Norwegian-English translation of SOS

 
 

Wiki
«SOS» er den vanligste betegnelsen for det internasjonale nødsignalet med morse. (· · · - - - · · · ). Nødsignalet ble først adoptert fra den tyske regjeringen.

More examples
1.SOS"signaler fra" Fidelity" skal ha blitt fanget opp av flere skip i Gulfen fredag kveld, før skipet sank.
2.(KIT) Kirkens SOS har flere steder opplevet en kraftig stigning i henvendelser i løpet av 1984, melder Kirkens Informasjonstjeneste.
3.Hvem er det særlig som ringer Kirkens SOS ?
4.Ja, vi i Initiativkomiteen, som vi kaller oss, mener det er lettere å samle inn penger til konkrete prosjekter, og SOS barnebyer hadde da dette ungdomshjemmet i Nairobi på programmet.
5.På andre kontorer har det ikke vært en så markert oppgang, sier sykehusprest Øystein Glosli, formann i Kirkens SOSutvalg og leder av Kirkens SOS i Østfold.
6.Vi hadde vært faddere for SOS barnebyer nokså mange år, men da jeg leste Ingas dikt, følte jeg at vi måtte prøve å gjøre noe mer få flere med for å kunne oppnå større resultater, sier Ingas far, flykaptein Lars Tomas Pettersen, i en samtale med Aftenposten.
7.Vi så 40 skip, og vi festet våre hvite bluser til toppen av båten og skrek" SOS, SOS", men de kom ikke nær oss, fortalte Dinh på det statlige sykehus i Manila, hvor hun fikk behandling for feilernæring.
8.15. februar er det 10 år siden Oslo Indremisjon åpnet telefonlinjene til Kirkens SOS som heldøgns vakttjeneste.
9.Alvorlig sinnslidende mennesker begår færre drap og forbrytelser enn normalbefolkningen, skriver Sinn og Samfunn (SOS), tidsskriftet til Norsk Forening for Mental Helse.
10.Av og til ber mennesker om samtaler på kontoret, og så langt kapasiteten rekker prøver Kirkens SOS å efterkomme dette.
11.Bachelor of Arts, sos.økon.
12.Bruk det i den betydning, foreslo de, og slik ble navnet Kirkens SOS til.
13.DEN tykke, sorte røykskyen som velter opp fra sønderskutte tankskip i Den persiske gulf er et signal - et SOS og en advarsel.
14.Daglig leder Lise Vislie Jor i Kirkens SOS i Oslo, sier at det har vært en fredelig påskehelg for dem som har hatt vakt på den kirkelige krisetelefon.
15.Daglig leder for Kirkens SOS i Oslo, Svein Andenæs, forteller at ideen til å bruke vanlige legfolk i sjelesorgtjeneste også kom fra England.
16.De frivillige medarbeidere er et særpreg ved Kirkens SOS.
17.Den er omtalt i årets første nummer av SOS - Sinn og Samfunn.
18.Det ble til at SOS barnebyer ble valgt efter at vi hadde diskutert forskjellige hjelpeorganisasjoner.
19.Det er en sikkerhetsventil å kunne tillate seg å være svak, sier Nils Retterstøl til SOS.
20.Det er stipendiat Arild Bjørndal som sier dette til SOS - Sinn og Samfunn, i årets første nummer.
21.Det saken blant annet dreier seg om er Gåskolen for rehabilitering av amputasjonspasienter på Sos.med.avd., Aker sykehus.
22.Det var Oslo Indremisjon som startet Kirkens SOS i Oslo.
23.Det var Telefonkatalogens folk som ga navn til Kirkens SOS.
24.Det var Telefonkatalogens folk som påpekte at SOS jo er et internasjonalt anerkjent nødsignal.
25.Dette bekrefter sosialsekretær Anna Heen i Oslo kommunes sosiale vakttjeneste og informasjonskonsulent Lise Vislie Jor i Kirkens SOS.
26.Dette burde Helsedirektoratet for lengst ha gjort, sier overlege Bjørn Gunby til SOS.
27.Disse pasienter skal som et annet kolli sendes tilbake til Sos.med. avdeling hvor avdelingen fortsatt må drive med vedlikeholdstrening.
28.Disse telefonene er bemannet med legfolk som får opplæring og veiledning av en psykiater, og fungerer som Kirkens SOS hos oss, ifølge Retterstøl.
29.Du blir ikke gjort oppmerksom på at du kommer inn i et slikt register, skriver SOS Sinn og Samfunn - i årets første nummer.
30.En annen sterk kandidat er SOS Barnebyer.
Your last searches
SOS