Norwegian-English translation of ås

Translation of the word ås from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ås in English

ås
allmenn? hill
Synonyms for ås
Similar words

 
 

Wiki
Ås er en landform som er karakterisert ved en høyde i terrenget, som oftes tre- eller skogkledd. En ås ligger derfor ikke særlig høyt i landskapet. Forstavelsen «ås-» finnes i mange ord, men har da vanligvis betydningen «gud-» (av Æser).

More examples
1.Aktuelle stasjoner langs Bundefjordslinjen var Bekkelaget, Fiskevoll ved Ljan, Bekkensten i Oppegård, Fåle ved Nesset, Syverud ved Årungen og Norges landbrukshøyskole på Ås.
2.Burene" langs Ringveien, ni ialt, er satt opp som en del av et forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for luftforskning (NILU), landbrukshøyskolen på Ås og Veidirektoratet.
3.Habeas Corpus" skal også settes opp på Bekkestua Bibliotek, Trikkestallen på Majorstuen, på Drøbak Kino og i Studentersamfunnet i Ås.
4.Landsmøtet i Afghanistankomiteen i Norge, som ble holdt på Ås i helgen, vedtok å fastholde anmeldelsen av komiteens tidligere leder Pål Hougen for økonomiske misligheter.
5.Svikaktig og ikke i samsvar med virkeligheten", lød dommen i Oslo byrett da en mann fra Ås fremsatte krav om utbetaling av 475 000 kroner efter en brann i Nordby i Ås kommune i april 1980.
6.Brannmesteren i Ås skal i formiddag igjen ha befaring på Ås private pleiehjem og se om det er mulig ved utbedring av rømningsveier å anke brannstyrets bestemmelse om at det bare er forsvarlig med 25 pasienter i bygningen.
7.De kurstilbudene som er aktuelle på et slikt sted, må være tilpasset behov i lokalsamfunnet, samtidig som inspirasjon og nye impulser skal komme utenfra, sier Berit Ås.
8.Det er ikke gjort på en dag å bygge et universitet, det tar årtier, ikke minst når vi vil satse på en ny pedagogikk, sier Berit Ås.
9.Det er ikke ønskelig, men det er nødvendig, sier Berit Ås.
10.Det er ufattelig at myndighetene kjører igjennom vassdragsreguleringssaker på tross av såvel økonomisk akseptable alternativer som manglende undersøkelser, sa professor Ragnhild Sundby, lederen av Norges Naturvernforbund, i sin åpningstale på forbundets landsmøte på Ås i formiddag.
11.Det et et stort behov for å samordne de eksisterende samlingene i 300 museer over hele landet og utvikle dem videre med hensyn til de siste 5060 år, sier professor Olav Hjulstad på Norges landbrukshøgskole i Ås til Aftenposten.
12.Det kilte i maven og var som å vinne det store lodd å få samarbeide med Aftenposten om denne kulturuken, betrodde hun gjestene før hun ønsket velkommen til Ås neste høst.
13.Det viktigste for en rose er å finne den riktige plassen, sier førsteamanuensis Arne Lundstad fra Landbrukshøgskolen på Ås og titter opp mot" Nordengen"rosen her i skråningen i Frognerparken.
14.Er det noen mening i å flytte pasienter fra korridorer fra Aker sykehus til et overfylt pleiehjem på Ås, direktør Ulf Stockinger ?
15.Førsteinntrykket er ihvertfall fint, sier han med en drøy uke bak seg på Ås.
16.Her er den siste store mohikaner, Ville Vesten er ikke som før, ljomer ellleville Åsstudenter, og forer publikum med grøntfor - alt til ære for Uka 84 på Ås, og Amagasinet, antar vi.
17.I helsekontrollen har vi gjort mer for Dagros enn for menneskene, sier Skjervold, som idag er seniorforskeren på dette området på Ås.
18.Ikke mye bom denne gangen, nei, sa Jarle Teigland, efter at seieren var klar i Ås ILs nasjonale orienteringsløp søndag.
19.Instituttene kan ligge der de er : det er ikke nødvendig å flytte til Ås eller inn på landbrukshøyskolen.
20.Kurset er fantastisk, vi er kjempefornøyde, sier Helge Teigen fra Nordbytun skole på Ås.
21.Nei, sier sosialpsykolog Berit Ås.
22.Staten eier Bjørnebekk kursted på Ås som har 56 plasser.
23.Vi er nødt til å sende Kulturstafetten videre enten vi liker det eller ei, sa han, og understreket at nå tok stafettpinnen ferden fra" flisbyen" Lillestrøm til landbruksbyen Ås.
24.Vi har et godt forhold til bøndene i Ås, sier han.
25.Vi skjerper blikket, slik forskerne i Norsk Institutt for Skogforskning (NISK) uttrykte det på en pressekonferanse i Ås tirsdag.
26.Vi vil nå leie 20 plasser på et privat sykehjem i Ås, i forståelse med sykehusrådmannen, for å kunne efterkomme pålegget.
27.Ås, og rektor Reidar Birkeland Norges veterinærhøgskole, Oslo.
28.163.Arnljot Mehl, Ås 11.30.
29.16årige Anne Karine Ness fra Søndre Ås gård var frimodig nok til å blande seg med politihestene aller fremst i opptoget.
30.20 pleiepasienter ble forflyttet fra Aker sykehus korridorer til et pleiehjem i Ås efter at Oslo brannvesen forlangte byens sykehus tømt for korridorpasienter.
Your last searches
ås