Norwegian-Dutch translation of utarte

Translation of the word utarte from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utarte in Dutch

utarte
oppførendeverb degenereren, ontaarden
Similar words

 
 

More examples
1.Det blir en umulig arbeidssituasjon for helsearbeidere generelt og vil nok dessverre utarte og uthule de etiske grunnverdier for vår helse / sosialomsorg.
2.Det er først og fremst i klubbkamper, med 100 000 på tribunen, at spillet har en tendens til å utarte, sa den spanske treneren.
3.Det er prisverdig at Røde Kors er bekymret om vårt velbefinnende, men det må ikke utarte dithen at et menneskes integritet (død eller levende) blir krenket i den grad som i dette tilfellet.
4.Hos oss er det hele i ferd med å utarte til en slags reportasje fra det politiske miljø i og omkring Løvebakken.
5.Man må ta seg i akt for at bevaringstanken ikke skal utarte til skalkeskjul for kritikkmani og fantasiløshet.
6.Resignasjon kan raskt utarte til kynisme.
7.Samfunnet kan utarte til den hobbeske" alles kamp mot alle" (bellum omnium contra omnes).
8.Selv i enkelte av de bransjer som har utført pionerarbeidet ved utvikling av prinsippene for kvalitetssikring, finner vi stygge eksempler på hvordan systemene kan utarte : vi risikerer et byråkrati uten reelle kontrollfunksjoner ; vi ser hvordan ansvaret kan pulveriseres, og vi registrerer resultatet i form av dyre og dårlige løsninger.
9.Til tross for at man har hatt nyttige erfaringer med slike" kryssforhør" i mange andre vestlige land, frykter man i Stortinget for at det vil forstyrre beslutningsprosessen og i stedet lett utarte seg til et sirkus.
10.Ved fortsatt vekst av utvekster, kan dette utarte til en" alles kamp mot alle", uten at det skapes verdier, uten at klar strategi med langsiktig perspektiv legges til grunn.
11.Vi synes for mange ulovligheter fikk passere, og det hele var på grensen til å utarte seg flere ganger.
12.50 (Frank Vestreng) og kampen begynte for alvor å utarte.
13.Begeistringens rus kan utarte katastrofalt slik man har sett på enkelte fotballarenaer.
14.Man vet jo ikke hva den slags tankeløse tilløp kunne utarte seg til.
15.Redd for at det hele skal utarte seg til en gedigen" førjulskrangel", bryter jeg forsonende inn i samtalen.
Your last searches