Norwegian-English translation of aksjer

Translation of the word aksjer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aksjer in English

aksjer
foretaknoun equities, shares
Synonyms for aksjer
Anagrams of aksjer
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke minst bedriftens kapitalbehov som nå er argumentet for å stimulere de ansatte til å kjøpe aksjer.
2.LO mot aksjer til ansatte.
3.Aksjonærene i J. Tostrup A / S fusjonerte ved overtagelsen med Olav Thons Eiendomsselskap A / S, og fikk ved anledningen 277 500 nye aksjer til en antatt verdi av ca. 34 millioner kroner.
4.All erfaring tilsier at prisen på aksjer ved en ny emisjon stiger fra en første, rettet emisjon til spesielle investors til den offentlige tegningen.
5.Alle som har tegnet seg innen fristens utløp vil få aksjer, opplyser kontorsjef Gunvor Ramnefjell i Bergen Banks verdipapirseksjon til Aftenposten.
6.Ansatte som kjøper aksjer i egen bedrift til underkurs får redusert skatt.
7.Arbeidsgiverne får nakketak på lønnstagere med aksjer i bedriften, sa LOformann Tor Halvorsen på Oslo Arbeiderpartis faglig / politiske tillitsmannskonferanse igår.
8.Børskomiteen kan ikke utelukke at aksjemarkedet vil vurdere datterselskapets aksjer i morselskapet som en egenverdi i seg selv.
9.De ansatte i Norsk Data fikk anledning til å kjøpe et stort antall aksjer i dataselskapet.
10.De ansatte skal også få kjøpe aksjer efter denne avtalen bekrefter Karl Glad.
11.De grunner som Forenedegruppen A / S har oppgitt for å nekte transport av aksjer til FagerstaHaak A / S kan ikke ansees for å være av en slik art, fremholder departementet.
12.Den nye ordningen vil innebære utsettelse av beskatningen for den økonomiske fordel som oppnås når ansatte erverver aksjer i bedriften til underkurs.
13.Derfor er det viktig at det er mulig å selge eller kjøpe aksjer fort uten at man driver prisene, sier Balog.
14.Det er det samme som skjer med Media Invests forsøk på å kjøpe opp aksjer i Asker og Bærums Budstikke.
15.Det er en skuffelse at resultatene så langt er svakere enn hva man budsjetterte med i prospektet, sier adm. direktør Einar O. Bruusgaard i Kfond som gjennom Kvekst og Kavkastning kjøpte aksjer for tilsammen en million kroner ved emisjonen ifjor.
16.Det er for 1984 foretatt en fordobling av fribeløpene for gevinst ved salg av aksjer utenom næring fra 2000 kroner til 4000 kroner i klasse 1 og fra 4000 til 8000 kroner i klasse 2.
17.Det er for få aksjer tilgjengelig.
18.Det er første gang at en statsbedrift som Kongsberg på denne måten gir de ansatte i et selskap der vi har aksjemajoriteten anledning til å kjøpe aksjer gjennom en egen liten emisjon som nå er i gang.
19.Det er ikke minst bedriftens kapitalbehov som nå er argument for å stimulere de ansatte til å kjøpe aksjer i egen bedrift.
20.Det er med tomter som med aksjer, jeg kan ikke med min beste vilje se noe galt i at de stiger.
21.Det er veldig uvanlig at man kan klare å beholde kontrollen efter at man legger ut aksjer til offentlig tegning, fortsetter han.
22.Det foreligger ingen planer i ledelsen i Sig. Bergesen d.y. & Co.selskapene Bergehus og Sigmalm om private oppkjøp av aksjer i de to selskapene, sier skipsreder Petter Sundt i Sig. Bergesen d.y. & Co. til Aftenposten.
23.Det synes som om partene er kommet frem til et fornuftig kompromiss hva prisen for Industrifondets aksjer angår.
24.Det var derfor vi kjøpte aksjer i Norcem torsdag og fredag.
25.Det vi retter kritikk mot, er at slike avtaler med rett til å kjøpe aksjer ikke er kjent for aksjemarkedet, sier børskommissær Erik Jarve.
26.Dette er flere enn det som er vanlig ved slike lån, og viser at kombinasjonen av fastrentelån og kjøpsrett til aksjer er blitt godt mottatt i markedet, heter det i en melding fra VestaGruppen.
27.Eiendommer og bygninger i Oslo og Moss er hovedårsaken til det store oppkjøpet av aksjer.
28.En rekke aksjer hadde kursoppgang fra første til annet opprop, eller under noteringen, påpeker han.
29.Er forutsetningene nå til stede for salg av Statens aksjer i Kosmos ? lyder det eneste spørsmål handelsminister Asbjørn Haugstvedt skal besvare i ukens spørretime.
30.Europeiske aksjer, spesielt skandinaviske, er meget hete nå, sier Kielland med utgangspunkt i sin egen, amerikanske kundekrets.
Your last searches