Norwegian-Dutch translation of uventet

 
 

More examples
1.De grønne" gikk uventet sterkt frem, og regjeringspartiene i Bonn led ved søndagens kommunevalg i NordrheinWestfalen sitt klareste tilbakeslag siden regjeringsskiftet for nøyaktig to år siden.
2.Den uventet raske seieren i sør, den raske sentraliserende gjenforening skapte nye problemer store deler av befolkningen ikke var i stand til å møte.
3.Ganske uventet har Arbeiderpartiet brutt det brede sikkerhetspolitiske kompromiss som partiene inngikk i vår".
4.Men von Weizsäcker er kjent som kulturpersonlighet, ordene faller ikke så uventet.
5.Svaret er så uventet at Marta blir taus.
6.All kritikk av Los Angeleslekene og alle de russiske angrepene på den amerikanske OLarrangøren har bygget opp til en sovjetisk boikott, men meldingen om at SovjetUnionen virkelig har gått til det skritt å boikotte Los Angeles, kom totalt uventet, sier NOKformann Arne B. Mollen (bildet).
7.All kritikk av Los Angeleslekene og alle de russiske angrepene på organisasjonskomiteen i OLbyen (LAOOC) har bygget opp til en sovjetisk boikott av sommerlekene, men meldingen om at SovjetUnionen virkelig har gått til det skritt å boikotte Los Angeles, kommer totalt uventet på meg, var formannen i Norges Olympiske Komite, Arne B. Mollens første reaksjon tirsdag aften.
8.At mange mennesker f.eks. har samme timeavtale bør være bannlyst, understreker den sympatiske statssekretær uventet krast.
9.Dersom det ikke oppstår en uventet krise, er det naturlig å fortsette i trepartiregjeringen frem til valget i 1985, lød Jakob Aanos utredningssitat hva angår den aktuelle situasjon.
10.Det er ikke uventet.
11.Det var som å vente på julaften, ler Cam, som helt uventet fikk tilbudet.
12.Det var svært uventet at forslaget om statsbudsjett for 1985 inneholder en skjult økning i personbilavgiften på 300 millioner kroner.
13.Dette er en beslutning som helt uventet tres nedover hodene våre i et desperat forsøk på å få ryddet korridorene, sier professor Enger.
14.Dette er noe vi har kjempet mot i 12 år, så det var ikke uventet at skolesjefen gjør et nytt forsøk.
15.En klar nedgang i rentenivået i det uregulerte pengemarkedet virker rimelig, og er et ikke uventet resultat av at det ikke lenger legges begrensninger på bankenes utlån, sier avdelingsdirektør Ingvar Strøm i Den Norske Bankforening.
16.For damene her ved sentralen, gikk selve overgangen mandag uventet bra.
17.Forslaget var ikke uventet, sier rådmann Dagfinn Midtbø til Varden.
18.Han skal få slippe ansvaret for julematen når han np kommer hjem så uventet, det skal jeg sørge for !
19.Jeg tror at mange blir overrasket over hvor hardt en ny og uventet situasjon kan gå inn på en.
20.Jeg visste jeg hadde en chanse til å vinne, så det var ikke uventet.
21.Kommer akkordsituasjonen uventet på Kaarbøsstyret ?
22.Min største bekymring er en uventet, ukontrollerbar begivenhet i et kriseområde utenlands.
23.Uttalelsen fra den britiske viseenergiministeren om nye forsinkelser i behandligen av saken kommer uventet.
24.Uventet ?
25.24 av mannskapet på 26 ombord i supertankeren" Thorshavet" vil ganske uventet kunne feire jul i sitt hjemland.
26.66 ungdommer fra kommunene nærmest Oslo er uventet blitt tildelt skoleplass de siste dagene.
27.66 unge i Akershus har fått uventet skoleplass efter at to skoler har vedtatt å opprette ekstraklasser med undervisning på eftermiddag og kveldstid.
28.Adm. direktør Rolf Heidenstrøm i VG sier at det ikke kom uventet at Dagbladet øker så mye, men han er overrasket over at VG holder så godt følge.
29.Adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening fremholder at det ikke var uventet at januartallene ville vise en betydelig vekst i bankenes utlån, men de tallene som nå foreligger, er noe høyere enn antatt på forhånd.
30.Aksjon Hitra for shetlandsbussen" Hitra" som er under restaurering, fikk mandag en uventet gave - en amerikansk gullmynt fra 1915 lydende på 2,5 dollar.
Your last searches