Norwegian-English translation of åpent

Translation of the word åpent from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

åpent in English

åpent
oppførselother openly
Synonyms for åpent
Derived terms of åpent
Examples with translation
Vinduet er åpent.
Lot du vinduet stå åpent?
Hvor lenge har banken åpent?
Hun lot vinduet stå åpent.
Og jeg trodde du var åpent for nytenkning og fordomsfri diskusjon.
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderbladet har et åpent økonomisk motiv for sine veklager over at nærradio og kabelfjernsyn kanskje blir finansiert ved hjelp av reklame.
2.Bare ved at lesbiske og homofile står åpent frem og ved at heterofile solidariserer seg med den homofile frigjøringskampen, vil det bli mulig for hundretusener av norske kvinner og menn å fritt utfolde kjærlighet og seksualitet overfor mennesker av sitt eget kjønn", fremholder Oslo AKP (ml).
3.Blokaden", eller NBFs oppfordring til medlemmene om ikke å søke stillinger i den nye banken, kom efter at Oslobanken kunngjorde at den vil holde åpent om lørdagene de siste ukene av inneværende år.
4.Dekket" er nemlig helt åpent, og dermed særdeles utsatt for vær og vind.
5.Forbudstiden" i Porsgrunn vil imidlertid vare inntil videre, forteller Porsgrunns Dagblad, og det er et åpent spørsmål hva bystyret vil beslutte når det torsdag 2. februar skal behandle saken.
6.Her er det altså åpent for et temmelig fritt, men også meget vanskelig skjønn.
7.Ilandene må også redusere inngrepene på arbeidsmarkedet og opprettholde et åpent handelssystem, selve nøkkelen til en løsning av gjeldskrisen.
8.Ja, hvis han åpent går ut og forfekter denne mening.
9.Jeg kjenner ingen i verden som er bedre enn NissenMeyer til å skrive om dette, fordi han i lengre tid enn noen annen har vært opptatt av det, og fordi han har kunnet bevare et friskt og åpent sinn - og ikke stengt for ny utvikling og fremtidsutsikter, slik så mange gjør efter fylte 55 år.
10.Jo, prosjektet" Åpent samfunn" begynner å bli virkelighet.
11.Nei til atomvåpen ser det som en grunnleggende rett å kunne protestere åpent mot den trussel atomvåpnene representerer - selvfølgelig også når det gjelder atomvåpnene i ens egen allianse og på eget territorium.
12.Samvirkelaget er som skatteobjekt et åpent almeneid formuekompleks som medlemmene ikke kan fordele seg imellom, men som bevares gjennom medlemsgenerasjonene.
13.Åpent Hus" på Sunnaas starter torsdag eftermiddag 24. mai med et foredrag av direktør Øivind Lunde om sykehuset gjennom 30 år, og Sunnaasfilmen vil bli vist.
14.Åpent brev til Presidenten for SovjetUnionens vitenskapsakademi, A. P. Aleksandrov" (Gorkij, 20 / 101980), gjør også et meget sterkt inntrykk.
15.Åpent hus" - besvarelse av individuelle spørsmål om sprogundervisningen.
16.Åpent hus" for pensjonister frister mange hver torsdag.
17.Adgangen til å holde åpent søndag 23. desember har, foruten den rent økonomiske betydning for medlemmene, også en konkurransemessig side, fortsetter Berggraf.
18.Betingelsen for at det er gitt dispensasjon for å holde åpent lille julaften, er at dette må gjelde samtlige detaljhandelsbedrifter her i byen, sier han.
19.Bortsett fra apotek i Bergen, København og Stockholm, er vi det eneste som holder åpent døgnet rundt i julehelgen, sier apoteker Gunnar Hopp ved Jernbanetorvets apotek.
20.Bruk gamle ski og vær forsiktig, tilråder Skiforeningen, det er stort sett bare på ubrøytede veier og i åpent lende der er mulig å ta seg frem, og man kommer fort ned på grus og sten.
21.Butikkene i Oslo har idag lov til å holde åpent fra 07.00 til 19.00, og til 16.00 på lørdager, forteller kontorsjef Svein Arrestad på sosialrådmannens kontor.
22.De arbeidstagere i Gearhart Geodata som nylig har organisert seg og stått åpent frem og berettet om sine lønns og arbeidsvilkår, vil være sikret fortsatt arbeide i selskapet på anstendige kontrakter.
23.Den oppholder seg for det meste ute ved åpent vann, men kan også legge trekkrutene langt inne i fjellene, sier Arlov.
24.Dere skal reise hjem, men vi må bli igjen og fortsette å leve her, og vi tør ikke snakke åpent med pressen her, sa han.
25.Dersom Vinmonopolet holdt en pris på sine varer som ikke gjorde det umulig for folk med vanlige inntekter å skaffe seg både vin og andre varer derfra, dersom prisene i Norge kan nærme seg de svenske, og dersom Polet kan være åpent på lørdager, ja, da tror jeg denne vinleggingen vil avta.
26.Det eneste vi er interessert i, er å tjene penger, sier han åpent.
27.Det er et åpent spørsmål om ikke slike hule løfter har motsatt virkning av den tilsiktede, sa han.
28.Det er helt i orden at Dagbladet vil ha et høyere opplag og at VG, Dagbladet og ukeblader dikter opp en virkelighet som selger, men de må gjøre det åpent, ikke under et falskt flagg av objektivitet.
29.Det er så absolutt fare for rettssikkerheten når en sak ikke behandles med et åpent sinn.
30.Det foreslås der at alle utsalgssteder skal ha rett til å holde åpent mellom kl. 6 og 20 vanlige hverdager og mellom 6 og 18 lørdag.
Your last searches