Norwegian-Dutch translation of vanære

Translation of the word vanære from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vanære in Dutch

vanære
generellnoun oneer [m/f], eerverlies [n], schande [m/f], infamie [f]
  offentlignoun publiek schandaal [n], schande [m/f], schanddaad [m/f]
  rykteverb bezoedelen, bekladden, zwartmaken
  vanhedreverb schande brengen over, onteren
Synonyms for vanære
Derived terms of vanære
More examples
1.Formålet med tortur er ikke bare å fremtvinge tilståelser, forræderi : offeret må vanære seg selv, ved sine skrik og sin underkastelse, som et dyr.
2.At retorikken er kommet i vanære, skyldes delvis at mottagerne gjennom tidene har vært for lite kritiske, og dermed blitt ofre for den.
3.Både han og sønnene mente at datteren hadde bragt skam og vanære over familiens navn, og faren uttalte også at han ville drepe landsmannen, sa aktor.
4.De tre drapsdømte har oppgitt som motiv at 31åringen måtte drepes for å rense familien for vanære.
5.De tre drapsdømte har oppgitt som motiv at 31åringen måtte drepes for å rense familien for vanære.
6.Den kunne bare bringe vanære over landet.
7.Sammen med Franklin D. Roosevelt ble han den eneste som kom ut på vinnersiden i fire valg, og han er den eneste som har forlatt embedet i vanære.
8.Det er drastisk, men engelske tilhengere bringer sporten ned på et nivå av vanære som vi aldri før har opplevd, sier han.
9.Befolkningen i England generelt - og Liverpool spesielt - er rystet over fotballtragedien og den vanære som tribunevolden har bragt over landet og byen.
10.Det kan den være, noe man fikk demonstrert da et par journalister i en stor amerikansk avis tvang Nixon til å forlate sitt presidentembede med vanære.
11.Det koster dem idag fengselsstraff - men det er ingen vanære knyttet til en slik straff.
12.Landsmøtet og forbundsledelsen har nå bragt en skam og vanære over vårt forbund som nærmest må ansees som uopprettelig, sier tidligere formann Leif Vetlesen i Norges Krigsseilerforbund, efter at forbundets landsmøte i Bergen nylig vedtok å stadfeste eksklusjonen av Ingvald Wahl.
Similar words

 
 

vanære as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vanærevanærendevanæret
Indikative
1. Present
jegvanærer
duvanærer
hanvanærer
vivanærer
derevanærer
devanærer
8. Perfect
jeghar vanæret
duhar vanæret
hanhar vanæret
vihar vanæret
derehar vanæret
dehar vanæret
2. Imperfect
jegvanæret
duvanæret
hanvanæret
vivanæret
derevanæret
devanæret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vanæret
duhadde vanæret
hanhadde vanæret
vihadde vanæret
derehadde vanæret
dehadde vanæret
4a. Future
jegvil/skal vanære
duvil/skal vanære
hanvil/skal vanære
vivil/skal vanære
derevil/skal vanære
devil/skal vanære
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vanæret
duvil/skal ha vanæret
hanvil/skal ha vanæret
vivil/skal ha vanæret
derevil/skal ha vanæret
devil/skal ha vanæret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vanære
duville/skulle vanære
hanville/skulle vanære
viville/skulle vanære
dereville/skulle vanære
deville/skulle vanære
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vanæret
duville/skulle ha vanæret
hanville/skulle ha vanæret
viville/skulle ha vanæret
dereville/skulle ha vanæret
deville/skulle ha vanæret
Imperative
Affirmative
duvanær
viLa oss vanære
derevanær
Negative
duikke vanær! (vanær ikke)
dereikke vanær! (vanær ikke)
Your last searches