Norwegian-English translation of Atlanterhavet

Translation of the word Atlanterhavet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

Atlanterhavet in English

Atlanterhavet
geografinoun Atlantic

 
 

Wiki
Atlanterhavet er havet mellom Nord- og Sør-Amerika mot vest, og Europa og Afrika mot øst. Det er verdens nest største hav, og dekker nærmere en femtedel av jordens overflate. Havets navn kommer fra gresk mytologi og er oppkalt etter titanen Atlas' datter Atlantis.

More examples
1.Atlantis" brukte 52 dager på å krysse Atlanterhavet mellom Kanariøyene og SydAmerika.
2.Kjølen skiller mer enn Atlanterhavet", heter det et sted i denne revyen.
3.På grunnlag av det begrensede materiale som foreligger, er det lettere å forestille seg situasjoner hvor (den sovjetiske) nordflåten kan bli slått tilbake og et akseptabelt minstemål av sjøbårne forsyninger kan bli bragt over Atlanterhavet, enn å innbilde seg et vellykket forsvar av sentralavsnittet mot en sovjetisk offensiv.
4.Tradewind" er den minste båt som noensinne har krysset Atlanterhavet.
5.Vi snakker sammen på dansk slik som vi snakker med alle i dette selvstyrende folkesamfunnet i det danske rike ute i Atlanterhavet.
6.Er det mulig at invitasjonen skyldes at USA er mer opptatt av forbindelsene over Atlanterhavet, av å forklare seg og vise lydhørhet enn av å søke nye kanaler i forholdet til Nicaragua ?
7.I løpet av noen få år har vi opplevet den største transportøkning som noen enkelt varegruppe har hatt over Atlanterhavet.
8.Jeg tror at meget av denne uenighet skyldes bruk av ikkesammenlignbare størrelser på de to sidene av Atlanterhavet.
9.Livende redd første gang vi gikk mot en fullstendig overlegen fiende, en tysk krysser i Atlanterhavet.
10.Akkurat idet Sovjet på det nærmeste er ferdige med utplassering av sine mellomdistanseraketter og NATO ønsker å gjøre et mottrekk - da uttrykkes synkront en akutt redsel for atombomben på begge sider av Atlanterhavet.
11.Alle som ble kastet ut fra fly over La Plataelven eller Atlanterhavet, efterat torturistene der hadde avsluttet sitt skitne håndverk, var bedøvet.
12.Allerede i 1500årene gikk engelskmennene iland i Virginia i Amerika, og engelsk kultur fikk efterhvert en spesiell særpreget blomstring på den andre siden av Atlanterhavet.
13.Amfibiegruppe II, en amerikansk flåteavdeling på 15 skip under kommando av kontreadmiral R. Rogers, er nå underveis i Atlanterhavet med den 4. amerikanske marineinfanteribrigade for å øve forsterkningsplanene for Norge.
14.Antydninger fra NATOs øverste militære sjef i Atlanterhavet om at efterretningsanalysene ikke var gode nok, blir avvist fra norske forsvarsmyndigheter.
15.Atlanterhavet må da renne over snart ?
16.Blant annet av denne grunn er satellittkommunikasjon allerede tatt ibruk for en rekke formål ; blant annet over Atlanterhavet, til mange land i Afrika, til Island, til oljeplattformer i Nordsjøen, til Svalbard og til skip på alle hav.
17.Blant de typisk amerikanske retter noterer denne spalte også Vildand med villris (på denne side av Atlanterhavet har vi tidligere bare fått denne helt spesielle spise på" Tre Kokker") i honningsaus, og" Sirloin Steak with Rosemary".
18.DET er kanskje derfor man føler seg så hjemme på denne halvøya som åpner seg mot Atlanterhavet.
19.Da får lokalsamfunnet ut mot Atlanterhavet kortere reisetid og adskillig flere fergeanløp enn de firefem de har idag.
20.De fleste familier i Norge har slektninger på den andre siden av Atlanterhavet.
21.De ivret derfor for at også Norge skulle minelegge eget farvann for å avskjære tyskerne adgangen til Atlanterhavet.
22.De omtalte måkefugler er nemlig kommet flyvende fra øya på" den andre siden" av Atlanterhavet... og har landet i bydelen med samme navn.
23.Deltagende fartøyer i landgangsstyrken har allerede i flere dager vært i sjøen, ikke minst gjelder det styrkene som fraktes over Atlanterhavet fra USA for å delta i NATOøvelsen på norsk jord.
24.Den 46 år gamle kommandør Konrad Schwabe overtok som den første vesttyske sjef for NATOs stående flåtestyrke i Atlanterhavet.
25.Den sovjetiske Nordflåte vil neppe kunne oppnå kontroll over Norskehavet og kunne ta seg ut i Atlanterhavet ved en større konflikt uten først å beherske norske flyplasser til bruk for flystøtte eller i det minste å ha satt dem ut av funksjon.
26.Den sovjetiske marine ville måtte passere gjennom dette havområdet for å nå Atlanterhavet og angripe konvoier fra USA som bringer allierte forsyninger og forsterkninger til Europa.
27.Den strekker seg fra Atlanterhavet i vest, går østover mot grensen til Mauretania og snur så nordover, stort sett parallelt med den algirske grense.
28.Den vanlige franskmann er nok like opptatt av forurensningsproblemene som truer 450 franske strender ved Middel og Atlanterhavet.
29.Denne kampen spilles på Bislett, og torsdag formiddag går ferden over Atlanterhavet.
30.Derfor har NATO som ambisjon å kontrollere den maritime situasjon i Atlanterhavet og derved sikre de livsviktige forbindelseslinjer mellom NordAmerika og Europa, fremhold forsvarsminister Anders C. Sjaastad.
Your last searches