Norwegian-Dutch translation of verden

Translation of the word verden from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verden in Dutch

verden
generellnoun wereld [m/f]
  skapelsenoun schepping [f], universum [n], wereld [m/f]
  jordnoun aarde [m/f], aardbol [m], wereld [m/f], wereldbol [m]
Synonyms for verden
Derived terms of verden
Anagrams of verden
Examples with translation
Hva ville verden vært uten kvinner?
Similar words

 
 

More examples
1.1984" er boken om en verden hvor et forferdelig totalitært styre er preget ikke minst av sentralisert og statsstyrt økonomi, og av liten eller ingen plass for privat økonomisk initiativ.
2.A" da" er et nattstykke, en grusom verden.
3.Amerikansk verbalhumor på topp, et velberegnet og veltilpasset heseblesende tempo, et typegalleri av en annen verden...
4.Andrej Gromyko er en mann med få jevnbyrdige i den moderne verden.
5.Av den verden jeg kommer fra, av mystisisme, erotisisme, av Kabbala, den eldgamle mystiske jødiske boken.
6.Bedre å være best i verden enn å vinne et Bpreget OL".
7.Befolkningseksplosjonen" er nærmest blitt et synonym for en verden som kveles til døde av sine egne innbyggere, et efter sigende forutsigelig inferno.
8.Blir det tryggere kår for fred og frihet i Norden om vi i dette hjørnet av verden isolert vedtar at vi er atomvåpenfri ?
9.Charlie og sjokoladefabrikken" er nå kommet ut i Kina, og den har solgt over fem millioner eksemplarer i hele verden.
10.Chess" henter, som titelen antyder, sitt emne fra sjakkspillernes verden.
11.Cry" er"... tilegnet alle sorte kvinner overalt i verden og især våre mødre", og i dette skrik om urett, om slit, om slaveri, om ensomhet lever drømmen om frihet som trass i den sterke kvinnekroppen som alene bærer balletten.
12.De gjorde verden større" heter Norges bidrag i en serie om nordiske oppdagelsesreisende.
13.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
14.Det er først relativt nylig i dette århundre at USA og Sovjetunionen er blitt verdens sterkeste stormakter, og at maktbalansen i verden har endret seg slik at det frie Europa har sitt maktpolitiske vern i en garanti fra USA.
15.Det er viktig i verden idag at Finlands nordiske tilhørighet trer mest mulig klart frem.
16.Det hersker ingen tvil om Camilla Tostrups kunnskaper når det gjelder teater for barn og hennes unike evne til å trenge inn i barnets verden.
17.Dette er det største verden har sett !
18.Dette mener Røssaak er å snu tingene fullstendig på hodet, da Israel, i følge informasjonssjefen, hele tiden har kommet med uttallige oppfordringer til arabiske land som bør presses til å innse realitetenes verden, mener Røssaak.
19.Dette ville jeg ikke ha unnvært for noe i verden," var sistnevntes kommentar til sitt hopp.
20.Dyvi Stena" er en av de største rigger i sitt slag i verden.
21.Efter mitt syn står verden idag overfor en alarmerende internasjonal situasjon.
22.En DaNoferge er en liten verden for seg selv", står det i superbrosjyren, som ikke nevner de innvendige overopphetede lugarene med et ord, og heller ikke omtaler de triste salongene og det umiskjennelige preg av forfall som hersker overalt på skuta.
23.En av de fineste fiolinister verden har sett"," den fremste blant dagens utøvere"," fiolinistenes konge", er blant de karakteristikker kritikere har grepet til for å uttrykke sin begeistring over Perlmans virtuose og varme spill.
24.En finere kunstner enn Robert Levin får ikke solistene noe sted i verden".
25.En serie pengespill eksisterer allerede, og det er ikke lett å forstå hvordan innføringen av Lotto skulle gjøre vår syndefulle verden synderlig verre." - Ja, det eksisterer allerede en serie pengespill, men er det et avgjørende argument for å innføre enda ett ?
26.En slik sone i Norden vil også bli til støtte og inspirasjon for folkene i andre deler av verden som arbeider for lignende løsninger hos seg.
27.Er det mulig at Gud har forkastet sine evige prinsipper, og tillatt en franskmann i Paris å overrekke verden en oppfinnelse av Djevelen ?", skrev en annonym i Lepziger Stadtanzeiger våren 1839.
28.Flyterroren øker i verden.
29.For vi må lære om og om igjen at verden bare blir ny gjennom våre handlinger, gjennom vår egen forvandling.
30.Foreldrene må selv avgjøre om de ønsker et slikt barn til verden.
Your last searches