Norwegian-English translation of ønske

Translation of the word ønske from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ønske in English

ønske
allmennverb want, desire
  ønskningverb wish
  ville haverb like, wish
  viljeverb wish [formal], want
Synonyms for ønske
Derived terms of ønske
Anagrams of ønske
Examples with translation
Jeg skulle bare ønske jeg kunne være med deg for evig og alltid, svarte den lille svarte kaninen.
Jeg skulle ønske jeg kunne svømme.
Jeg skulle ønske jeg kunne komme på noe å si.
Jeg skulle ønske jeg var død!
Jeg vil gjerne komme med et ønske.
Jeg skulle ønske jeg hadde litt mer tid til å bli ferdig med dette.
Tom skulle ønske han var bedre i fransk.
Tom skulle ønske han ikke måtte hjelpe til med husarbeidet.
Jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg.
I retrospekt, skulle Tom ønske han hadde brukt mer tid på å studere.
Jeg skulle ønske jeg var rik.
Jeg skulle ønske jeg kunne snakke engelsk.
Jeg skulle ønske jeg kunne svømme.
Jeg skulle ønske det ville sluttet å regne.
Unnskyld. Jeg skulle ønske jeg kunne tatt tilbake det jeg sa.
Jeg skulle ønske du ville fortalt med hva som skjedde.
Jeg skulle ønske jeg kunne finne noe å lese om de kollektivene substantivene i norsk, eller kanskje dansk.
Jeg skulle ønske Tom var død.
More examples
1.Agenter driver påvirkning i Norge... en hovedårsak til at det i Norge nærmest er tabubelagt å antyde KGBkonspirasjon på det politiske plan er trolig utifra det aktverdige ønske om å unngå mistenkeliggjørelse", heter det bl.a. i denne Aftenpostenartikkelen fra mai ifjor.
2.Dette beskjedne og fromme ønske kan vi alle dele.
3.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
4.Efter eierens ønske baseres driftsplanen fortsatt på den gamle målsetting at skogen bør holdes frisk og sunn med en god representasjon av de treslag som passer, og at en tilstreber store dimensjoner.
5.Fra et likestillingssynspunkt kunne en egentlig ønske ei anna bok", skriver de (nå tar jeg begge med) i sin innstilling.
6.Fra flere hold er det uttrykt ønske om at HansenKrone bør skiftes ut.
7.Hvor er kunsten ?" - forestillingens åpningsspørsmål var adekvat på bakgrunn av gruppens ønske om å finne tilbake til noe som er en nasjonal og afrikansk identitet.
8.Høyre har en moralsk forpliktelse overfor mellompartiene når det gjelder å imøtekomme deres innstendige ønske om å få etablere listeforbund der det kan være hensiktsmessig.
9.Jeg har intet andet ønske end snarest muligt at kunne sige den norske politik farvel.
10.Jeg tror faktisk folks ønske om fred er så sterkt at regjeringene en vakker dag gjør klokt i å gi efter, slik at folk får det som de vil !
11.Mitt poeng er nok en gang at man må basere seg på de data om virkligheten som er tilgjengelig, uansett om man kunne ønske at det var annerledes.
12.Naboforhold" dekket hele spekteret fra åpne konflikter til et generelt ønske om mer usjenert privatliv.
13.Nynorskfolket kan gi sine ord de kjønn de måtte ønske for oss men de får piskadausen holde seg unna riksmålsformene i sin jakt på nye hokynsord !
14.Når det fra Arbeiderpartiets side er gitt uttrykk for ønske om skattepolitiske kompromisser, så går det i første rekke på systemet.
15.Privatøkonomi" skal komme ut fire ganger i året, og hovedhensikten bak det er bankens ønske om å satse mer på rådgivning i økonomiske spørsmål og kommunikasjon med kundene.
16.Saga Siglar" og Ragnar Thorseth fikk all den publisitet de kunne ønske seg da fartøyet onsdag kom til New York havn under fulle seil, behørig eskortert av den amerikanske kystvakt.
17.Slik spiller Sømme på nasjonale strenger for å underbygge forskerens ønske om å øke norsk innsats i Antarktis.
18.Su"ddeutsche Zeitung" skriver i en kommentar onsdag at i 1944" bestod den tyske shizofreni i det faktum at man måtte ønske seg sitt eget nederlag og" fiendens" seier, hvis man ville sikre en mulighet for at en ny moral og en fri sivilisasjon skulle utvikle seg i Tyskland".
19.Tenke det, ønske det, ville det", er en ting, å gjøre det ofte noe ganske annet og vanskeligere.
20.Vi skulle gjerne ønske å sende ut flere, men litt statistikk kan være på sin plass.
21.Ønske om bad i lærerleiligheten har stått på budsjettet siden 1972, men hvert år er det blitt strøket.
22.OBOSdiktatur", sier beboerrepresentanter på Holmlia efter at styret for Holmlia vaktmestersentral har besluttet å inngå en leiekontrakt med A / S OBOS Forretningsbygg om lokaler i et nybygg - mot beboerrepresentantenes ønske.
23.Aksjonærenes ønske om å øke aktiviteten i selskapet har medført endel oppstartingskostnader som i sin helhet er belastet driftsregnskapet, heter det.
24.Alle kor og musikkgrupper som kommer til VestBerlin har et ønske om å opptre i Keiser Wilhelm Gedächtniskirche, og det skal da også Tåsen skolekorps.
25.Allerede 9. september tok fru Seim Valeur saken opp i finansutvalget, som enstemmig sluttet seg til Pensjonistforeningens ønske om å frigi Elisenberg skole til bydelsaktiviteter.
26.Allikevel har det vært et sterkt ønske fra pårørende om større menneskeliggjørelse og nærhet i omsorgen for døende.
27.Anlegget i Bhopal vil ikke bli gjenåpnet, medmindre de indiske myndigheter gir uttrykk for ønske om at produksjonen skal gjenopptas.
28.Av hensyn til de gjenstående forhandlinger vil jeg ikke karakterisere næringens ønske om 1949,8 millioner kroner fra Staten neste år.
29.Bakgrunnen for å opprette lokale grendestyrer var et ønske om å desentralisere endel av ansvaret for offentlige oppgaver, svarer ordføreren.
30.Banen er fin, men kommer i skyggen av anlegget på Frognerbadet, sier Bård Brudevold, som skulle ønske rutsjebanen var litt større og brattere.
Similar words

 
 

ønske as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) ønskeønskendeønsket
Indikative
1. Present
jegønsker
duønsker
hanønsker
viønsker
dereønsker
deønsker
8. Perfect
jeghar ønsket
duhar ønsket
hanhar ønsket
vihar ønsket
derehar ønsket
dehar ønsket
2. Imperfect
jegønsket
duønsket
hanønsket
viønsket
dereønsket
deønsket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ønsket
duhadde ønsket
hanhadde ønsket
vihadde ønsket
derehadde ønsket
dehadde ønsket
4a. Future
jegvil/skal ønske
duvil/skal ønske
hanvil/skal ønske
vivil/skal ønske
derevil/skal ønske
devil/skal ønske
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ønsket
duvil/skal ha ønsket
hanvil/skal ha ønsket
vivil/skal ha ønsket
derevil/skal ha ønsket
devil/skal ha ønsket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ønske
duville/skulle ønske
hanville/skulle ønske
viville/skulle ønske
dereville/skulle ønske
deville/skulle ønske
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ønsket
duville/skulle ha ønsket
hanville/skulle ha ønsket
viville/skulle ha ønsket
dereville/skulle ha ønsket
deville/skulle ha ønsket
Imperative
Affirmative
duønsk
viLa oss ønske
dereønsk
Negative
duikke ønsk! (ønsk ikke)
dereikke ønsk! (ønsk ikke)
Your last searches