Norwegian-English translation of akter

Translation of the word akter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

akter in English

akter
nautisknoun poop, stern
Synonyms for akter
Derived terms of akter
Anagrams of akter
Examples with translation
Skuespillet er i tre akter.
Similar words

 
 

Wiki
Akter (atter) betegner den bakre delen på et skip, aktenfor tvers, dvs. alt som er bak midtskips. Ordet kommer fra nederlandsk på samme måte som en rekke andre skipsuttrykk som ble tatt opp i norsk språk mens Nederland var en dominerende handels- og sjøfartsnasjon i vår del av verden på 1600-tallet.

More examples
1.Custos Finans akter ikke å ta opp kampen med kommunekassereren, idet de anser den tapt på" teknisk KO".
2.De deltagende stater akter å gjøre det lettere for sine borgere å reise av personlige og yrkesmessige grunner".
3.Det akter vi å gjøre.
4.Intet mindre stilles i utsikt til de fremtidige gjester som akter å benytte Trondheims nye restaurant 85 meter over bakken.
5.Jeg akter å følge opp i Kandijas ånd, men skal prøve å legge inn min egen sjel", sier den nye landslagstreneren, som sitter ved roret for første gang når Norge deltar i en firenasjoners turnering i Danmark denne helgen.
6.Men samtidig ga statsministeren uttalelser som er klare belegg for at Høyre og Regjeringen akter å la urettferdighetene i skattepolitikken fortsette.
7.Så lenge det finnes atomvåpen må vi aldri la det oppstå tvil om at vi akter å bruke dem hvis nødvendig," sier general Bernhard W. Rogers i et intervju med Aftenposten 11. desember.
8.Vi er tilbøyelig til å innkreve Deres tilleggspremie på anslagsvis tre tusen kroner, men akter ikke å gi Dem noen gjenydelse for dette beløp".
9.Å reise kjerringa" er et norsk uttrykk som aldeles glimrende beskriver hva våre allroundløpere akter å gjøre på torsdagens 1500 meter.
10.(New York Times) Opposisjonsledere som sikret seg plass i den nye nicaraguanske nasjonalforsamling, sa i intervjuer i forrige uke at de akter å representere en kraftig utfordring for de regjerende sandinistene.
11.Akter AT & T å utvikle sin datavirksomhet videre gjennom for eksempel å starte produsjon av store datamaskiner ?
12.Akter man å fremme forslag nok en gang om endring i poengsystemet ?
13.Bilsportforbundet akter å offentliggjøre navnene på dem som" forbryter seg" i bilcross.
14.Denne regjeringen akter å vinne streiken.
15.Departementet akter i løpet av tiden fra nå til årsskiftet å følge nøye med i utviklingen i prissystemet.
16.Det avgjørende spørsmål er om Socialdemokratiet akter å fortsette som protestparti - eller om det vil vende tilbake til konstruktivt samarbeide i Folketinget.
17.Det er erfaringer vi akter å trekke veksler på, sa Horntvedt blant annet.
18.Det er klart vi husker den treningskampen Skoglunn nevner, men vi akter ikke å gi oss uten sverdslag på Bislett.
19.Det er nettopp fordi Statoil innser betydningen av det franske marked og vil understreke at vi akter å arbeide seriøst og langsiktig her at vi har valgt å opprette eget datterselskap i Frankrike.
20.Det ryktes at du akter å trekke det fra lagmesterskapet fredag og lørdag.
21.Det ville nemlig innebære at vi måtte avsløre andre selskapers prispolitikk, og det akter vi ikke å gjøre, sier han.
22.Efter 1. januar 1988 akter jeg ikke å spille offentlig i Norge, og efter konsertsesongen 19881989 er det helt slutt.
23.Folket har gjort det tindrende klart at det er enig i hva vi har gjort, og vi akter å fortsett på samme måte, fremholdt han onsdag eftermiddag.
24.Hans uttalelser tyder på at Det hvite hus liksom tidligere akter å opptre overfor SovjetUnionen ut fra styrke, trusler og press.
25.I denne situasjon vil vi anbefale Regjeringen om å gjøre det tindrende klart for oljeselskapene at man ikke akter å avfinne seg med deres opptreden.
26.Jeg akter ikke å kaste bort tid med å fornærme folk som jeg trenger hjelp av for å regjere USA.
27.Jeg akter ikke å la dem slippe unna så lett.
28.Jeg akter ikke å la meg dirigere av diktaturstater, sier bibliotekdirektør Else Granheim.
29.Jeg akter ikke å la meg dirigere og når det gjelder lignende resolusjoner vil jeg selv ta et intitiativ, sier bibliotekdirektør Else Granheim.
30.Jeg akter ikke å ligge på latsiden !
Your last searches