Norwegian-English translation of aksje

Translation of the word aksje from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aksje in English

aksje
foretaknoun share, stock
Synonyms for aksje
Anagrams of aksje
Similar words

 
 

Wiki
En aksje er en fast andel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. Alle aksjene i et selskap skal ha samme pålydende verdi. Aksjenes pålydende verdi multiplisert med antall aksjer i selskapet utgjør selskapets aksjekapital.

More examples
1.Den typiske amerikanske aksje selger for ca. 10 ganger fortjenesten pr. aksje.
2.Flertallet av de spurte i undersøkelsen svarer riktig på hva en aksje er.
3.Hele hensikten er å skape en aksje som er omsettelig, forklarer styreformann Per Grobstok og adm. direktør Jan Høgebøl til Aftenposten.
4.Hvis det er et likvid marked i en aksje, vil det trolig også være en amerikansk investor som er interessert.
5.Hvis en aksjeinvestor har kjøpt en aksje og vil selge denne, innen han eller hun har fått aksjen fysisk tilsendt, kan han gjøre det, helst gjennom samme megler, sier Aschim.
6.Hvis man ikke kan investere mer enn 1 / 2 prosent av fondets midler i en aksje er det for lite, sier Thresher.
7.Jeg har banksparing med skattefradrag, men jeg har aldri eiet en aksje eller andel i aksjefond.
8.Vi er veldig for at ElfasGimsøy skal bli tilført ny kapital og ekspandere, men vi synes at 60 kroner pr. aksje er alt for billig, sier adm. direktør Trond Lykke i I.K. Lykke, den største aksjonæren i Skiensbedriften som vurderer kapitalutvidelse og børsnotering.
9.Vi regner med at overskuddene og fortjeneste pr. aksje vil øke, sier adm. dir. i Securus, Per F. Rusten til Aftenposten.
10.Vi ser på EBs aksje som den rimeligste på Børsen blant de store selskapene, sier advokat Niels A. B. Bugge til Aftenposten.
11.Vi ønsket en aktivt handlet aksje, sier James Balog om AL Laboratories amerikanske emisjon.
12.1984resultatet vil trolig gi en fortjeneste pr. aksje på godt over 20 kroner, avhengig av hvor meget selskapet betaler i skatt.
13.812 500 nye aksjer blir utstedt til eksisterende aksjonærer pr. 26. april slik at det utstedes en fondsaksje for hver gammel aksje.
14.87 500 aksjer legges ut til en kurs på 80 kroner pr. aksje.
15.97,7 prosent av aksjonærene i Haugesund Sjø har akseptert tilbudet fra StorebrandNorden om 610 kroner pr. aksje, i kontanter eller i en kombinasjon av kontanter og aksjer i StorebrandNordengruppen.
16.A.L. Laboratories Inc. har kunngjort at selskapet har besluttet å utbetale fem cent pr. aksje i utbytte for tredje kvartal 1984.
17.AL Laboratories Inc. kunngjør at de vil utbetale et utbytte på fem cents pr. aksje som var registrert 20. september.
18.AL Laboratories vil få et overskudd på mellom 1,30 og 1,40 dollar pr. aksje, hevder det amerikanske meglerfirmaet Drexel Burnham Lambert i en analyse de har utarbeidet om det norskeide selskapet som er børsnotert i New York.
19.Akeraksjene ble lagt ut i mai til 80 kroner pr. aksje.
20.Aksje og andelseiere i prosentlignede boligselskaper kan som kjent kreve fradrag for sin forholdsmessige andel av selskapets ligningsmessige underskudd for 1982.
21.Aksje og andelsleiligheter har i større grad enn andre boliger hatt prisstigning hittil i år sammenlignet med i de første fire måneder av 1983, viser omsetningstall fra Bømark & Rygh A / S, Oslokontoret.
22.Aksjekapitalen ble endret flere ganger i 1983, og så sent som på generalforsamlingen i slutten av mai ble aksjekapitalen forhøyet fra 21,6 til 27 millioner kroner ved overføring fra reservefondet slik at aksjonærene fikk en ny aksje for hver fjerde gammel aksje.
23.Aksjen selges nå til godt under fire ganger forventet fortjeneste pr. aksje, og det er billig for et selskap som ga et utbytte på 14 kroner ifjor, og som i markedet oppfattes som offensivt til å være i forsikringsbransjen.
24.Aksjene ble betalt med 38,25 dollar pr. aksje.
25.Aksjene ble i januar priset til 15,5 dollar pr. aksje.
26.Aksjene ble tidligere i sommer lagt ut til 100 kroner pr. aksje, og det var rekordartet overtegning til tross for at man hadde kontant innbetaling.
27.Aksjene er bokført med 300 kroner, og den ikke navngitte investor bestemte seg tirsdag for å tilby 3000 kroner pr. aksje.
28.Aksjene i AL Laboratories ble i januar lagt ut til 15,5 dollar pr. aksje, og omsettes nå til under 13 dollar.
29.Aksjeposten ble solgt til kurs 206 kroner, mens gårsdagens børskurs lå på 172 kroner pr. aksje.
30.Aksjesparerforeningen hevder at en rettet emisjon til Forenedes kunder til en kurs på 200 kroner pr. aksje vil bety en gaveoverføring på ca. 20 millioner kroner, mens en antatt kurs i forbindelse med kjøpet av Crescoaksjene fra Forretningsbanken gir denne en gevinst på ca. seks millioner kroner siden kursen idag er klart høyere enn den var da kjøpet ble avtalt.
Your last searches