Norwegian-Dutch translation of tyngdepunkt

Translation of the word tyngdepunkt from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tyngdepunkt in Dutch

tyngdepunkt
fysikknoun zwaartepunt [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Db Waltz", platens musikalske tyngdepunkt, fører dessuten tankene tilbake til Zawinuls glade og ubesværede samarbeid med Cannonball Adderley.
2.Hvis byen skal beholde og utvikle sin posisjon som tyngdepunkt for produksjon, handel og tjenesteydelse, må vi legge mer vekt på å skape muligheter for nye bransjer og bedrifter.
3.Sentrum som et tredje politisk tyngdepunkt er fortsatt en realitet, selv om en sentrumsregjering i dagens situasjon bare vil være aktuell i en helt ekstraordinær politisk situasjon.
4.Siste år var investeringsbudsjettet på 400 millioner med tyngdepunkt i magnesiumsoppbyggingen.
5.Containervirksomheten utgjør ca. 50 prosent av dagens omsetning, med tyngdepunkt på Østlandet.
6.De som gjør det, mener Kristelig Folkeparti trenger den kjente kristenleder som stemmesanker, og at han vil kunne bli et politisk tyngdepunkt i en stortingsgruppe hvor nesten alle slutter efter denne perioden.
7.Den 21. september opptrer de sammen for første gang i Norge under Aftenpostens kulturstafett som skal foregå på Romerike med tyngdepunkt på Lillestrøm.
8.Den såkalte provins utgjør et naturlig tyngdepunkt i dagens norske teater.
9.Den vesttyske fredsbevegelse har måttet skru ned sine forventninger drastisk under høstens aksjonsuke, som avsluttes imorgen med" et menneskenett mot krigsmanøvrer" og et protestmøte i Fulda - der NATOs høstmanøvrer også har et tyngdepunkt.
10.Der har det politiske tyngdepunkt ligget noe til høyre for sentrum, og ingen store endringer er ventet ved valgene den 14. og 17. juni.
11.Det blir det nest største Veritasanlegget i landet, og er ment å bli et tyngdepunkt i oljemiljøet i byen.
12.Det eneste realistiske alternativ i dagens situasjon er en regjering med tyngdepunkt i Arbeiderpartiet.
13.Det eneste realistiske alternativ vil ifølge Oslo Venstres råd være en regjering med tyngdepunkt i Arbeiderpartiet.
14.Det er også blitt tatt hensyn til at landsdelskammeret ligger geografisk eller kommunikasjonsmessig sentralt i landsdelen eller i dens befolkningsmessige tyngdepunkt.
15.Det politiske tyngdepunkt ligger klart til venstre med en oppslutning om SV på 42 prosent.
16.Dressurridning er grunnlaget for all ridning og har som hovedmålsetning å trene opp hestens muskulatur, balanse, elastisitet og psyke til ubesværet å kunne tåle den forskyvning av tyngdepunkt og naturlig balanse som rytteren representerer.
17.En farvesprakende forrett til kveldens musikalske tyngdepunkt.
18.Filharmoniens konsert hadde torsdag kveld et fransk tyngdepunkt i programvalget.
19.Flere av vår tids vitale spørsmål blir belyst, men bokens tyngdepunkt ligger rundt temaene arbeide og arbeidsledighet.
20.Gabriela omfatter kvinner fra både over og middelkassen, men med tyngdepunkt i den fattige befolkningen i byene.
21.Generalens klage hadde først og fremst adresse til delstatsregjeringen i Hessen, der manøvrene og spesielt demonstrasjonene har hatt sitt tyngdepunkt.
22.Gjennom beskrivelsen ovenfor mener jeg å ha vist at Narvik og aksen Narvik - Harstad i nordnorsk og nasjonal sammenheng utgjør et tyngdepunkt for industri og verkstedstjenester og at området har en solid befolkningsmessig basis og vel utbygde servicefunksjoner og også bolig og industriområder.
23.Hovedstaden representerer det absolutte tyngdepunkt for landets kooperative boligbygging.
24.Hver fjerde ordfører tilhører Senterpartiet, og det er et lokalpolitisk tyngdepunkt partiet ønsker å utnytte frem mot neste høsts stortingsvalg.
25.I Kina betraktes menneskene som et flytende system med et kroppslig tyngdepunkt nedover og bakover.
26.I fjorten dager flyttes landets kulturelle tyngdepunkt til Bergen.
27.Idag utgjør de anslagsvis 900 000 (25%) og har sitt befolkningsmessige tyngdepunkt i fjellområdene øst og nordøst for Beirut.
28.Ifjor besøkte 300 000 mennesker det 123 755 kvadratmeter store messeområdet i Tysklands industrielle tyngdepunkt.
29.Kommunen ligger da også sentralt i en vekstregion, som et geografisk og næringsmessig tyngdepunkt på Jæren.
30.Kongsberg Våpenfabrikk er i hovedsak en mekanisk bedrift som fortsatt vil ha sitt tyngdepunkt innen denne virksomheten.
Your last searches