammensetningen i en studieretning, er viktig med tanke på videre studier eller arbeide.
29.Butenschøn er en dypt uærlig forfatter som pakker sine egentlige, skitne hensikter inn i ullen vitenskapelighet for å fremstå med større tyngde.
30.Byggverket har slått rot, den bærer sin tyngde og alder med selvfølgelig verdighet, slik det sømmer seg NordNorges første steinkirke, oppført på 1200tallet over en grunnmur fra enda eldre tid.
Your last searches