Norwegian-Dutch translation of verne

Translation of the word verne from norwegian to dutch, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verne in Dutch

verne
personverb beschermen, dekken
Synonyms for verne
Derived terms of verne
Anagrams of verne
More examples
1.Du må ikke sove", når det gjelder å verne frihet og menneskerettigheter.
2.At ulven har mange venner her i landet og at det fortsatt er sterke krefter som vil verne om restene av stammen for å hindre at den totalt utryddes, er det ingen tvil om, sier Oppegaard.
3.Bekjempelse av surt nedfall i Europa vil bli prioritert av føderasjonen Europa Nostra (vårt Europa), hvis oppgave går ut på å vekke alle europeere til å verne om vår felles historie og arv - både den naturlige og den arkitektoniske.
4.Bjørnen er i fremgang i Norge, fastslås det i siste nummer av bladet Natur og Samfunn, som erklærer at bjørnen må vi verne om.
5.Både Kina og Europa arbeider for å avverge krig og verne om verdensfreden.
6.De anstrengelser som gjøres av vesteuropeiske land for å styrke sitt forsvar for å kunne verne om sin sikkerhet, står ikke i motsetning til ønsket om fred.
7.De felles interesser av å verne om freden og gi folkene i begge land et bedre liv, krever at vi hever oss over ulikhetene i samfunnssystem og ideologi.
8.Denne verdien er noe vi må verne om, mener Ødegård, som nå vil gjøre det på sin måte i fire år fremover.
9.Det avgjørende for meg er at Den norske kirke får anledning til å verne om sin læremessige integritet, sier Bondevik.
10.Det er ikke lagt vekt på å verne de mest sjeldne mineraler, vi har andre kriterier vi går ut fra.
11.Det er paradoksalt at de som hevder at den rådende strategi skal verne om demokratiet, ikke er villig til å utsette denne strategien for demokratisk prøvning, sa han.
12.Ikke bare vårt parti og det sovjetiske folket, men hele verden er seg bevisst Deres utrettelige omsorg for å hindre kjernevåpentruselen, styrke verdensfreden, utvikle fruktbare internasjonale kontakter og verne om frihet og uavhengighet for alle land og folk, sa Ustinov.
13.Jeg har tro på selvstyreprinsippet, men ikke når det gjelder å verne Marka.
14.Kan vi lese tegnene i tide og verne oss mot en utvikling som gir ytterligere økning i selvmord ?
15.Kirkemøtet er ikke opprettet for å verne kirkens posisjoner, men for at Guds kjærlighet i Jesus Kristus skal nå ut til flere.
16.Man er simpelthen nødt til å stå på barrikadene for å verne om det vi synes har verdi.
17.Men vi er spesielt på vakt i Oslo på grunn av den tette bebyggelsen, sier Jan Blix Nilsen, verne og sikkerhetssjef i Norsk Olje.
18.Nettopp fordi jernbaner er morsomt, har arbeidet med å verne dem kommet i gang.
19.Regjeringen har forsøkt å verne Marka.
20.Ved lekkasje i bensintankene blir det en gassdannelse og dermed fare for eksplosjon, og det er nå nødvendig med en skjerpet kontroll på alle hold, sier verne og sikkerhetssjefen i Norsk Olje.
21.Vi ble pålagt å installere elektriske panelovner, forteller Christensen, som sterkt beklager både den tiltagende eksosplagen under kastanjene i Bygdøy alle og myndighetenes manglende evne til å verne gamle, uerstattelige trebygninger.
22.Vi bærer fremdeles på en forpliktelse til å verne om landets frihet, sikkerhet, om rettsstaten og folkestyret.
23.Vi er i dette land velsignet med en rekke frivillige organisasjoner som har det overordnede fellesmål å verne og styrke Norges forsvarsevne.
24.Vi har registrert uenigheten innad i Regjeringen i denne saken, og håper det er mulig å påvirke Regjeringen til å verne om et av våre siste gjenværende vassdrag, heter det i en melding fra Samarbeidskontoret for frittstående vassdragsgrupper.
25.Vi har stor forståelse for alle som vil verne om sine nærområder og Høyre ønsker derfor en åpen diskusjon om hvordan hovedstaden skal møte fremtidens krav til bolig og næringsutvikling.
26.Vi prøver å verne disse fulgene, men hva hjelper det når folk kommer utenfra og rensker redene for egg - til og med egg hvor ungene har begynt å utvikle seg, sier en av grunneierne til Nordlandsposten.
27.Aftenpostens Pekingkorrespondent Gunnar Filseth har vært i Tibet, hvor kampen for å verne en nasjonal kultur har vært tyngre enn for den norske landsbefolkningen.
28.Alene da er man sikker på å verne andre og seg selv.
29.Ap. har hele tiden ment at det er viktig å verne den, men man er hardt presset.
30.Arbeiderbladet poengterer at" Treholtsaken er et nytt bevis på at Sovjet stadig forsøker å undergrave våre muligheter for å verne om Norges sikkerhet.
Similar words

 
 

verne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vernevernendevernet
Indikative
1. Present
jegverner
duverner
hanverner
viverner
dereverner
deverner
8. Perfect
jeghar vernet
duhar vernet
hanhar vernet
vihar vernet
derehar vernet
dehar vernet
2. Imperfect
jegvernet
duvernet
hanvernet
vivernet
derevernet
devernet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vernet
duhadde vernet
hanhadde vernet
vihadde vernet
derehadde vernet
dehadde vernet
4a. Future
jegvil/skal verne
duvil/skal verne
hanvil/skal verne
vivil/skal verne
derevil/skal verne
devil/skal verne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vernet
duvil/skal ha vernet
hanvil/skal ha vernet
vivil/skal ha vernet
derevil/skal ha vernet
devil/skal ha vernet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle verne
duville/skulle verne
hanville/skulle verne
viville/skulle verne
dereville/skulle verne
deville/skulle verne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vernet
duville/skulle ha vernet
hanville/skulle ha vernet
viville/skulle ha vernet
dereville/skulle ha vernet
deville/skulle ha vernet
Imperative
Affirmative
duvern
viLa oss verne
derevern
Negative
duikke vern! (vern ikke)
dereikke vern! (vern ikke)
Your last searches