Norwegian-English translation of aksle

Translation of the word aksle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aksle in English

aksle
lage veiverb shoulder, shoulder one's way
Derived terms of aksle
Anagrams of aksle
More examples
1.Beklageligvis er det befalet som er de aller siste som får vite om den slags, men det er klart at det nok kan være en frisk tone, at noen soldater vil aksle en viss kjekkhet og tøffhet.
2.At SACC så raskt kunne aksle denne kappen og oppnå sin nåværende sterke posisjon i de sorte masser, skyldtes bl.a. at de sorte i mellomtiden for alvor hadde gjort sitt inntog i Rådets administrasjonsapparatet, hvor de ble mer og mer dominerende.
3.Blant de mange yngre og dyktige arvtagere i partiet er det ingen som allerede nå kan aksle Benkows trøye fullt ut.
4.I tre år har Frøysnes vært sekretær for utenriksminister Svenn Stray, men skal i alle fall for ett år fremover aksle et mer fremskutt og ansvarskrevende embede.
5.Statsrådene i Kirke og undervisningsdepartementet samt Kultur og videnskapsdepartementet har et drygt ansvar å aksle.
6.Efter at Einar kom skadet hjem fra Nottingham Forest, gikk han hele tiden med det håp å kunne aksle den gule trøyen til Moss igjen.
Similar words

 
 

aksle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) aksleakslendeakslet
Indikative
1. Present
jegaksler
duaksler
hanaksler
viaksler
dereaksler
deaksler
8. Perfect
jeghar akslet
duhar akslet
hanhar akslet
vihar akslet
derehar akslet
dehar akslet
2. Imperfect
jegakslet
duakslet
hanakslet
viakslet
dereakslet
deakslet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde akslet
duhadde akslet
hanhadde akslet
vihadde akslet
derehadde akslet
dehadde akslet
4a. Future
jegvil/skal aksle
duvil/skal aksle
hanvil/skal aksle
vivil/skal aksle
derevil/skal aksle
devil/skal aksle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha akslet
duvil/skal ha akslet
hanvil/skal ha akslet
vivil/skal ha akslet
derevil/skal ha akslet
devil/skal ha akslet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle aksle
duville/skulle aksle
hanville/skulle aksle
viville/skulle aksle
dereville/skulle aksle
deville/skulle aksle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha akslet
duville/skulle ha akslet
hanville/skulle ha akslet
viville/skulle ha akslet
dereville/skulle ha akslet
deville/skulle ha akslet
Imperative
Affirmative
duaksl
viLa oss aksle
dereaksl
Negative
duikke aksl! (aksl ikke)
dereikke aksl! (aksl ikke)
Your last searches