Norwegian-English translation of Skandinavia

Translation of the word Skandinavia from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

Skandinavia in English

Skandinavia
allmenn? Scandinavia

 
 

Wiki
Skandinavia er en geografisk region som utgjøres av landene Danmark, Norge og Sverige. Den kollektive betegnelsen Skandinavia reflekterer den kulturelle likheten og de sterke historiske og sosiale bånd som knytter disse landene sammen til tross for deres politiske selvstendighet. I Skandinavia tales skandinaviske språk.

More examples
1.Open Roads" vil også bli gitt ut i resten av Skandinavia, men skal du ha noen forhåpninger, må det være et grunnlag.
2.RØDE MINIPRISER" på 65 prosent under normalprisene ble innført mellom Skandinavia og Sveits fra 1. april, forutsatt myndighetenes godkjennelse, meddeler SAS.
3.Stavangerfjord" står for mange som selve Amerikabåten, i vel 40 år opprettholdt dette skipet ruten mellom NordAmerika og Skandinavia.
4.(NTBs korrespondent) Postgangen mellom Skandinavia og USA skal forbedres.I høst skal det opprettes en spesiell ekspresservice, som betyr at en brevforsendelse kan nå adressaten i USA i løpet av to eller tre døgn.
5.Det er derfor naturlig nå å konsentrere seg om Skandinavia, som alltid har spilt en viktig rolle i alliansen, men som i skyggen av utplasseringsspørsmålet er blitt noe forsømt når det gjelder min virksomhet, sier ungdomssekretæren.
6.Det er en fantastisk interesse for Skandinavia og alt som har med disse landene å gjøre i USA.
7.Dette vil føre til mer konkurransedyktige priser og større markedsandeler både i Skandinavia og andre markeder, fremholder Urkedal.
8.Er det marked for dette i Skandinavia ?
9.Erfaringer fra denne organisasjonen brakte meg i kontakt med andre miljøer i Skandinavia og USA som har vært opptatt av å utvikle området.
10.For øyeblikket er det to slike pacemakere med innebygget mikroprosessorer i Skandinavia.
11.Fra Skandinavia til LatinAmerika, fra Europa og Afrika til Det fjerne østen er skjebnen til hver eneste mann og kvinne avhengig av supermaktenes handlinger.
12.Freeze Food var først ute med dette i Skandinavia.
13.Ja, jeg tror Skandinavia generelt sett har ry på seg for å håndheve ITFlovene, og at endel derfor vegrer seg for å anløpe disse landene.
14.Jeg går til Scanair med det mål å prøve å utvikle selskapets virksomhet efter de linjer som min forgjenger har lagt opp til og å beholde selskapets markedandel på 32 prosent av charterflyvningene i Skandinavia.
15.Jeg håper det, men interessen i Skandinavia har øket enormt de siste par årene.
16.Jeg vet ikke om noen andre land i Europa som praktiserer en slik innsjekkingsrutine som SAS nå har introdusert i Skandinavia.
17.La norske eiere av dieselpersonbiler slippe å bli avgiftsdiskriminert ved kjøring utenfor Skandinavia, sier NAFdirektør Erling Storrusten.
18.Legen fortalte at Skandinavia har et godt klima, og dermed gikk ferden til Oslo, hvor jeg måtte lære norsk.
19.Med det innrykk vi har av norske kunder her på Avenue George V, er det vel kanskje litt skjevt at vi ennå ikke har lansert Per Spook for alvor i Norge og resten av Skandinavia.
20.Men siden japanere ofte ser på Skandinavia som en enhet, ytret de at Norge og Sverige burde stå sammen om et slikt arrangement.
21.Men vil dette generelt si at det er mer likhet mellom kjønnene i Skandinavia enn i USA ?
22.Norge og Skandinavia er forbundet med helse, sport og futuristisk design her i USA, og det er nettopp slike faktorer som gjorde at vi valgte å satse på Balansstolen.
23.Når jeg kommer tilbake til Filippinene, skal jeg fortelle alle jeg treffer at Skandinavia er mer enn København. Oppdraget som Vicky har fått fra sitt hjemland, er noe mange unge filippinere kjemper om.
24.Og på den måten har hun også fått geografiske kunnskaper om Norge og Skandinavia, som hun kjente lite til da hun kom hit, forsikrer ektemannen.
25.Også for Norge bør det imidlertid være viktig å få f.eks. amerikanske charterturister til Skandinavia til å stoppe opp her, og det er viktig at Landslaget for reiselivet og norske turistbedrifter blir med på opplegg om rundturer som kan markedsføres ute.
26.På utstyrssiden vil vi ligge helt på topp i Skandinavia.
27.Til tross for alle de trendopplysninger som i god tid kommer på markedet, har dere altså funnet at det er behov for en katalog spesielt innrettet på Skandinavia ?
28.Tollerne undersøker i likhet med her i Skandinavia, de forsendelser de mistenker for å ha uønsket innhold.
29.Turistkontoret på Røros hadde fått forespørsel fra London om det skjedde noe" sprøtt" i Skandinavia som det amerikanske TVselskapet ABC kunne lage reportasje av, og dermed fikk jeg denne ideen, sier pelsdyrfarmeren som har 500 avlsdyr hjemme.
30.Ungdom kan få alvorlige alkoholproblemer allerde i de tidlige tenårene, og jeg regner med at det samme er tilfellet i Skandinavia.
Your last searches