Norwegian-English translation of århundre

Translation of the word århundre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

århundre in English

århundre
periodenoun century
Synonyms for århundre
Anagrams of århundre
Examples with translation
I Ming-dynastiet (tidlig 15. århundre) var den Forbudte Byen i sentrum av Beijing.
Amerika, vi har oppnådd så mye. Og vi har opplevd så mye. Men det er mye som fortsatt må gjøres. La oss tenke oss i kveld; hva om våre barn fikk oppleve det neste århundre; om mine døtre skulle være så heldige at de fikk leve like lenge som Ann Nixon Cooper, hva ville de kunne se? Hvilke framskritt vil vi ha klart å oppnå?
Similar words

 
 

Wiki
Et århundre, også kjent som et sekel, er en periode på hundre år. År 2001 til år 2100 blir kalt det 21. århundre. Årene begynner ikke på 2000, men på 2001.

More examples
1.Det er først relativt nylig i dette århundre at USA og Sovjetunionen er blitt verdens sterkeste stormakter, og at maktbalansen i verden har endret seg slik at det frie Europa har sitt maktpolitiske vern i en garanti fra USA.
2.Fjertomanen" er en bok om en varitestjerne fra de første biter av dette hårdt prøvede århundre, som hadde vind i seilene, både i overført og i bakenforliggende forstand, så å si.
3.Hvordan kan det ha seg at kvinner i det 20. århundre ikke har fått samme økonomiske status som menn ?
4.Høyre er udødelig." - Men, legger han triumferende til, - det blir ingen ny Høyreregjering før langt ut i neste århundre.
5.NordNorgebanen er droppet i dette århundre.
6.Reisen til Amerika" ser ut til å bli det største kultur og familiearrangement i Norge i 80 årene, 90 årene og langt ut i neste århundre.
7.Sturm und Drang", frihetsbevegelsen i det 19. århundre med sin kamp mot et autoritært styresett, en bevegelse som teller så forskjellige navn som Schiller og Goethe, Hølderlin, Heine og Schubart (dikteren) og mange, mange andre fra" Das junge Deutschland" eller fra den tyske idealisme.
8.Svarte Orm" er en herlig situasjonstragedie med tidskoloritt fra det 14. århundre.
9.TV bør bli en nøkkel til nye verdier for tanke og sinn", sa daværende statsminister Einar Gerhardsen under åpningen av NRKTV for nøyaktig et kvart århundre siden.
10.Tenk om vi alle i dette århundre hadde lært alt ved hjelp av mikromaskiner.
11.(NTBAFPDPA) Tyfonen" Ike" er den alvorligste naturkatastrofe som har rammet Filippinene i dette århundre.
12.Badedrakten ble oppfunnet i det 19. århundre.
13.Både den sosiale bakgrunnen, og det at hun reiste ut for å skaffe seg utdannelse, var typisk for de kvinnelige malerne i forrige århundre, sier magister Anne Wichstrøm.
14.De ser ikke akurat ut som noen spansk sigøynerske fra forrige århundre, Marian St. Claire ?
15.Den gamle fengselsmuren fra midten av forrige århundre var farlig for folk både innenfor og utenfor muren.
16.Den gamle japanske byggekunsten døde nesten ut i begynnelsen av dette århundre, samtidig med at det ble en sterkere vestlig påvirkning.
17.Den skriver seg fra siste del av forrige århundre og er således rundt 100 år.
18.Den sterke befolkningsøkningen som i vårt århundre vil firedobles, er ikke den eneste årsak til byenes voldsomme ekspansjon.
19.Derimot har skien en form i tuppen som vi kan finne en parallell til på ski fra Valdres helt frem til forrige århundre, opplyser Karin Berg.
20.Det er i sannhet beklagelig at en så ulykkelig tid skilte oss tidligere under dette århundre.
21.Det er ikke ofte at mennesker i det 20. århundre ønsker en militær regjering velkommen, skrev den uavhengige avisen Punch, som mente at kuppet var det beste som har hendt nigerianerne på fire år.
22.Fartøyet var fra forrige århundre.
23.Her - i et hjørne av en av de svære salene på Universitetsbiblioteket satt vi syv jentene i månedsvis og gravde frem kvinnlige forfattere fra forrige århundre, sier Hilde Doksrød (t.v.) og Bodil Espedal.
24.Hun tilhørte en naturalistisk eller realistisk tradisjon, og malte landskapsbilder som var populære i 1870 og 80årene, forteller Anne Wichstrøm, som har gitt ut en bok om norske malerinner i forrige århundre.
25.I det syttende og attende århundre mistet Viborg noe av sin betydning, men er vokst igjen efter at man begynte å dyrke opp hedene og bygge jernbaner.
26.I et kvart århundre var Trygve Bratteli en av de fremste lederne for den norske arbeiderbevegelsen, og en av dem i Norges ledelse som betød mest for oppbyggingen av det norske samfunn.
27.Kan vi få vite noe om norske innvandreres innsats i lokalpolitikken i Australia i begynnelse av dette århundre ?
28.Kystartillerifortet her på Nes har eksistert siden begynnelsen av dette århundre.
29.Legg opp til omgivelser som efterstreber lykke, og vi vil få bedre produktivitet i det 21. århundre.
30.Lette toner fra forrige århundre skal markere vår høye alder og bære bud om at romantikken fortsatt skal stå høyt i kurs i våre redaksjoner.
Your last searches