Norwegian-English translation of allusjon

Translation of the word allusjon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

allusjon in English

allusjon
situasjonnoun allusion [formal], reference, insinuation, hint, suggestion
Similar words

 
 

Wiki
En allusjon (av lat. «lek») er i retorikken en hentydning til eller et skjult sitat fra en annen tekst. Allusjoner forekommer i større og mindre grad i alle litterære sjangere og i film.

More examples
1.Det er ikke en scene som ikke er en allusjon til den aktuelle arabiske hverdag, sier Tayeb Saddiki.
Your last searches