Norwegian-English translation of LSD

 
 

Wiki
LSD kan referere til: - Lysergsyredietylamid, et hallusinogen - Fotodiode, også kalt lyssensitiv diode (LSD) - Least Significant Digit, innen databehandling - Limited slip differential, en type differensial - «Lucy in the Sky with Diamonds», en sang av The Beatles.

More examples
1.Bare 0,6 prosent oppgir iår at de har forsøkt LSD.
2.Dette gjelder blant annet cannabis, heroin, LSD og meskalin.
3.Harde narkotiske stoffer som amfetamin, heroin, LSD og forskjellige legemidler er først og fremst i bruk i en begrenset aldersgruppe over 25 år, heter det i årsrapporten fra uteseksjonen i Horten.
4.I Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE leksikon kan man lese at det finnes ca. 20 arter fleinsopp i Norge, og at flere av dem har såkalte hallusinogene virkninger, det vil si at de virker omtrent som for eksempel LSD.
5.I avhør er det opplyst at det også er brukt små mengder LSD, hasj, heroin og kokain i miljøet, ved siden av amfetaminen.
6.I denne gruppen inngår morfin, opium, heroin, cannabis, kokain og LSD.
7.Politiet i Oslo beslagla i helgen 3 1 / 2 gram heroin, 22 poser amfetamin og noen drypp LSD i to forskjellige narkotikasaker.
8.Selv om det ikke ble gjort direkte beslag, viste påfølgende avhør at også heroin, LSD og kokain ble benyttet av enkelte.
9.Tar man også med beslagene av opium, morfin og LSD, beløper verdien av stoffene seg til over syv milliarder franc.
10.Varden (h) nevner at et nytt parti bestående av SV og Arbeiderpartiet passende kunne kalles" LSD", hvilket er utlagt LiberalSosialDemokratene.
11.Amerikanerne er også store brukere av oppkvikkende piller og LSD.
12.LSD ble bare funnet i åtte doser, mot 21 doser i 1983.
13.Men helsedirektoratet i USA plasserer det nye vidundermidlet i klasse med kokain, heroin og LSD.
14.Spanske myndigheter beslagla i 1984 tilsammen 203 kilo heroin, 277 kilo kokain, 37 tonn mariuhana og hasj og 17 860 doser LSD.
15.Stoffene ble flere, LSD og til slutt morfin.
Your last searches
LSD