Norwegian-English translation of østers

Translation of the word østers from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

østers in English

østers
mollusknoun oyster
Derived terms of østers
Anagrams of østers
Examples with translation
Kan du spise rå østers?
Similar words

 
 

Wiki
Østers er en samlebetegnelse på flere forskjellige grupper av muslinger som vokser hovedsakelig i brakk- og saltvann. Skallet, som oftest med høyt kalkinnhold, omgir en bløt kropp. Gjeller filtrerer plankton fra vannet, og en kraftig muskel holder skallet lukket.

More examples
1.De er stumme som østers.
2.Andre slurper østers med velbehag.
3.Astor Tennøy fra" La Deesse Restaurant" i Ålesund deltok med" Varme østers og kalvebrissel på salat" ", Farsert ørretfilet med frisk basilikum" og" Hvit sjokoladeperfait" Dette holdt til bronse.
4.Barbara er taus som en østers og ytrer seg kun i dannet klisjesprog.
5.Da kom den sannsynligvis til den britiske kanalkysten, neppe for egen avdrift, men på japanske østers.
6.De øvrige marsjerte ut av møtet tause som østers.
7.Det kan begynne med at vi i tilknytning til lakseoppdrett setter blåskjell inn i produksjonen, ganske snart derefter også østers.
8.Efter all sannsynlighet er arten bragt til Europa på japanske østers.
9.Endel sovjetiske naboer vi spurte var stumme som østers.
10.Foreløbig snakkes det mest om laks og ørret, men man er også begynt å produsere hummer, blåskjell, østers flyndre, torsk og røye.
11.Han ble taus som en østers straks han hørte hvem det var.
12.Han nevnte østers, oskjell, kamskjell, sandskjell og kuskjell og ikke å forglemme de mange sniler.
13.Hva med" lun østers med lakserogn" ?
14.I 1950 døde den efterhvert 76 - årige Pappa Troisgros på kjøkkenet over sine østers og et glass champagne, og sønnene inntok Platanes - hotellet og laget sitt" Freres Troigros".
15.I 1983 fantes det 106 blåskjellanlegg og ca. 75 anlegg for østers.
16.I 1983 fantes det 106 blåskjellanlegg og ca. 75 anlegg for østers her i landet.
17.I likhet med Jensen anser Johnsen det for høyst sannsynlig at Europa vil kunne ta imot 50100 tusen tonn østers til konsum og samtidig betydelige mengder av andre skjell og sniler.
18.I september kommer" Østersfestivalen", når borgermesteren med mange ritualer åpner og slurper i seg sesongens første østers, som følges av en ukes østersorgier og avsluttes med en parade med Festivaldronningen," Østersperlen".
19.Iår blir det produsert 22 000 tonn laks og 40005000 tonn ørret, mens det blir meget små kvanta med torsk, østers og blåskjell.
20.Kadmium er et tungmetall i samme gruppe som kvikksølv og bly, og det absorberes lett av blåskjell og østers.
21.Kadmiuminnholdet er i utgangspunktet stort hos blåskjell og østers.
22.Langs hele norskekysten dyrkes det blåskjell og østers.
23.Likevel øker tallet fra 300 000 østers høstet i forrige sesong til rundt en million for sesongen 198485.
24.Men om De gjør det likevel, kan De velge og vrake i verdens nest beste skjell, østers, hummer, krabbe, fisk av alle slag og chowder.
25.Nå inviterer han til noe nytt, et kursus om skalldyr og mat fra sjøen deltagerne skal selv ut og fange krabber og hente blåskjell og østers.
26.Når det gjelder østers, har produksjonen vært vanskeligere å få inn i stabile former enn blåskjellproduksjonen.
27.Også østers, kamskjell og hummer er blant artene som hører med i bildet.
28.Problemet er at det finnes lite viltvoksende østers langs norskekysten.
29.På spørsmålet om hva man velger når man ikke er ute efter den store luksus, men vil ha litt ekstra, svarer 40 prosent østers, 39 prosent SaintJacquesmuslinger, 34 prosent snegler og 27 prosent asparges.
30.Sammen med dyrking av østers, kamskjell, haneskjell og andre muslinger, bør en årsproduksjon på 200 000 tonn gi oss to milliarder kroner i årsinntekt.
Your last searches