Norwegian-Dutch translation of uforminsket

Translation of the word uforminsket from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uforminsket in Dutch

uforminsket
generelladjective onverminderd
Similar words

 
 

More examples
1.NAFaksjonen" Nei til kjøreavgift" fortsetter uforminsket, sier kontorsjef Erling Ramlo i OsloNAF, efter at bystyrets 2. gangs behandling av kjøreavgift.
2.Angrepene på Palme og regjeringens utenrikspolitikk fortsetter med uforminsket styrke, og viser at det råder et permanent kjølig klima mellom de to største partiene.
3.Antall industriarbeidsplasser i Oslo er redusert med 17 00018 000 fra 1970 og frem til idag, og nedgangen fortsetter med uforminsket styrke.
4.Arbeiderpartiets intense uvilje mot privatskoler er uforminsket.
5.Arbeidet med omorganisering og omstilling for å effektivisere forvaltningen fortsetter med uforminsket kraft, sier Svelland til Aftenposten idag.
6.Avdelingsdirektør Toralf Hernes ved NTNF sa at programmet vil fortsette med uforminsket styrke de neste tre årene, og man regner med å styrke det meget fruktbare samarbeidet som er etablert mellom NTH og Europas største tekniske høyskole i Aachen.
7.Copels bok avspeiler klart den diskusjon europeiske militære kan komme opp i på et tidspunkt da den sovjetiske opprustning pågår med uforminsket styrke og den amerikanske forsvarsgaranti kanskje ikke lenger kan tas som en uinnskrenket selvfølge.
8.De fleste innser utvilsomt nødvendigheten av at den må videreføres med uforminsket styrke.
9.Den må føres med uforminsket styrke.
10.Den offensive innsats mot prostitusjonen fortsetter med uforminsket styrke i Oslo.
11.Den to uker lange jakten på det som mistenkes å være en miniubåt av ukjent type med eller uten bemanning eller en annen mystisk undervannsfarkost, fortsetter med uforminsket styrke, opplyser forsvarsstabens informasjonssjef, oberstløytnant Jan Åke Berg, til Aftenposten.
12.Deres samstemmige konklusjon er at regel og lovbegeret på skatteområdet ikke bare for lenge siden er fullt, men stadig påfylles med uforminsket iver.
13.Det er bare å klatre opp den lille skrenten og sette seg ende ned, mens stømmen av folk fortsetter med uforminsket styrke på den andre siden av lyngen.
14.Han understreker at arbeidet med å bedre sikkerheten ombord i fiskefartøyene kommer til å fortsette med uforminsket kraft neste år.
15.Hans bror Arve gikk ihøst ut med en efterlysning av Tor Hoffs billedkunst, og responsen tyder på at interessen for denne kunstner er uforminsket.
16.Hvis SovjetUnionen også i årene som kommer, fortsetter å øke sine flåtestyrker i nord med uforminsket kraft, vil Norges rolle innen NATOforsvaret bli stadig viktigere, uttaler formannen i NATOs militærkomite, general Cornelis De Jager, i en samtale med Aftenposten i NATOhovedkvarteret i Brussel.
17.Jakten fortsatte derfor med uforminsket styrke.
18.Jakten fortsetter med uforminsket styrke.
19.Jakten i Karlskrona går nå inn i sin fjerde uke, og fortsetter med uforminsket styrke, opplyser forsvarsstaben.
20.Jakten på Fredrikstads landslagsspiller Per Egil Ahlsen pågår med uforminsket styrke.
21.Jakten pågår ifølge forsvaret med uforminsket styrke, men samtidig legges det ikke skjul på at chansene for å kunne finne og tvinge opp en ubåt rimeligvis blir mindre desto lengre tid som går.
22.Kampen mot drukningsulykker må føres med uforminsket styrke i sommer - og hver enkelt kan bidra !
23.Letingen i området fortsetter med uforminsket styrke, med to fartøyer og ett orionfly, opplyset kommandørkaptein og sjef for Forsvarskommando NordNorge Bjørnar Kibsgaard.
24.Likevel fortsetter anklagene med uforminsket styrke, og pastor Moons bevegelse står i dag overfor en godt organisert hatkampanje som følges opp i alle land hvor den etableres, også i Norge.
25.Men den ytterliggående og militante del av løsrivelsesorganisasjonen ETA (som står for Frihet for det baskiske hjemland) har med uforminsket styrke fortsatt kampen for full løsrivelse.
26.Men derimot fortsetter kritikken uforminsket når det gjelder virkningene av sprengningene på selve atollen og på havbunnen omkring.
27.Men striden om hva som forårsaket den, raser videre med uforminsket styrke.
28.Mens forsvaret driver sin jakt med samme overbevisning som før, fortsetter den politiske krangel i Stockholm med uforminsket styrke.
29.Politiet er svært sparsomme med opplysninger i begge saker, men efterforskningen fortsetter med uforminsket styrke.
30.Regjeringens arbeid med å begrense nullskatteyderiet og bekjempe skatteunndragelser må derfor fortsette med uforminsket styrke.
Your last searches