Norwegian-Dutch translation of utspørring

Translation of the word utspørring from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utspørring in Dutch

utspørring
statistikknoun survey [m], enquête [m/f]
  møtenoun hoorzitting [f], hearing [f]
Synonyms for utspørring
Similar words

 
 

More examples
1.Bedre føre var" er hans ledesnor her, som ellers i livet, og alle mulige svar prøves grundig ut via skråblikk mot fasitoppgaven på bordet, utspørring av kelnere og forøvrig høytløsning som gjør ham i stand til å bedømme svarets riktighet ved et undersøkende blikk på dommeren.
2.Det gjelder gårsdagens utspørring av statsministeren og syv regjeringsmedlemmer i fjernsynsprogrammet Studio A.
3.En rekke kommunistiske senatorer kastet dokumenter og bøker mot podiet da Briotta avviste videre utspørring av finansministeren.
4.Ikke bare i" utspørringen" av formannskandidaten, men også i" seernes utspørring" av to av våre fremste aktive.
5.Presthus har tidligere sagt at den slags utspørring er den verste form for" eksamen" en finansminister kan komme opp i.
6.Selve domsslutningen sier direkte at pålegg om utspørring av stillingssøkere om livssyn gitt i strid med arbeidsmiljølovens 55 A må være ugyldige, og at dette er grunnlaget for domsslutningen.
7.Et direkte resultat av dette kan bli yrkesforbud for homofile i Kirken og direkte utspørring av ugifte prester om deres privatliv.
8.Men hvordan er det egentlig mulig for et menneske å sørge for at et annet menneske får sin personlige stil ? spør vi den elegante eksmannequinen som nå sitter vakkert dandert i sin Ches#terfieldsalong for nærmere utspørring.
9.11. februar sammenkaller aksjonen for en traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden til en utspørring av norske politikere.
10.Arbeiderpartiet hadde lagt opp til et helt spesielt program i forbindelse med Høyreformannens utspørring i TV.
11.Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland tok i TVs utspørring igår kveld avstand fra nestformannen Einar Førdes uttalelser om at Arbeiderpartiet i regjeringsposisjon vil gå til" nærkamp i NATO", men tilføyet at partiet likevel vil stille seg kritisk til meget av det som skjer innen forsvarsalliansen.
12.De skal ha drevet utspørring av mannskapene og foretatt visuelle observasjoner.
13.De tiltalte skal bl.a. ha drevet utspørring av mannskaper og tatt bilder av anleggene.
14.Dette understreket Senterpartiets formann, statsråd Johan J. Jakobsen, under Valgrevyens utspørring igår aftes, hvor partiets gjerninger bragte ham på defensiven.
15.Dette var det viktigste budskapet fra politikere som tirsdag eftermiddag møtte Oslopolitiet til en utspørring og debatt i politihuset.
16.Dette var karakteristikken Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland ga efter å ha fulgt TVs utspørring av Høyreformannen igår kveld.
17.Disse faktiske forhold påpekte Høyres formann Erling Norvik, da han igår aftes var sistemann ut i Valgrevyens utspørring.
18.Disse ord møtte representanter for de politiske partier i den utspørring Edruskapsrørsla arrangerte i Rådhusets borggård igår, og hvor siktemålet var å få våre politikere til å gå inn for de strengest mulige restriksjoner i den nye stortingsperiode.
19.Efter et kvarters nyhets og reportasjedekning fra arrangementer rundt om i landet, avsluttes programmet med en 30 minutters utspørring av en partileder.
20.En plan for hvordan avviklingen av kjernekraften skal skje, kan foreligge senest i 1988, sa Fälldin i en utspørring i svensk fjernsyn mandag kveld.
21.Ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA bygger ambassadør Giovanni Migliulo sin beretning på langvarig utspørring av skipets kommandør Gerardo de Rosa, medlemmer av mannskapet og tallrike passasjerer.
22.Jo Benkow sier i radioens utspørring av ham mandag 19. august, at Høyre ikke har lagt liten vekt på barnehaveutbyggingen.
23.Kiropraktor Kyrre Myrvold rettferdiggjorde i en artikkel i Aftenposten nylig Norsk Kiropraktor Forenings opinionsbestillingsverk i ScanFact med at grunnlaget for undersøkelsen er utspørring av et representativt tverrsnitt av hele folket, og at årsaken var at man var misfornøyd med Sosialdepartementets femårige utredningsarbeide - kiropraktorene aksepterer ikke dommen fra fagspesialister.
24.Langt tøffere for Harlem Brundtland var det selvfølgelig i radioens utspørring tidligere igår.
25.Metoden var den samme som ved andre anerkjente undersøkelser, altså en måling som viser befolkningens holdning til en sak gjennom utspørring av et representativt tverrsnitt av hele folket.
26.Nordli reiste bl.a. det tankekors om folk skal pålegges plikt til å møte frem til en slik offentlig utspørring, der bl.a. media vil være tilstede.
27.Nærmest dette kom visst, forsåvidt ikke overraskende, statsråd Kåre Kristiansen i Østlandssendingens utspørring.
28.Oslokandidaten Arne Haukvik falt derimot av lasset under Østlandssendingens utspørring, men hans mandatutsikter er da også mindre enn små.
Your last searches