Norwegian-English translation of øye

Translation of the word øye from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

øye in English

øye
anatominoun eye
Synonyms for øye
Derived terms of øye
aller høyest, tilbøyelighet, øyentrøst, ermeløs trøye, ermeløs undertrøye, av høyeste kvalitet, bemøyende, tilbøyelig, tilbøyelig til, bøye, bøye seg, bøye av, bøye seg fremover, bøye seg ned, bøyelig, bøyelighet, bomullsfløyel, brunøyet, drøye, drøye med, drøyende, dvergpapegøye, et øyeblikk, føye, føyes, lite iøyenfallende, føyelig, føyelighet, for et øyeblikk, for øyeblikket, forføye over, forføyende, forhøye, fornøye, fornøyelse, fortøye, gjøre seg møye, gjøre seg ekstra møye, ha høye tanker om, holde et øye med
holde øye på noen, hengekøye, høyere, høyere utdanning, høyere opp, høyeste, høyesterett, høyeste punkt, Høyeste Sovjet, høye, i høyeste grad, i rett øyeblikk, i det rette øyeblikket, innføye, øyeblikkelig hjelp, køye, lese gjennom nøye, livbøye, matfordøyelse, matfordøyelsesapparat, matfordøyelsesbesvær, med høye prinsipp, misnøye, neionøye, nøye, nøye gjennomtenkt, nøye regnet, nøye undersøking, nøye angitt, nøye organisert, nøye seg med, fornøyelsesbransje, fornøyelsesfelt, fornøyelsesplass, fornøyelsestur, ubøyelig, ubøyelighet, offiser med høyeste grad, ufordrøyelig, øye mot øye, øyen-, øyebad, øyebind, øyeblikk, øyeblikkelig, øyeblikkligen, øyeblikksbilde, øyebryn, øyebrynspenn, øyevippe, øyeball, øyehule, øyekast, øyelege, øyelapp, øyelokk, øyeskygge, øyespesialist, øyetann, øyevitne, opptøyer, ufordøyelig, overdommer ved høyesterett, på et øyeblikk, øyeblikket, på samme øyeblikk som, papegøye, papegøyesyke, pløye, pløye ned, pløyer, rynker rundt øyet, rynke øyenbrynene, fløyel, fløyelsmyk, se i hvitøyet, skøye, skøyer, støye, støyende, svært tungfordøyelig, svært tungfordøyelig mat, søye, tale høyere, tenke seg nøye om, tøye seg, øyenstikker, tvangstrøye, undersøke nøye, undertrøye, opphøye, opphøye på tronen, værfløyel, køyeseng, være tilbøyelig, være tilbøyelig til, være nøye med, ved første øyekast, vindfløyel, ulltrøye, avbøye, bemøye, døye, fordøye, forføye, gradbøye, jøye, overfløye, smøye, snøye, av høyeste grad, betennelse i øyets bindehinne, dårlig fordøyelse, fløyelsstoff, fordøyelig, fordøyelse, forhøyelse, føye inn i, føye sammen, høyest, høyest volum, høyesterettsjustitiarius, Kanariøyene, kordfløyel, kuøye, løye, løye av, meldrøye, mellom øyenbryna, opphøyelse, opphøyet, pløye opp, sammenføye, skøyeraktig, skøyerstrek, sløye, som bedrer fordøyelsen, tidspunkt med høyest trafikk, tilføye, tilføyelse, trøye, tøye, tøyelig, utilbøyelig, øye-, øyeblikkelig behov, øyeeple, øyenbad, øyenbryn, øyenhule, øyenlege, øyensynlig, øyenvipp, øyenvippe, Ole Lukkøye, den høyeste, overtrøye, jøye seg, forhøyende, øyemed, med det for øye, fornøyelig, løyerlig, bøye seg i støvet for, øyenlokk, maøye, løyer, smørøye, med fornøyelse, fasettøye, medianøye, punktøye, hoppe i høyet, fiskeøye, øyenstein, øyensten, øyestein, øyesten, tøyelighet, ubeføyet, i dette øyeblikk, øyenkrok
More examples
1.Blått øye" er ganske vanlig.
2.De andre har jo forberedt seg på lagtemporittet i månedsvis og trent nettopp med det for øye.
3.De store linjer fra Jesu helbredelser til våre egne sykehus og helseinstitusjoner er lette å få øye på.
4.Det kan hende vi får øye på månen, denne flombelyste edamerost, liksom hvilende på øverste hylle i himmelens fløyelsbekledte utstillingsvindu.
5.Det som intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, - dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd".
6.En bekjempelse av diktaturet som sådant vil altså ikke falle heldig ut, før vi har fått øye på diktatoren i vårt eget bryst og veltet ham ned fra hans forhøyning".
7.En middag uten ost er som en vakker kvinne som mangler et øye," sier SmørPetersen triumferende, og henviser til den franske gastronom BrillatSavarin.
8.On the bus" skal singlen hete, utgivelsesdatoen 31.juli.Lage har et lite pusterom i Oslo før han reiser til Belgia for å holde øye med trykking av plate og omslag.Nå gleder han seg til å dra på turne - Monroes første.
9.De jenter som har det for øye, blir raskt silt ut.
10.De tre borgerlige regjeringspartier må gå til neste stortingsvalg på et langtidsprogram med det mål for øye å fortsette regjeringssamarbeidet efter 1985 !
11.Den russiske motøvelsen som er i gang kommer til å øke i intensitet efterhvert som vi kommer lenger nordover og nærmere landgangen i Malangen og Balsfjord i Troms, mente viseadmiralen, som la vekt på at Sovjets ubåter, krigsfartøyer og fly som holder øye med Teamwork 84 oppfører seg pent.
12.Det er viktig at søkelyset nå rettes mot hvilke mekanismer som gjør seg gjeldende under nyhetsutvelgelse, og mot de forhold og betingelser reporteren arbeider under, med likestillingsperspektivet for øye, konkluderer studentene.
13.Det er viktig å ha målet for øye - en velferdsorganisasjon som studentene til daglig er fornøyd med.
14.Det kan virke urimelig å efterleve kategoriske skranker som er oppstilt med helt andre samfunnsforhold for øye, og som derfor kan ramme urimelig hardt, sa han.
15.Det ligger klart i dagen at mannen har utnyttet systemet med ansøkning til departementet gang på gang, hele tiden med det for øye å slippe militærtjeneste, her det i dommen.
16.Det skjer noe innenfor Den norske kirke som ikke er så lett å få øye på fordi det skjer utenfor landets grenser, sier informasjonssjef Kjell Bertel Nyland.
17.Det tror jeg ikke Jeffs livsforsikringsagent ville likt noe større, sier kollega Alan - med glimt av britisk humor i sitt øye...
18.Du har ved siden av Grieg og" Brudeferden i Hardanger" og mye annet av vårt nasjonalrepertoar også hatt et godt øye til samtidskomponistene.
19.Efter å ha hatt OL som mål i flere år og trent knallhardt de siste ukene bare med disse kampene for øye, er det skuffende.
20.Er det vanskelig å få øye på barna på byens kulturbudsjett ?
21.Før jeg forlot Maldivene hadde Heyerdahl også begynt arbeidet med avdekking av tempelfundamentene på øye Gaaf Gan, like ved ekvatorialkanalen.
22.Han var forretningsmannen i den profesjonelle narkotikaligaen som bare hadde profittmotivet for øye, sa aktor.
23.Hun gjør mange ting på en gang, mens hun samtidig holder øye med barna.
24.Hvis folk visste hvor vanskelig det var å få øye på en sykkel i mørket - ikke minst når det regner - ville de nok ha vært mer oppmerksomme.
25.I tillegg har jeg et våkent øye til Jan Rundhovde, som passer bra på venstrevingen, sier Furuseth.
26.I vinter har vi jobbet hardt for å utvikle et mer organisert forsvarsspill, og det er også på dette felt at jeg tror publikum vil få øye på noe nytt ved årest KILutgave.
27.Jeg har hatt et øye med denne trønderen en stund, sa utfortrener Bjarne Li.
28.Jeg synes at samlingen viser at misjonærnene gjennom årene har hatt et våkent øye for gamle ting og svært interessert i antropologi.
29.Kan den negative utviklingen for handel og næringsliv på Kampen dokumenteres, er det ikke meg imot å vurdere stengningen i Hedmarksgaten en gang til selv om vi hele tiden må ha for øye å finne frem til løsninger som ivaretar beboernes ønske om et bedre trafikkmiljø, sier kommunalråd Arne Kalheim.
30.Klarer bare ikke å holde seg i skinnet når han får øye på en Volkswagen GTI.
Similar words

 
 

øye as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) øyeøyendeøyet
Indikative
1. Present
jegøyer
duøyer
hanøyer
viøyer
dereøyer
deøyer
8. Perfect
jeghar øyet
duhar øyet
hanhar øyet
vihar øyet
derehar øyet
dehar øyet
2. Imperfect
jegøyet
duøyet
hanøyet
viøyet
dereøyet
deøyet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde øyet
duhadde øyet
hanhadde øyet
vihadde øyet
derehadde øyet
dehadde øyet
4a. Future
jegvil/skal øye
duvil/skal øye
hanvil/skal øye
vivil/skal øye
derevil/skal øye
devil/skal øye
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha øyet
duvil/skal ha øyet
hanvil/skal ha øyet
vivil/skal ha øyet
derevil/skal ha øyet
devil/skal ha øyet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle øye
duville/skulle øye
hanville/skulle øye
viville/skulle øye
dereville/skulle øye
deville/skulle øye
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha øyet
duville/skulle ha øyet
hanville/skulle ha øyet
viville/skulle ha øyet
dereville/skulle ha øyet
deville/skulle ha øyet
Imperative
Affirmative
duøy
viLa oss øye
dereøy
Negative
duikke øy! (øy ikke)
dereikke øy! (øy ikke)
Your last searches