Norwegian-Dutch translation of utdriving

Translation of the word utdriving from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utdriving in Dutch

utdriving
generellnoun verdrijving [f], uitwijzing [f], verbanning [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det var dem som ga tamreinlaget John Jonassen" dispensasjon for motorisert ferdsel i nødvendig utstrekning i forbindelse med utdriving av tamrein som har forvillet seg utenfor lovlig beiteområde og inn i Utladalen landskapsvernområde.
Your last searches