Norwegian-Dutch translation of være lat

Translation of the word være lat from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

være lat in Dutch

være lat
arbeidverb lui zijn
Similar words

 
 

More examples
1.Det er godt å være lat sånn av og til, men grensen for det akseptable kan overskrides.
2.Her kan man være lat eller aktiv.
3.Jeg vet jeg er blitt beskyldt for å være lat.
Your last searches