Norwegian-English translation of akse

 
 

Wiki
En akse er en (vanligvis tenkt) midtlinje gjennom figurer, legemer eller systemer, eller en linje som noe roterer omkring. Ordet har flere bruksområder: - Symmetriakse - en akse i Euklidisk geometri - Rotasjonsakse - en akse i mekanikk, ikke å forveksle med aksel, som betegner en maskindel (men en aksel roterer ofte om sin akse) - Akse - en linje som angir en dimensjon i et Kartesisk koordinatsystem - Monumentalakse - en byplanmessig akse - Politisk taler man også om akser, eksempelvis Berlin-Roma-aksen og Ondskapens akse.

More examples
1.Worstward Ho" er en livstrett krets av uttrykk for lede, som dreier seg om en akse," the void", det efterlengtede intet.
2.Bak disse stemmetallene ligger en utbredt skepsis overfor Genscher, som anklages for å drive et enmannsshow, fortape seg i taktiske finurligheter, miste kontakten til partiets" grasrot" og kompromisse seg bort fra liberale prinsipper for å sikre sin politiske og personlige" akse" til forbundskansler Helmut Kohl.
3.De legger opp til en grønn nordsyd akse i bybildet.
4.De skiftende allianser og den utdypede splittelse i MidtØsten, der Jordan og Egypt prøver å danne en akse av moderate araberland for å motvirke Syrias innflytelse.
5.Den planlagte akse kniper seg forbi bygningen med mindre enn 10 meters klaring fra midtlinjen ; avstanden til Musikkpaviljongen er snarere mindre.
6.Det er en stue av anselig størrelse beliggende i husets akse med vinduer mot haven, og møblert med runde småbord med lamper som parasoller hengende over hvert bord.
7.Det er jo ikke tilstrekkelig å tegne en rett linje på papiret ; for at det skal skapes en akse må det være en visuell forbindelse mellom dens forskjellige deler for de mennesker som befinner seg i den.
8.Det er min faste overbevisning at utgangspunktet for ideen om å reise denne paviljongen ikke var det praktiske behov, men arkitektenes ønske om å skape en arkitektonisk avgrensning av Studenterlunden mot vest for å skape et mer lukket plassrom, samtidig som den skulle markere den akse de forsøker å trekke fra Stortinget til Abelmonumentet.
9.Det protesteres på denne akse, fordi denskulle være" ahistorisk".
10.Det strider mot enhver arkitektonisk logikk å føre en akse langs en monumentalbygning, den må ledes vinkelrett mot den.
11.En slik akse skal være myk og bare antydes den skal ledsage en gående og ikke påby ham å gå.
12.For å kunne følge himmelens bevegelse, roterer teleskopene om en akse som er parallell med jordaksen, og dette setter ytterligere krav til observatoriekuppelens dimensjoner.
13.Glasskuplene ved enden av Studenterlunden vil efter min mening" stramme" opp den arkitektoniske akse som går fra Stortinget til nedgangen ved Nationaltheatret stasjon, sier Faber.
14.Grünerløkkens preg er bestemt av den rette vinkel og den kryssende akse.
15.Han forestiller seg en indre kjerne av de opprinnelige seks og en akse ParisBonn.
16.Heldigvis er den store akse et fantasifoster.
17.Her er det vesttyskerne som kommer i en stadig tydeligere klemme mellom fristende tilbud fra USA, og et fransk ønske om en egen vesteuropeisk" akse" i rommet - med uttelling av milliardbeløp som Paris ikke alene kan legge på bordet.
18.Hovedbegrunnelsen for det prosjekterte hus er at Lund & Slaattos store akse krever en bygning på dette punkt, ellers faller den opphøyde ide i fisk.
19.I bakgrunnen ruver Slottet med sin egen akse, nemlig Karl Johans gate.
20.I parken skal det løpe en landskaps akse, som er noe ganske annet.
21.I stedet for en sammenhengende akse får man 3 adskilte områder.
22.I tårnkulen finner vi en kafe som dreier rundt sin egen akse hver time.
23.Jeg skulle ønske Thomas ThiisEvensen ville løfte blikket fra tegnebrettet og ta seg en tur ned på plassen, for da vil han se at den storslagne akse han ser på plantegningen, knapt eksisterer i praksis.
24.La oss derfor se nærmere på denne krevende akse.
25.Lar vi en loddrett akse avstandnærhet og en vannrett akse varighetforandring skjære hverandre, og måler vi fra skjæringspunktet ut en lengde i hver av de fire retninger tilsvarende dette behovets relative styrke i personligheten, får vi altså fire punkter som vi for anskuelighets skyld, kan forbinde ved en bue.
26.Løft så armene til de danner en vannrett akse.
27.Med skulder og håndflate som eneste støtte svinger han underkroppen om sin egen akse, kaster seg rundt og lar den ene akrobatiske øvelsen avløse den andre i et forrykende tempo.
28.Men ute på en diger plen skramler stålkuler på akse og skinner over lokomotivstore, rustne victorianske jernstillaser, signert Bernhard Luginbühl, en sveitsisk broder i ånden av genrens mere navngjetne Jean Tinguely.
29.Musikkpaviljongen er jo ikke i denne akse, men ved aleen mot Karl Johans gate.
30.NOT skal ikke, som vanlig, rotere om en akse parallelt med jordaksen, men derimot om en vertikal og horisontal akse.
Your last searches