Norwegian-Dutch translation of uttale seg mot

Translation of the word uttale seg mot from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uttale seg mot in Dutch

uttale seg mot
rettsvitenskapverb verwerpen, zich uitspreken tegen
Similar words

 
 

More examples
1.Det ble videre forbudt å uttale seg mot prinsippene for revolusjonene i 1952 og 1971 (oppgjøret med venstrefløyen i Den arabiske sosialistiske union), å bekjempe det demokratiske sosialistiske systemet utlagt i konstitusjonen, som bygger på" samfunnsfred og nasjonal enhet".
2.Hvis forsvarssjefen vil ha levelige arbeidsvilkår, må han være ytterst forsiktig med å uttale seg mot den offisielle politikk.
3.Valgkampanjene måtte respektere prinsippene vedtatt av folket, det vil si forbud mot å uttale seg mot fredsavtalen.
Your last searches