Norwegian-English translation of aktuell

Translation of the word aktuell from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aktuell in English

aktuell
allmennadjective actual, topical
  omstendigheteradjective present, existing, existent
  rådendeadjective prevailing [formal], current
  nåværendeadjective present, current
  nåtidensadjective present-day, actual
Synonyms for aktuell
Anagrams of aktuell
Similar words

 
 

Wiki
Aktuell var et ukeblad som ble gitt ut i Norge mellom 1945 og 1973. Bladet var et bilde- og reportasjeblad som hadde til hensikt å fremme arbeiderbevegelsen. Eierskapet var delt mellom LO, Arbeiderpartiet og Kooperasjonen, som til sammen hadde 3/5 av aksjene, og privatpersoner tilknyttet arbeiderbevegelsen.

More examples
1.DLF - Aktuell mediepolitikk" er tittelen - usignert.
2.Den stundesløse Vielgeshrei er ikke mindre aktuell idag enn i Holbergs egen tid, snarere forholder det seg omvendt.
3.En aktiv børs med de nåværende relativt liberale skatteregler for aksjegevinster, har ført til at aksjeselskapsformen igjen er aktuell for norske rederier.
4.Kan Gro Harlem Brundtland her og nå en gang for alle bekrefte at innføring av lønnstagerfond hverken er eller vil bli aktuell politikk for Det norske Arbeiderparti ?
5.Kjøper dere ikke flere eksemplarer av den samme boken, så boken kan leses når den er aktuell og" snakkes" om ?
6.Nettopp i en situasjon hvor det er en aktuell mulighet for at Venstre vil søke samarbeid med Ap., er det politisk vesentlig at det ikke rår noe tvil om Venstres plattform som et parti uavhengig av blokkene og som et radikalt ikkesosialistisk parti.
7.Permanent polstreik" er ikke aktuell politikk.
8.Showboat" - Jerome Kerns og Oscar Hammersteins udødelige musical fra Broadwaysesongen 1927, like aktuell i innhold og uttrykk idag - er på vei til Oslo og Konserthuset i en kjempemessig amerikansk oppsetning.
9.Skolen 1983" har i likhet med årboken ifjor innhold som kan bidra til å fornye skoledebatten og gjøre den mer aktuell.
10.Avgassproblematikken er høyst aktuell i Europa.
11.Det er ikke aktuell politikk å satse på en bred utflytting av statsinstitusjoner fra Osloområdet, fastslo Marit Rotnes (a) da hun som saksordfører innledet til en mindre debatt om lokalisering av statlige arbeidsplasser i Stortinget igår kveld.
12.Det er to forhold som gjør gass fra sokkelen aktuell som en energikilde.
13.Det er viktig å merke seg at det i Ap.s forslag bare heter at en mindre justering kan være aktuell som ledd i mulige fortetningsalternativer.
14.En prøveordning kan bli aktuell, lød svaret.
15.En slik løsning er ikke aktuell.
16.Forøvrig tror jeg ikke Kästles nyskapning kommer til å bli aktuell så altfor ofte, men om så skulle skje, har vi i poolordningen en ventil som gjør at vi ikke behøver å stå på sidelinjen og måtte bivåne at konkurrentene har fordeler vi ikke har.
17.Han har ingen fagutdannelse eller praksis som er aktuell i forbindelse med arbeidet, og vi forutsetter at det må være andre som kan utføre jobben ved polermaskinen, sier Husebø.
18.Hev takstene på kollektvitrafikken i rushtidene, og bruk pengene til å styrke kollektivtransporten, foreslår avdelingsleder Gustav Nielsen i avdeling for trafikkplanlegging på Transport økonomisk institutt (TØI) som en aktuell løsning på trafikkproblemene i de større norske byene.
19.I Norge har vi en aktuell debatt om pressens innsynsrett, spesielt i kriminalsaker.
20.Ibsen hører til verdens aller største dramatikere - like aktuell idag som da han levde.
21.Ingen flere midler, sier man i departementet, den eneste disposisjonspost som kunne ha vært aktuell, for musikk, er oppbrukt.
22.Ingenting er morsommere enn musikk, sier Ina Tangerud, som nå er aktuell med ny LP.
23.Istedenfor å forandre skolens muligheter til å motivere elevene, til å aktualisere innholdet og gjøre det mer meningdfylt, til øket demokratisering, likestilling og medbestemmelse, til å øke omsorgsinnholdet og kunnskapsopplæringen, så vil Høyreløsningene svekke skolens muligheter til å være en aktuell og hensiktsmessig skole.
24.Jeg ble overrasket både over rollen og den gamle herre (Lie), som er svært aktuell i dag, sier hun og forteller at hennes ekte barnebarn, Fabian Emil, er bestemorens toårige sønnesønn i skuespillet.
25.Jeg er vel aktuell som kandidat i Oslo, men hvis man kan finne frem til fornuftige løsninger, kan jeg godt tenke meg å stille andre steder, f.eks. i Telemark, Akershus eller Trøndelag.
26.Jeg har ikke inntrykk av at Høyre har forandret sin politikk, men derimot - og det kommer jeg til å beskrive - er det selve tiden som har gjort Høyres politikk mer aktuell enn tidligere.
27.Jeg har inntrykk av at Dag (Kaas) ikke anser meg som aktuell på 5 km.
28.Jeg var aktuell for troppen til Luxembourgkampen i begynnelsen av mai da uhellet var ute.
29.Jeppe" on the rocks" oppsto forleden i all sin prakt på Hordalagets Ungdomslags Scene H. Med katter, engler, djevler og aktuell alkoholpolitikk viste hordalendingene en ellevill tragikomedie med en alkoholisert, moderne Jeppe som midtpunkt.
30.Kampen mot" Lillen" Eklund er ikke lenger så aktuell ?
Your last searches