Norwegian-Dutch translation of utgravning

Translation of the word utgravning from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utgravning in Dutch

utgravning
generellnoun uitgraving [f], opgraving [f], opdelving [f]
  gravingnoun graven [n], delven [n], uitgraven [n]
Similar words

 
 

More examples
1.Det er også første gang en dykkerklubb er blitt betrodd hovedansvaret for en utgravning.
2.Efter det NTB får opplyst, vil denne utgravning trolig bli den siste store utgravning av nyere tids skipsvrak langs norskekysten, og den siste som blir ledet av Svein Molaug.
3.Foruten utgravning av tempelhaugen vil de avdekke boplasser som er lokalisert rundt Gaaf Gantemplet.
4.Men det vil likevel være mulig å få en mengde nyttige og spennende resultater ut av en eventuell utgravning.
5.Sabinerfolkets eldste by, Cures, som lå i skarp rivalisering med Romulus Roma på 700tallet før Kristus, er blitt oppdaget under en arkeologisk utgravning ved landsbyen Passo Corese, ca. 40 km. nordøst for Roma.
6.Årets utgravning er bare den første i et arbeide som trolig vil ta ytterligere fem år, og blir finansiert av The National Geographic Society i USA og Instituttet for marin arkeologi ved Universitetet i Texas.
7.Årets utgravning er beregnet å ta to uker og skal avdekke den siste og bakerste del av skipet.
8.Det er bare gjort en utgravning på Borre, det var i 1852, og man fant dengang restene av et skip, som kom for dagen helt tilfeldig under veiarbeide.
9.Det er visst allerede klarlagt at det til sommeren blir utgravning ytterst i Oslofjorden, på et nytt vrak som er oppdaget ved Hvalerøyene.
10.Begrunnelsen er at man finner det urimelig at grunneieren skal belastes for utgifter til utgravning av Statens eiendom.
11.Denne uken skal arkeologene så avslutte en viktig utgravning av en hustuft fra vikingetiden på Hjerkinn, samt deler av branntomten til erkebispegården i Trondheim.
12.Det blir også understreket at kapasiteten for sikring av dyrket mark, bebyggelse og kommunikasjonslinjer mot utgravning og oversvømmelser er markant redusert de siste tyve år.
13.Kanskje vil man også gå i gang med utgravning av Keiser Qin Shihuangdis kolossale gravmæle som Terrakottahæren står vakt omkring.
14.Maskinfører Per Christiansen har drevet" arkeologisk utgravning" med gravemaskin på Sørenga i de siste dagene.
15.Nylig fant arkeologer som driver utgravning ved katedralen 300 sølvmynter.
16.Og glipper grepet under utgravning av flesk og kjøtt, blir det litt av en svinesti i kjøkkenet !
17.Sola kommune utenfor Stavanger kommer herefter til å påta seg utgiftene til utgravning av fortidsminner, utgifter som efter loven skal dekkes av eieren av grunnen der funnene blir gjort.
Your last searches