Norwegian-Dutch translation of uregnelig

Translation of the word uregnelig from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uregnelig in Dutch

uregnelig
antalladjective onnoemelijk, onmetelijk, mateloos
  kvantitetadjective talloos, ontelbaar, ettelijke, onmetelijk, onberekenbaar, onnoemelijk
Similar words

 
 

Your last searches