Norwegian-English translation of aksel

Translation of the word aksel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aksel in English

aksel
allmennnoun shoulder
Synonyms for aksel
Derived terms of aksel
Anagrams of aksel
Similar words

 
 

More examples
1.Aksel ValenSendstad understreker kolossalt sterkt Gud som alt og mennesket som intet.
2.Den sure nedbøren utgjør idag det største forurensningsproblem i Norge, som uheldigvis er blant de land som" importerer" mest av den, sa stortingsrepresentant Aksel Fossen under Europarådets debatt onsdag om dette stadig alvorligere problem i Europa.
3.Vi hadde ikke behov for så mange til selve slukkingen, understreker branninspektør Aksel Elvenes, som dirigerte operasjonene i Nordre gate i grålysningen - men redningsarbeidet med å få beboerne trygt ned var vanskelig.
4.Adm. direktør Olaf Christophersen, Vesta, Christian Mevatne, leder for USAkontoret og adm. direktør Aksel Irgens, Hygea.
5.Aksel E. Sinding (35) er ansatt som konsulent i Mercuri Service System A / S. Hans hovedoppgaver blir kurs og rådgivning for servicenæringene.
6.Aksel Gresvig sier at det er markedsføringen og ikke innkjøpssiden som vil avgjøre hvilke kjeder som skal være ledende i årene som kommer.
7.Aksel Hatland påpeker at den store politiske utfordring vi nå er midt oppe i, ikke er at det er så mange som skal skaffes pensjon, men at så mange skal skaffes arbeide.
8.Aksel Jørgensen har med sine egne grafiske arbeider og sin lærergjerning spilt en avgjørende rolle for dansk grafikk i efterkrigstiden.
9.Aksel Kvam var i sin ferd en gentleman i ordets beste betydning ; rakrygget, vennlig og omtenksom overfor alle han møtte.
10.Aksel Lydersen må vel innrømme at det fremdeles er" bokmål", ikke riksmål, språkrådet arbeider med.
11.Aksel Olsen mente at organisasjonen slett ikke er handlingslammet, noe Norske Avisers Landsforbunds handlingsplan for 1985 er et bevis for.
12.Aksel P. Knudsen, Geilo.
13.Aksel Sollie, Troms ble gjenvalgt og nytt styremedlem ble Åsta Strand fra InnTrøndelag.
14.At" en Aksel Lydersen fra Trondheim" våger å opplate sin munn finner han overmåte irriterende og han er helt uinterssert i hva" denne Lydersen" måtte mene i sakens anledning.
15.Avdelingsdirektør Aksel Bruun i Vegdirektoratet forteller til Aftenposten at kravene tidligst kan bli iverksatt i 1986.
16.Bortsett fra Rød Valgallianses Aksel Nærstad, som under deler av behandlingen av budsjettet var fraværende som protest mot dagsorden for budsjettbehandlingen og fordeling av taletid mellom partiene, forløp møtet uten store politiske sammenstøt.
17.Den ene er Aksel ValenSendstads" Innføring i kristen etikk", den andre heter" På skaperens jord" og er et fellesarbeide av flere forfattere, styrt av Axel Smith.
18.Det er av den grunn helt opplagt at bare ytterst få lærere får arbeide, sier personalsjef Aksel Botnen.
19.Det har forlaget forstått, for på omslaget står det blant annet at" han tegner et avslørende bilde av Aksel Sandemose, Ingeborg Refling Hagen og flere og av kunstnermiljøet i Oslo".
20.Det har meldt seg syv ansøkere til stillingen som personalsjef ved Skolesjefens kontor i Oslo efter Aksel Botnen, som går tilbake til sin tidligere stilling som byråsjef i Forbrukerdepartementet.
21.Det samme gjør Aksel Sandemoses klassiske ungdomsroman" En palmegrønn øy.
22.Dette uttalte bokens forfatter, underdirektør i Sosialdepartementet Aksel Hatland, da han igår presenterte" Folketrygdens framtid".
23.Direktør Aksel Gresvig regner med at nystartede butikker ofte vil søke tilknytning til en kjede.
24.Disponent Aksel Olsen, Finnmark Dagblad, er valgt til ny formann i Norske Avisers Landsforbund.
25.Ellen Jørgensen spiller Kim Kam og Aksel Otto Bull andre roller.
26.En programsekretær, hvis navn er uten interesse i denne sammenheng, synes det er på sin plass å omtale Aksel Lydersen som" en Aksel Lydersen fra Trondheim".
27.Fint forarbeid og innlegg fra Pål Johansen, og" halvtreff" av Aksel Svensson som ga ballen en underlig ferd forbi KFUMkeeper Erik Johnsen.
28.For å avhjelpe køen blir det nå foretatt steriliseringer både på sykehusene i Eidsvoll, i Lillestrøm og på Ski i tillegg til Bærum og Lørenskog, fortalte fylkesordfører Tore Haugen i forbindelse med en interpellasjon fra Aksel Nærstad (RV) om problemene med de lange ventelister for gynekologisk behandling.
29.For å være på den sikre siden i skrivende stund, allierer vi oss med Aksel Arstal / Carl Justs" Oslo Byleksikon".
30.Foreningens formann, adm. dir. Aksel Irgens, sier at forslagene bryter med det rettferdighetskrav som har vært utgangspunktet for Skattekommisjonens arbeide.
Your last searches