Norwegian-English translation of årsak

Translation of the word årsak from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

årsak in English

årsak
allmennnoun cause
  målnoun cause
  grunnnoun reason, cause, grounds
  allmennadjective causal
  argumentnoun argument, reason
Synonyms for årsak
Derived terms of årsak
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan ikke herske noen tvil om at innføringen av Rikstoto var den direkte årsak til tippesvikten i 1982.
2.Personlige grunner" oppga førstesekretær Stanislav I. Tsjebotok som årsak til at han ventet ti dager efter at han var blitt utvist før han forlot Norge.
3.Slik er egentlig den sanne årsak til alle disse ulikheter.
4.Spaghettinettet" som idag er årsak til mye trafikkaos, ville kunne bedres.
5.(NTBAFPUPI) Oljen, som inntil nylig skulle sikre Nigeria en lysende økonomisk fremtid, er åpenbart den viktigste årsak til kuppet mot president Shehu Shagari.
6.Alkoholforbruket i landet er gått noe ned de siste årene, og vi tror at en viktig årsak nettopp er Alkokuttkampanjen.
7.Annonsene kan vel neppe være eneste årsak.
8.At det gikk såpass dårlig i starten har sin klare årsak i at flere av nøkkelspillerne var skadet og ikke kunne spille treningskampene.
9.Avisene gir for mye positiv og nøytral fremstilling av rusgifter når vi tar i betraktning de problemer de skaper i samfunnet, og alkohol får altfor lite omtale i forhold til narkotika når vi vet at alkohol foreløbig er årsak til langt større og omfattende problemer enn narkotika.
10.Den betydelige opplysningsvirksomhet som har funnet sted seneste år, er en viktig årsak til en markert nedgang i antallet røykere og i salget av røyketobakk.
11.Den mest sannsynlige årsak til flukten må være bevisstløshet som følge av hjernerystelse, sier herredsretten.
12.Den sterke befolkningsøkningen som i vårt århundre vil firedobles, er ikke den eneste årsak til byenes voldsomme ekspansjon.
13.Den sterke stigningen på aksjekursen har vel vært en medvirkende årsak til at de ansatte i en slik grad slutter opp om selskapet ?
14.Det er beklagelig at flyhavarikommisjonen ikke har kommet frem til en entydig årsak til flyulykken, men kommisjonen har fort et grundig arbeide, og vi må bare avfinne oss med at en rekke faktorer kan få ført til havariet, sier Røed.
15.Det er de vanskelige kommunikasjonsforhold her som er årsak til det.
16.Det er den sterke konkurranse på det skandinaviske chartermarked som er den viktigste årsak til at vi nå har måttet begjære oss konkurs, sier Periklis Andonopolos, mannen bak den svenske turoperatøren Periklis Resor, til Aftenposten.
17.Det er en fortvilet situasjon vi nå opplever, uansett hva som er årsak til skadene.
18.Det er en årsak til at Gud sier hva jeg skal gjøre.
19.Det er forøvrig to forhold jeg kan tenke meg er årsak til at libyerne aksjonerte mot" Germa Lionel".
20.Det er i hvert fall en vesentlig årsak.
21.Det er imidlertid også et annet aspekt ved denne terroren, nemlig at regjeringens politikk overfor araberne er en medvirkende årsak, hevder MendesFlohr.
22.Det er kanskje en medvirkende årsak til at du er så fantastisk glad i å trene deg selv og andre hver dag ?
23.Det er ofte et problem å finne frem til årsak når man oppdager forgiftning.
24.Det er tolvte gang Skiforeningen arrangerer Barnas Skidag, og oppslutningen er upåklagelig selv om vinterferien nok var årsak til at det var litt færre deltagere iår.
25.Det sies at offisielle erklæringer om læreroverskudd er en årsak til at færre vil bli lærere.
26.Det som først og fremst er årsak til at barn mobber er avvik fra det vanlige.
27.Det utelukkes at selve narkosen er årsak til dødsfallet.
28.Det var iallefall en medvirkende årsak til at flere av dem fikk maveproblemer underveis.
29.Dette forteller om den mest utstrakte bruk av oljepenger noen gang, og var en viktig årsak til at prisstigningen ikke ble lavere i 1983, sier Regjeringen i sine kommentarer.
30.Dette kan føre til en overvurdering av rovdyrskadene eftersom det i mange tilfeller ikke er mulig å påvise hva som er den egentlige årsak til skaden.
Your last searches