Norwegian-English translation of alkalisk

Translation of the word alkalisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

alkalisk in English

alkalisk
kjemiadjective alkaline, basic
Similar words

 
 

More examples
1.Normalt er slikt overflatevann surt, bløtt og humusholdig, mens det i kalkrike områder kan være ganske hårdt og alkalisk.
2.Et alkalisk batteri holder lenger på den nominelle spenningen, men når batteriet begynner å bli utladet så faller spenningen raskt.
Your last searches