Norwegian-English translation of året

Translation of the word året from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

året in English

året
allmenn? years
Derived terms of året
Anagrams of året
Examples with translation
Dette fjellet er dekket av snø hele året.
Mars er den tredje måneden i året.
Den tysk-romerske riket opphørte å eksistere i året 1806.
Rentene utgjør tre tusen kroner i året.
Jeg vil lese så mange engelske bøker som mulig dette året.
Similar words

 
 

More examples
1.1984 kan gå over i historien som året da lysbildene (slides) virkelig gjorde sitt inntog i norske kunstneres liv.
2.Beretningen munner ut i en beklagelse over at aktiviteten det siste året har vært nedadgående.
3.De uappetittlige og skitne innvandrerkvinnfolka går ungetjukke året rundt, og legger beslag på plasser ved sykehusenes fødeavdelinger.
4.Den enkleste måten å treffe toppformen på, er å ligge på et høyt nivå hele året.
5.Den virkelige vinbonde gir ikke sitt produkt til et" samvirke" - av dem finnes det mange, - men arbeider med vinen året rundt," sier Ernst Fauth.
6.Denne søylen koster Norge over 10 milliarder i året" heter det om ryggsøylen vår i den holdningskampanje som Staten ihøst har igangsatt.
7.Det siste året som statsminister opplevet jeg som et helvete.
8.Dueekspertene" til borgermester Jacques Chirac har nemlig regnet ut at det kommer til å bli så mange duer i byen hvis fuglene legger syv ganger to egg i året.
9.En reduksjon i renten for en person med 300 000 kr. i lån og gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ville gitt vedkommende 1500 kr. mer å rutte med i året.
10.Examen artium" var opprinnelig benevnelsen på opptaksprøven ved København Universitet og ble første gang brukt i året 1630.
11.Filippinerne" har vi stiftet bekjentskap med flere år på rad, mens artene fra Chile og SovjetUnionen er nye av året.
12.Forbli begravet, milliarder" - og mente at nå kunne statsmennene hele året rundt spre nyttårstaler til folket via kabel.
13.Ganske nøyaktig ett år skiller de uttalelsene, og på det året har det foregått en ikke uvesentlig forandring med Ingrid Kristiansen.
14.Høvdingen", som har vært Norges mest omtalte film det siste året og som fikk filmkritikere til å sperre opp øynene og kvesse pennen, vil ikke bli vist på Kilden kino i Sem.
15.I egenskap av markedsdirektør i Star Tour lokker hun bortimot 150 000 nordmenn til å dra på charterferie dette året.
16.I så måte representerer året 1984 ingen unntagelse.
17.I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
18.Jeg tror de tjener sine 5000 til 10 000 mark i året på denne måten, mest for dem som står på hardest.
19.Kulturguiden" gis nå ut på fjerde året og kommer med tre nummer årlig.
20.Lørdagsbilaget" går inn som tredje trinn i raketten vi skjøt ut tidligere på året, med blant annet" Lørdagssirkuset" og" Kanal 1".
21.Men det er naturlig at mistanken rettes mot den nasjon som to ganger har krenket vårt territorium", sier Adelsohn, som sikter til den grunnstøtte ubåten i 1981 og hendelsene i Hårsfjærden året efter.
22.Men mange synes også at det er anstaltmakeri med flytting av klokka to ganger om året.
23.Mitt" trygdekontor er også meget forståelsesfullt og refunderer beløpet (kr. 25, pr. behandling) de 10 ganger i året de har lov av myndighetene til det.
24.Mont Louis" seilte gjennom Kanalen, en høytrafikks skipsled, i en av de travleste helger i året.
25.Nytt av året er refleksklyper som er lette å ta av og på," skrev vi på herværende side igår, hvor vi gjorde oss visse refleksjoner i den pågående mørketid.
26.Olabuksene" har i de siste årene fått sterke konkurranse fra andre typer motebukser, og på nordisk basis vil Levi Strauss trolig ha mistet 1520 prosent av sin omsetning innen året er omme.
27.Privatøkonomi" skal komme ut fire ganger i året, og hovedhensikten bak det er bankens ønske om å satse mer på rådgivning i økonomiske spørsmål og kommunikasjon med kundene.
28.Prøvespillingen" førte til invitasjon både til pinsefestspillene og sommerfestspillene i Salzburg året efter.
29.Rapport" utkommer fire ganger i året med åtte sider hver gang.
30.Royal Viking Sky" beseiret i sin første kamp for året" Atlantic", Liberia, 31, og" Skyward" slo" Song Of Norway" 41.
Your last searches