Norwegian-Dutch translation of vende

Translation of the word vende from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vende in Dutch

vende
generellverb verzoeken
  spørsmålverb smeken
  rettsvitenskapverb in beroep gaan, appelleren
Synonyms for vende
Derived terms of vende
angivende, anvende, anvende feilaktig, anvende for mye, anvende noe mot noen, anvende med måte, anvende som, gjenanvende, vende tilbake, bedøvende, befalhavende, behøvende, berøvende, beskrivende, bidragsgivende, blivende, blivende far, blivende make, blivende mamma, blivende stjerne, skjelvende, drivende, overlevende, en blivende mamma, en blivende mor, fordervende, forgivende, forøvende, forvervende, fremdrivende, givende, gullvivendel, halvsovende, henvende seg til, hårkløvende, havende, havendeskap, høytravende, høytravende språk, i flyvende fart
innvende, innvende mot, Krepsens vendekrets, krevende, krevende tid, lovgivende, lovgivende forsamling, lavendel, levende, levende død, levende lys, levende portrett, levende vesen, livgivende, lovende, med flyvende hake, medgivende, navngivende, omgivende, omvende, omvendelse, omvendelsesiver, øredøvende, overbefalshavende, prøvende tid, prøvende, preke høytravende om, rådgivende, rivende, rivende følelse, rogivende, syvende himmel, skrivende, sløvende ungdom, som vender seg til sansene, sovende, spavende, stagvende, Steinbukkens vendekrets, strømvender, svevende, tale høytravende om, tidskrevende, tilhendehavende, tilkjennegivende, tilskrivende, oppgivende, opphevende, opprivende, urindrivende, utdrivende, utøvende, utsvevende, utsvevende liv, vende seg til, henvendelse, vende bort, vende om, vende, vende seg, vende seg mot, vende seg om, vende opp og ned på, vende ut og inn, vendelrot, vendepunkt, vendeskive, være krevende, vendetta, vinningsgivende, vidtsvevende, vri og vende seg, avvende, endevende, henvende, kuvende, levendegjøre, speilvende, tilvende, tverrvende, anvende på nytt, anvendelig, anvendelse, bedøvende middel, ettergivende, henrivende, henvende seg, levendegjøring, næringsdrivende, operasjon på levende dyr, rådgivende advokat, som føder levende unger, syvende, søvngivende, tilbakevendende, tilgivende, trelevende, uanvendelig, utøvende makt, vanndrivende, vannlevende, velhavende, vende ansiktet mot, vende mot, ikke ettergivende, ansvarshavende, høyttravende, forehavende, aktpågivende, gjengivende, tidkrevende, bedrøvende, inntektsgivende, tilgodehavende, ruvende, gjøre vendereis, vende nesa hjemover, drivende kraft
More examples
1.Hun fikk da også invitasjon om å vende tilbake for å sette opp flere stykker !
2.Solen skal vende i mørket og månen i blod.
3.Arbeidet med å nøytralisere gassen har foregått uten problemer, og det har gjort sitt til at folk nå begynner å vende tilbake igjen, sa lederen for regjeringens flyktningleirer utenfor Bhopal, R. Goplakrishnan, i en kommentar.
4.De er vel en av disse trønderne som lovpriser et Trøndelag de aldri kunne tenke seg å vende tilbake til ?
5.De har bestemt seg for å vende det andre kinnet til, sa Heatfield.
6.Det avgjørende spørsmål er om Socialdemokratiet akter å fortsette som protestparti - eller om det vil vende tilbake til konstruktivt samarbeide i Folketinget.
7.Det er ikke hensikten å fjerne all valgfrihet og vende tilbake til detaljregulerte pensa.
8.Det er ikke radikalt å vende tilbake til ren nedrustning eller nøytralitet.
9.Det er ingen tvil om at vi i helse og sosialsektoren sliter med gamle tankebaner som er vonde å vende.
10.En Skagenboer skal alltid kunne vende hjem efter en lang reise, og likevel kjenne seg igjen, sier man i Danmarks nordligste by.
11.For å vende tilbake til Manila, har Bjørkås noe nytt å by på høsten 1984 ?
12.Foreldrene trenger også å vende seg til norsk barneoppdragelse og våre barnehaver.
13.Han risikerer at mange vil vende ham ryggen og holde seg borte fra ham som en spedalsk, kommenterer en tilskuer.
14.Har det ikke vært vanskelig for en norsk kvinne på 29 år å vende seg til de strenge sigøynertradisjonene ?
15.Hun kom hit som student, og regelen for studenter er at de efter studiene skal vende tilbake til sitt land, sier Nesdal.
16.Jeg blir lei meg, jeg får ikke riktig tak på dette - uten å vende tommelen ned i utgangspunktet ved å si at du er slik og slik, du er aggressiv og et vanskelig menneske...
17.Jeg har sett noen landskaper i Sverige som jeg vil vende tilbake til, feste på papiret i større format.
18.Kanskje er de ikke høytidelige nok, jeg vil heller at publikum skal ta figurene med seg omkring - snu og vende på dem, sier hun.
19.Men, la han til, politiske meningsmålinger som viser at biskopene er i utakt med flertallet, er ingen unnskyldning for å vende ryggen til de påtrengdede moralske spørsmål som ligger uløste.
20.Men for noen år siden fant vi en herlig naturhavn som vi gjerne vil vende tilbake til, sier hun.
21.Men fra å studere eksotiske folkeslag under fjerne himmelstrøk (Klausen begynte i Kerala) til å vende verktøyet mot det norske samfunnet ?
22.Møtet er et uttrykk for vår høye beredskap i dette spørsmålet ; vi kan når som helst vende tilbake til forhandlingsbordet.
23.Nå når så mange fabrikker stenger og arbeidsløsheten er så stor her i Italia, ja, da begynner kanskje den yngre generasjon å forstå at de må vende tilbake til landsbygden.
24.Og fremfør vår store takk til Kongen for den gunst og velvilje han viste oss ved å vende tilbake til fredsprisutdelingen efter bombetruselavbruddet.
25.Studentmassen beveger seg fra ett fag til et annet hurtigere enn vi klarer å vende lærerkreftene.
26.Så lenge de tror at de kan oppnå noe ved å vente med å vende tilbake til forhandlingsbordet, vil de gjøre det.
27.USA vil stadig gjøre alt vi kan for å finne en løsning som gir det afghanske folk rett til å bestemme sin egen skjebne, tillater flyktningene å vende hjem med sin verdighet i behold og beskytter de legitime sikkerhetsinteresser til nabolandene, fremholdt Reagan.
28.Vi er i ferd med å vende en ny side, og vi må dra fordel av alt vårt vennskap i den internasjonale og arabise verden, sa han.
29.Vi har måttet vende oss til at det ofte er langt flere fine formuleringer enn vilje til praktiske handlinger når det gjelder mulighetene til å få noe til ute i distriktene.
30.Vi kan bare håpe at SovjetUnionen raskt vil vende tilbake til forhandlingsbordet uten forhåndsbetingelser og sette seg ned sammen med USA med sikte på å forhandle frem substansielle reduksjoner i de kjernefysiske våpen, ledsaget av tiltak som kan skape en atmosfære av gjensidig tillit og forståelse, fremholdt Willoch.
Similar words

 
 

vende as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vendevendendevendt
Indikative
1. Present
jegvender
duvender
hanvender
vivender
derevender
devender
8. Perfect
jeghar vendt
duhar vendt
hanhar vendt
vihar vendt
derehar vendt
dehar vendt
2. Imperfect
jegvendte
duvendte
hanvendte
vivendte
derevendte
devendte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vendt
duhadde vendt
hanhadde vendt
vihadde vendt
derehadde vendt
dehadde vendt
4a. Future
jegvil/skal vende
duvil/skal vende
hanvil/skal vende
vivil/skal vende
derevil/skal vende
devil/skal vende
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vendt
duvil/skal ha vendt
hanvil/skal ha vendt
vivil/skal ha vendt
derevil/skal ha vendt
devil/skal ha vendt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vende
duville/skulle vende
hanville/skulle vende
viville/skulle vende
dereville/skulle vende
deville/skulle vende
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vendt
duville/skulle ha vendt
hanville/skulle ha vendt
viville/skulle ha vendt
dereville/skulle ha vendt
deville/skulle ha vendt
Imperative
Affirmative
duvend
viLa oss vende
derevend
Negative
duikke vend! (vend ikke)
dereikke vend! (vend ikke)
Your last searches