Norwegian-Dutch translation of tynne ut

Translation of the word tynne ut from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tynne ut in Dutch

tynne ut
hårverb uitdunnen
Similar words

 
 

More examples
1.I denne forbindelse er det særlig viktig å tynne ut og trekke tilbake fra fremre områder de kjernefysiske slagmarksvåpen som kunne øve et press om tidlig bruk fordi man ellers risikerer å miste dem efter et avvæpnende angrep.
2.I stedet for å røre om luften og tynne ut forurensningene, må vi sørge for å fjerne forurensningene uten å tilføre mer ny luft enn nødvendig.
3.Tynne ut med litt kaldt, rent vann, og slippe hele denne vårfølelsen.
4.Foruten protestene fra høyeste politiske og militære hold i Norge, er det blitt hevdet at den norske beslutningen om ikke å tynne ut FNbataljonen har ført til færre provokasjoner.
5.Selv om transportindustrien har forsøkt å tynne ut litt og beskjære i tilbudsmassen, er mulighetene fortsatt mange.
Your last searches